Υπολογιστές Mac με Apple silicon

Ξεκινώντας με ορισμένα μοντέλα που κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2020, η Apple άρχισε τη μετάβαση από επεξεργαστές Intel σε επεξεργαστές Apple Silicon στους υπολογιστές Mac.

Σε υπολογιστές Mac με Apple Silicon, η ενότητα «Πληροφορίες για αυτό το Mac» εμφανίζει ένα στοιχείο με την ετικέτα «Chip», το οποίο ακολουθείται από το όνομα του chip:

Παράθυρο «Πληροφορίες για αυτό το Mac»
Για να ανοίξετε τις «Πληροφορίες για αυτό το Mac», επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac.

Σε υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel, η ενότητα «Πληροφορίες για αυτό το Mac» εμφανίζει ένα στοιχείο με την ετικέτα «Επεξεργαστής», το οποίο ακολουθείται από το όνομα ενός επεξεργαστή Intel: Ένα Mac με επεξεργαστή Intel είναι γνωστό επίσης ως Mac που βασίζεται σε Intel.

Ημερομηνία δημοσίευσης: