Προσδιορίστε το μοντέλο του iMac που έχετε

Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να μάθετε ποιο iMac έχετε και πού τοποθετείται στην ιστορία των iMac.

Ο Mac διαθέτει διάφορα εργαλεία που σας βοηθούν να μάθετε ποιο μοντέλο έχετε. Ο απλούστερος τρόπος είναι οι «Πληροφορίες για αυτό το Mac» στις οποίες έχετε πρόσβαση όταν επιλέγετε «Πληροφορίες για αυτό το Mac» από το μενού Apple  που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Άλλος τρόπος είναι η εφαρμογή «Πληροφορίες συστήματος». Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία, για να μάθετε ποιο μοντέλο Mac έχετε.

Αν δεν έχετε το Mac κοντά σας ή αν δεν πραγματοποιεί εκκίνηση, ακολουθήστε μία από αυτές τις λύσεις:

  • Βρείτε τον σειριακό αριθμό που είναι εκτυπωμένος στην κάτω πλευρά του Mac, δίπλα από τις σημάνσεις που αφορούν ρυθμιστικά θέματα. Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται επίσης στην αρχική συσκευασία, δίπλα στην ετικέτα γραμμικού κωδικού. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον σειριακό αριθμό στη σελίδα Ελέγχου κάλυψης, για να βρείτε το μοντέλο σας.
  • Η αρχική συσκευασία μπορεί επίσης να εμφανίζει έναν αριθμό ανταλλακτικού Apple, όπως MMQA2xx/A (το «xx» είναι μια μεταβλητή που αλλάζει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή). Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό ανταλλακτικού Apple με κάποιον από τη λίστα, για να βρείτε το μοντέλο σας.

Λίστα μοντέλων iMac

Τα μοντέλα iMac είναι οργανωμένα ανά έτος που κυκλοφόρησαν, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο. Κάντε κλικ στα ονόματα των μοντέλων για να λάβετε λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές ή για να δείτε τον οδηγό χρήσης. 

Τα μοντέλα iMac από το 2012 και μετά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τελευταία έκδοση του macOS. Για τα μοντέλα πριν από το 2012 σημειώνεται το πιο πρόσφατο συμβατό λειτουργικό σύστημα.

2020

iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2020)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac20,1, iMac20,2
Αριθμοί ανταλλακτικού: MXWT2xx/A, MXWU2xx/A, MXWV2xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2020)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2020)

 


2019

iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2019)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac19,1
Αριθμοί ανταλλακτικού: MRQYxx/A, MRR0xx/A, MRR1xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2019)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2019)

 

iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2019)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac19,2
Αριθμοί ανταλλακτικού: MRT3xx/A, MRT4xx/A, MHK23xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2019)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2019)

 

2017

iMac Pro
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMacPro1,1
Αριθμοί ανταλλακτικού: MQ2Y2xx/A, MHLV3xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac Pro (2017)
Οδηγός χρήσης: iMac Pro (2017)

 

iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2017)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac18,3
Αριθμοί ανταλλακτικού: MNE92xx/A, MNEA2xx/A, MNED2xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2017)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2017)

 


iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2017)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac18,2
Αριθμοί ανταλλακτικού: MNDY2xx/A, MNE02xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2017)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2017)

 

iMac (21,5 ιντσών, 2017)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac18,1
Αριθμοί ανταλλακτικού: MMQA2xx/A, MHK03xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (21,5 ιντσών, 2017)
Οδηγός χρήσης: iMac (21,5 ιντσών, 2017)

 

 

2015

iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2015)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac17,1
Αριθμοί ανταλλακτικού: MK462xx/A, MK472xx/A, MK482xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2015)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2015)

 

iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, τέλη 2015)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac16,2
Αριθμοί ανταλλακτικού: MK452xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, τέλη 2015)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, τέλη 2015)

 

iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2015)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac16,1
Αριθμοί ανταλλακτικού: MK142xx/A, MK442xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2015)
Οδηγός χρήσης: iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2015)

 

iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, μέσα 2015)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac15,1
Αριθμοί ανταλλακτικού: MF885xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, μέσα 2015)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, μέσα 2015)

 

2014


iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2014)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac15,1
Αριθμός ανταλλακτικού: MF886xx/A/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2014)
Οδηγός χρήσης: iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2014)

 


iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2014)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac14,4
Αριθμός ανταλλακτικού: MF883xx/A, MG022xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2014)
Οδηγός χρήσης iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2014)

 

2013


iMac (27 ιντσών, τέλη 2013)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac14,2
Αριθμός ανταλλακτικού: ME086xx/A, ME088xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (27 ιντσών, τέλη 2013)
Οδηγός χρήσης: iMac (27 ιντσών, τέλη 2013)

 


iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2013)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac14,1
Αριθμός ανταλλακτικού: ME086xx/A, ME087xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2013)
Οδηγός χρήσης: iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2013)
 

 

2012


iMac (27 ιντσών, τέλη 2012)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac13,2
Αριθμός ανταλλακτικού: MD095xx/A, MD096xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (27 ιντσών, τέλη 2012)
Οδηγός χρήσης: iMac (27 ιντσών, τέλη 2012)

 


iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2012)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac13,1
Αριθμός ανταλλακτικού: MD093xx/A, MD094xx/A
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2012)
Οδηγός χρήσης: iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2012)

 

2011


iMac (27 ιντσών, μέσα 2011)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac12,2
Αριθμός ανταλλακτικού: MC813xx/A, MC814xx/A
Νεότερο συμβατό λειτουργικό σύστημα: macOS High Sierra 10.13.6
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (27 ιντσών, μέσα 2011)
Οδηγός χρήσης: iMac (27 ιντσών, μέσα 2011)

 


iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2011)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac12,1
Αριθμός ανταλλακτικού: MC309xx/A, MC812xx/A
Νεότερο συμβατό λειτουργικό σύστημα: macOS High Sierra 10.13.6
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2011)
Οδηγός χρήσης: iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2011)

 

2010


iMac (27 ιντσών, μέσα 2010)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac11,3
Αριθμός ανταλλακτικού: MC510xx/A, MC511xx/A
Νεότερο συμβατό λειτουργικό σύστημα: macOS High Sierra 10.13.6
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (27 ιντσών, μέσα 2010)
Οδηγός χρήσης: iMac (27 ιντσών, μέσα 2010)

 


iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2010)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac11,2
Αριθμός ανταλλακτικού: MC508xx/A, MC509xx/A
Νεότερο συμβατό λειτουργικό σύστημα: macOS High Sierra 10.13.6
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2010)
Οδηγός χρήσης: iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2010)

 

2009


iMac (27 ιντσών, τέλη 2009)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac10,1
Αριθμός ανταλλακτικού: MB952xx/A, MB953xx/A
Νεότερο συμβατό λειτουργικό σύστημα: macOS High Sierra 10.13.6
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (27 ιντσών, τέλη 2009)
Οδηγός χρήσης: iMac (27 ιντσών, τέλη 2009)

 


iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2009)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac10,1
Αριθμός ανταλλακτικού: MB950xx/A, MC413xx/A
Νεότερο συμβατό λειτουργικό σύστημα: macOS High Sierra 10.13.6
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2009)
Οδηγός χρήσης: iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2009)

 


iMac (24 ιντσών, αρχές 2009)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac9,1
Αριθμός ανταλλακτικού: MB418xx/A, MB419xx/A
Νεότερο συμβατό λειτουργικό σύστημα: OS X El Capitan 10.11.6
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (24 ιντσών, αρχές 2009)
Οδηγός χρήσης: iMac (24 ιντσών, αρχές 2009)

 


iMac (20 ιντσών, αρχές 2009)
Αναγνωριστικό μοντέλου: iMac9,1
Αριθμός ανταλλακτικού: MB417xx/A, MC019xx/A
Νεότερο συμβατό λειτουργικό σύστημα: OS X El Capitan 10.11.6
Τεχνικές προδιαγραφές: iMac (20 ιντσών, αρχές 2009)
Οδηγός χρήσης: iMac (20 ιντσών, αρχές 2009)

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: