Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε ένα Mac με επεξεργαστή Intel

Πώς να σβήσετε (διαμορφώσετε) τον ενσωματωμένο δίσκο εκκίνησης ενός Mac με επεξεργαστή Intel.

Αυτά τα βήματα δεν ισχύουν για υπολογιστές Mac με Apple Silicon. Αν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να σβήσετε ένα Mac με Apple Silicon.

Προτού σβήσετε το Mac

 1. Αν θέλετε να επαναφέρετε το Mac στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, π.χ. για να το προετοιμάσετε για έναν νέο κάτοχο, μάθετε τι να κάνετε πριν πουλήσετε, χαρίσετε ή ανταλλάξετε το Mac σας.
 2. Αν χρησιμοποιείτε macOS Monterey σε Mac με Chip ασφαλείας T2 Apple, ακολουθήστε εναλλακτικά αυτά τα βήματα για να σβήσετε το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις.
 3. Δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο με όλα τα αρχεία που θέλετε να διατηρήσετε. Το σβήσιμο του Mac διαγράφει οριστικά όλα τα αρχεία του. 


Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε το Mac

 1. Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS: Ενεργοποιήστε το Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα δύο πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple ή άλλη εικόνα: Command (⌘) και R. 
 2. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε έναν χρήστη του οποίου γνωρίζετε το συνθηματικό και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή του. 
 3. Από το παράθυρο βοηθημάτων, επιλέξτε «Βοήθημα δίσκων» και κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
  Παράθυρο «Βοηθήματα» της Ανάκτησης macOS με επιλεγμένο το στοιχείο «Βοήθημα δίσκων»
 4. Επιλέξτε «Macintosh HD» στην πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων. Δεν βλέπετε τον δίσκο «Macintosh HD»;
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Σβήσιμο» στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν εισαγάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία:
  • Όνομα: Macintosh HD
  • Μορφή: APFS ή Mac OS Extended (Journaled), όπως συνιστάται από το Βοήθημα δίσκων
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο». Ωστόσο, αν δείτε ένα κουμπί που αναγράφει «Σβήσιμο ομάδας τόμων», πατήστε αυτό εναλλακτικά.
  Παράθυρο Βοηθήματος δίσκων που δείχνει την επιβεβαίωση της ενέργειας «Σβήσιμο ομάδας τόμων»
 7. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το Apple ID σας. Ξεχάσατε το Apple ID σας;
 8. Όταν ολοκληρωθεί το σβήσιμο, επιλέξτε άλλους εσωτερικούς τόμους που εμφανίζονται στην πλαϊνή στήλη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί διαγραφής τόμου (–) στη γραμμή εργαλείων για να διαγράψετε αυτόν τον τόμο.
  Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, αγνοήστε οποιονδήποτε εσωτερικό τόμο με όνομα «Macintosh HD» ή «Macintosh HD - Data», καθώς και τυχόν τόμους στις ενότητες «Εξωτερικός» και «Είδωλα δίσκων» της πλαϊνής στήλης. 
 9. Κλείστε το Βοήθημα δίσκων για να επιστρέψετε στο παράθυρο βοηθημάτων.
 10. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ξανά εκκίνηση από τον δίσκο που σβήσατε, επιλέξτε «Εκ νέου εγκατάσταση macOS» στο παράθυρο βοηθημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επανεγκαταστήσετε τοmacOS.


Αν δεν βλέπετε τον δίσκο «Macintosh HD» στο Βοήθημα δίσκων

Ο ενσωματωμένος δίσκος εκκίνησης θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων. Ονομάζεται «Macintosh HD», εκτός αν έχετε αλλάξει το όνομά του. Αν δεν τον βλέπετε σε αυτήν τη θέση, επιλέξτε το μενού Apple  > Τερματισμός, αποσυνδέστε όλες τις μη απαραίτητες συσκευές από το Mac και προσπαθήστε ξανά.

Αν ο δίσκος εξακολουθεί να μην εμφανίζεται στο Βοήθημα δίσκων ή αν το Βοήθημα δίσκων αναφέρει ότι η διαδικασία σβησίματος απέτυχε, το Mac ενδέχεται να χρειάζεται σέρβις. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Βοηθήματος δίσκων, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Βοήθημα δίσκων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: