Προετοιμασία των συσκευών Apple για εργασία εξ αποστάσεως

Οι υπεύθυνοι IT μπορούν να διαμορφώσουν συσκευές για μέλη ομάδων ώστε να εργάζονται εξ αποστάσεως ή από το σπίτι.

Προετοιμασία συσκευών για εργασία από το σπίτι ή εξ αποστάσεως

Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε ποιες συσκευές μπορούν να πάρουν στο σπίτι οι υπάλληλοι. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) για να διαμορφώσετε γρήγορα τις συσκευές iPad, iPhone και τους υπολογιστές Mac με περιεχόμενο, ρυθμίσεις και περιορισμούς για την υποστήριξη της εργασίας εξ αποστάσεως για τους υπαλλήλους σας. Μάθετε περισσότερα με την επισκόπηση ανάπτυξης για iOS και iPadOS και την επισκόπηση ανάπτυξης για Mac.

Ακολουθούν υποδείξεις που σας βοηθούν να προετοιμάσετε τις συσκευές για εργασία εξ αποστάσεως. 

Για εταιρικές συσκευές

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι οι υπάλληλοι μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως όταν πάρουν τις συσκευές στο σπίτι. 

Για προσωπικές συσκευές

Δώστε οδηγίες για την Εγγραφή χρήστη, μια νέα μέθοδο εγγραφής που έχει σχεδιαστεί για αναπτύξεις προγραμμάτων «Bring Your Own Device» (BYOD) (φέρτε τη δική σας συσκευή). Αυτή δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εγγράψουν τις συσκευές τους στο MDM, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες εφαρμογές και πόρους για χρήση στο σπίτι. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Εγγραφή χρήστη.

Ξεκινήστε με τη χρήση του MDM

 • Ενημερώστε όλους τους υπολογιστές Mac και τις συσκευές iPad στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση του macOS και του iPadOS. Αυτό εξασφαλίζει τη συμβατότητα με τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις MDM.
 • Χρησιμοποιήστε το Apple Business Manager με τη λύση MDM που διαθέτετε, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις συσκευών και για να αγοράσετε και να διανείμετε περιεχόμενο. Το Apple Business Manager είναι μια πύλη με βάση τον Ιστό μέσω της οποίας οι διαχειριστές IT μπορούν να αναπτύξουν συσκευές iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV και υπολογιστές Mac, από ένα σημείο. Ξεκινήστε τη χρήση του Apple Business Manager.
 • Αν δεν διαθέτετε μια λύση MDM, πάροχοι όπως οι JamfVMware και MobileIron προσφέρουν μεγάλες δοκιμαστικές περιόδους που βοηθούν στη γρήγορη ανάπτυξη για εργαζόμενους εξ αποστάσεως.

Ανάπτυξη συσκευών

 • Χρησιμοποιήστε την Αυτοματοποιημένη εγγραφή συσκευής για όλες τις συσκευές που ανήκουν στον οργανισμό, ώστε το τμήμα IT να μπορεί να εγγράφει συσκευές στο MDM εξ αποστάσεως.
 • Χρησιμοποιήστε την Εγγραφή χρήστη για προσωπικές συσκευές, ώστε να προστατεύετε τις εταιρικές πληροφορίες διατηρώντας ταυτόχρονα το απόρρητο των υπαλλήλων.
 • Δημιουργήστε Διαχειριζόμενα Apple ID στο Apple Business Manager για τη χρήση της Εγγραφής χρήστη για προσωπικές συσκευές και για την παροχή πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες της Apple. Μάθετε περισσότερα στην επισκόπηση για τα Διαχειριζόμενα Apple ID.
 • Συνδέστε το Apple Business Manager με το Microsoft Azure Active Directory για να ενεργοποιήσετε τον συνενωμένο έλεγχο ταυτότητας, ώστε οι υπάλληλοι να διαμορφώνονται αυτόματα με το Διαχειριζόμενο Apple ID τους χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εταιρικά διαπιστευτήριά τους.

Διανομή περιεχομένου

 • Αναπτύξτε τις βασικές εφαρμογές που χρειάζονται οι υπάλληλοι για εργασία από το σπίτι. Οι εφαρμογές μπορούν να διανεμηθούν εξ αποστάσεως μέσω του Apple Business Manager και του MDM. Μάθετε πώς να επιλέγετε και να αγοράζετε περιεχόμενο στο Apple Business Manager.
 • Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του συστήματος MDM (αν διατίθεται) για να δώσετε στους υπαλλήλους έναν κατάλογο συμπληρωματικών εφαρμογών. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση MDM για να μάθετε αν υποστηρίζεται αυτή η δυνατότητα και τον τρόπο εφαρμογής της.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ειδικών για τον οργανισμό σας

Χρησιμοποιήστε το MDM για να εξασφαλίσετε ότι οι συσκευές των υπαλλήλων έχουν διαμορφωθεί, έχουν πρόσβαση σε πόρους και τηρούν πολιτικές αποδεκτής χρήσης κατά την εργασία στο σπίτι.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων

Προσαρμογή πολιτικών ασφαλείας

Παραμείνετε σε σύνδεση, συνεχίστε να συνεργάζεστε και να είστε παραγωγικοί

Ανακαλύψτε εφαρμογές που διατίθενται από την Apple και τρίτα μέρη, οι οποίες λειτουργούν καλά σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα. 

Εφαρμογές βίντεο και ανταλλαγής μηνυμάτων

 • Τα εργαλεία διάσκεψης, όπως το Cisco Webex και το Zoom Cloud Meetings δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να διενεργούν εικονικές συναντήσεις και να κάνουν κοινή χρήση της οθόνης τους με τους συναδέλφους, τους πελάτες και τους συνεργάτες τους.
 • Το Ομαδικό FaceTime δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να πραγματοποιούν κλήσεις ήχου και βίντεο με έως και 32 άλλα άτομα. 
 • Οι υπάλληλοι μπορούν να διαμορφώσουν ομάδες και να στέλνουν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο με τα Μηνύματα σε iPhone, iPad και Mac, καθώς και να χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως το Slack και το Microsoft Teams για να παραμένουν σε σύνδεση και να μοιράζονται πληροφορίες.

Εφαρμογές παραγωγικότητας

 • Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote διατίθενται με τις συσκευές Apple και δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο στο iCloud ή με το Box. Μπορείτε να περιορίσετε τη συνεργασία μόνο στα μέλη του οργανισμού σας. Μάθετε πώς μπορείτε να συνεργάζεστε στο Pages, το Numbers και το Keynote.
 • Οι εφαρμογές του Microsoft Office 365 διατίθενται από το App Store και ενοποιούνται με το iOS, το iPadOS και το macOS.
 • Το Google G Suite λειτουργεί στο Safari σε macOS και iPadOS και προσφέρει επίσης εγγενείς εφαρμογές του iPadOS, όπως το Google Drive και το Google Docs.
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικών εντύπων και εγγράφων, όπως το DocuSign, το ProntoForms - Mobile Forms και το iAuditor μπορούν να βοηθήσουν στην καταγραφή, στον συνδυασμό και στην κοινή χρήση υπογραφών και δεδομένων.
 • Οι πάροχοι χώρου αποθήκευσης στο cloud, όπως το Box, το Dropbox και το Microsoft OneDrive βοηθούν τους υπαλλήλους να μοιράζονται και να συνεργάζονται σε έγγραφα. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ενοποιηθούν με το Finder σε Mac και την εφαρμογή Αρχεία σε iPhone και iPad.

Εφαρμογές διαχείρισης εργασιών και έργων

 • Τα εργαλεία διαχείρισης έργων, όπως το Teamwork Projects, το Basecamp, το Trello και το OmniPlan μπορούν να βοηθήσουν στον προγραμματισμό, στην απεικόνιση, στην παρακολούθηση και στην κοινή χρήση δραστηριοτήτων και ενεργειών έργων.
 • Οι εφαρμογές, όπως οι Υπομνήσεις, το Things και το Todoist μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να παραμένουν προσηλωμένοι στην εργασία τους.

Εύρεση περισσότερων εφαρμογών για επιχειρήσεις στο App Store

Το App Store διαθέτει χιλιάδες εφαρμογές σχεδιασμένες για επιχειρήσεις. Διαθέτουμε επιμελημένες συλλογές με εφαρμογές που σας βοηθούν να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας. Διανείμετέ τις με το Apple Business Manager για να προσφέρετε στους υπαλλήλους σας περισσότερους τρόπους εργασίας από το σπίτι.

Επικοινωνία με την Apple για υποστήριξη

Οι υπάλληλοι κατά την εργασία τους από το σπίτι μπορούν να επικοινωνήσουν με το AppleCare αν χρειάζονται τεχνική υποστήριξη. Διατίθεται βοήθεια για αντιμετώπιση προβλημάτων για υλικό και λογισμικό της Apple, συμπεριλαμβανομένων των iOS και macOS, και εφαρμογών της Apple, όπως Pages, Numbers και Keynote. Για να ξεκινήσουν, οι υπάλληλοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα Υποστήριξη Apple και να επιλέξουν ένα προϊόν για να προβάλουν τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Πόροι για IT

Τεκμηρίωση για IT

Άλλοι πόροι

Ορισμένοι πόροι που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι εκτός των Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: