Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε ένα Mac με Apple Silicon

Πώς να σβήσετε (διαμορφώσετε) τον ενσωματωμένο δίσκο εκκίνησης ενός Mac με Apple Silicon.

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για υπολογιστές Mac με Apple Silicon. Αν δεν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να σβήσετε ένα Mac με επεξεργαστή Intel.

Προτού σβήσετε το Mac

 1. Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη ενημέρωση του macOSs.
 2. Αν χρησιμοποιείτε macOS Monterey, ακολουθήστε εναλλακτικά αυτά τα βήματα για να σβήσετε το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει, επίσης, να σβήσετε το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις αν πουλάτε, χαρίζετε ή ανταλλάσσετε το Mac.
 3. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, οι συσκευές Bluetooth αποσυνδέονται (αποζευγοποιούνται) από το Mac. Για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα με πληκτρολόγιο, ποντίκι ή επιφάνεια αφής Bluetooth, συνδέστε τις συσκευές αυτές με καλώδιο USB, αν είναι δυνατόν.
 4. Δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο με όλα τα αρχεία που θέλετε να διατηρήσετε. Το σβήσιμο του Mac διαγράφει οριστικά όλα τα αρχεία του. 


Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε το Mac

 1. Ενεργοποιήστε το Mac και συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης. Επιλέξτε «Επιλογές» και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Οθόνη εκκίνησης λειτουργίας ανάκτησης με το στοιχείο «Επιλογές» επιλεγμένο
 2. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε έναν χρήστη του οποίου γνωρίζετε το συνθηματικό και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή του. 
 3. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήσατε στο παρελθόν με αυτό το Mac. Ξεχάσατε το Apple ID σας;
 4. Από το παράθυρο «Βοηθήματα», επιλέξτε «Βοήθημα δίσκων» και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Επιλογές της Ανάκτησης macOS με επιλεγμένο το Βοήθημα δίσκων
 5. Στην ενότητα «Εσωτερικός» της πλαϊνής στήλης του Βοηθήματος δίσκων, βεβαιωθείτε ότι βλέπετε τον τόμο με όνομα «Macintosh HD». Δεν βλέπετε τον δίσκο «Macintosh HD»;
 6. Αν στο παρελθόν είχατε χρησιμοποιήσει το Βοήθημα δίσκων για να προσθέσετε τόμους στον δίσκο εκκίνησης, επιλέξτε κάθε πρόσθετο εσωτερικό τόμο στην πλαϊνή στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί διαγραφής τόμου (–) στη γραμμή εργαλείων για να τον διαγράψετε.
  Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, αγνοήστε οποιονδήποτε εσωτερικό τόμο με όνομα «Macintosh HD» ή «Macintosh HD - Data», καθώς και τυχόν τόμους στις ενότητες «Εξωτερικός» και «Είδωλα δίσκων» της πλαϊνής στήλης.
 7. Τώρα επιλέξτε «Macintosh HD» στην πλαϊνή στήλη.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή»  στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, καθορίστε ένα όνομα και μια μορφή:
  • Όνομα: Macintosh HD
  • Μορφή: APFS
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο». Ωστόσο, αν δείτε ένα κουμπί που αναγράφει «Σβήσιμο ομάδας τόμων», πατήστε αυτό εναλλακτικά.
  Αναδυόμενο παράθυρο Βοηθήματος δίσκων που δείχνει την επιλογή «Σβήσιμο της ομάδας τόμων APFS»
 10. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το Apple ID σας. Ξεχάσατε το Apple ID σας;
 11. Αν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να σβήσετε αυτό το Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο Mac και επανεκκίνηση».
 12. Μετά την επανεκκίνηση του Mac, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε τη γλώσσα σας.
 13. Το Mac θα προσπαθήσει να ενεργοποιηθεί, διαδικασία για την οποία απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε το μενού Wi-Fi  στη γραμμή μενού για να επιλέξετε ένα δίκτυο Wi-Fi ή συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου.
 14. Όταν το Mac ενεργοποιηθεί, κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος» στα Βοηθήματα ανάκτησης.
 15. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ξανά εκκίνηση από τον δίσκο που μόλις σβήσατε, επιλέξτε «Εκ νέου εγκατάσταση macOS» στο παράθυρο βοηθημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επανεγκαταστήσετε το macOS.


Αν δεν βλέπετε τον δίσκο «Macintosh HD» στο Βοήθημα δίσκων

Ο ενσωματωμένος δίσκος εκκίνησης θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων. Ονομάζεται «Macintosh HD», εκτός αν έχετε αλλάξει το όνομά του. Αν δεν τον βλέπετε σε αυτήν τη θέση, επιλέξτε το μενού Apple  > Τερματισμός, αποσυνδέστε όλες τις μη απαραίτητες συσκευές από το Mac και προσπαθήστε ξανά.

Αν ο δίσκος εξακολουθεί να μην εμφανίζεται στο Βοήθημα δίσκων ή αν το Βοήθημα δίσκων αναφέρει ότι η διαδικασία σβησίματος απέτυχε, το Mac ενδέχεται να χρειάζεται σέρβις. Αν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Βοηθήματος δίσκων, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Βοήθημα δίσκων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: