Χρήση της εφαρμογής Θόρυβος στο Apple Watch

Με την εφαρμογή Θόρυβος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις θορύβου για να ειδοποιείστε όταν το Apple Watch εντοπίζει στο περιβάλλον σας επίπεδα ήχου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακοή σας.

Πώς λειτουργούν οι γνωστοποιήσεις θορύβου

Το Apple Watch θα μετρά σε τακτά διαστήματα τα επίπεδα ήχου στη διάρκεια της ημέρας όταν φοράτε το ρολόι σας. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί το μικρόφωνο, αλλά δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει κανέναν ήχο. Αν το μέσο επίπεδο ήχου σε διάστημα τριών λεπτών φτάσει ή ξεπεράσει ένα επιλεγμένο όριο ντεσιμπέλ, το Apple Watch μπορεί να σας ειδοποιήσει.

Αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι διαθέσιμες μόνο με το watchOS 6 στο Apple Watch Series 4 ή νεότερο μοντέλο. 

 

 

Πώς να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις θορύβου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Θόρυβος».
 3. Πατήστε «Όριο θορύβου» και επιλέξτε ένα επίπεδο ντεσιμπέλ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις γνωστοποιήσεις απευθείας από το Apple Watch. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Θόρυβος. 

Πώς να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις θορύβου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Θόρυβος».
 3. Πατήστε «Όριο θορύβου» και κατόπιν πατήστε «Ανενεργό». 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις γνωστοποιήσεις απευθείας από το Apple Watch. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Θόρυβος. 

Πώς μπορείτε να μετράτε τα επίπεδα ήχου στο περιβάλλον σας

Αφού διαμορφώσετε την εφαρμογή Θόρυβος, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή για να μετρήσετε τα επίπεδα ήχου γύρω σας ή να προσθέσετε μια πολυπλοκότητα Θορύβου στην πρόσοψη του ρολογιού για να βλέπετε αυτήν την πληροφορία με μια ματιά.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα στοιχεία «Επίπεδα περιβαλλοντικού ήχου», «Επίπεδα ήχου ακουστικών» και «Γνωστοποιήσεις θορύβου» στην κατηγορία «Ακοή» της εφαρμογής Υγεία στο iPhone. Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε και να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Υγεία».

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τις μετρήσεις θορύβου, απενεργοποιήστε την επιλογή «Μετρήσεις ήχου περιβάλλοντος».

Τι πρέπει να γνωρίζετε

 • Τα επίπεδα ήχου μετριούνται σε ντεσιμπέλ Α-ηχοστάθμης. 
 • Η μακροχρόνια έκθεση σε ήχους κάτω των 80 ντεσιμπέλ θεωρείται ότι δεν επηρεάζει την ακοή σας. Οι ήχοι που μετριούνται σε αυτό το επίπεδο εμφανίζονται με τον χαρακτηρισμό «OK» στην εφαρμογή.
 • Η επαναλαμβανόμενη, μακροχρόνια έκθεση σε ήχους άνω των 80 ντεσιμπέλ μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε προστατευτικά ακοής ή να μετακινηθείτε σε πιο ήσυχη περιοχή. Οι ήχοι που μετριούνται σε αυτό το επίπεδο εμφανίζονται τον χαρακτηρισμό «Δυνατό» στην εφαρμογή. 
  • 80 ντεσιμπέλ: Η έκθεση για διάστημα περίπου 5 ωρών και 30 λεπτών την ημέρα σε αυτό το επίπεδο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια ακοής. Το εβδομαδιαίο όριο έκθεσης σε αυτό το επίπεδο είναι 40 ώρες. 
  • 85 ντεσιμπέλ: Η έκθεση για διάστημα περίπου 1 ώρας και 45 λεπτών την ημέρα σε αυτό το επίπεδο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια ακοής. Το εβδομαδιαίο όριο έκθεσης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 12 ώρες 30 λεπτά.  
  • 90 ντεσιμπέλ: Η έκθεση για διάστημα περίπου 30 λεπτών την ημέρα σε αυτό το επίπεδο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια ακοής. Το εβδομαδιαίο όριο έκθεσης σε αυτό το επίπεδο είναι 4 ώρες.
  • 95 ντεσιμπέλ: Η έκθεση για διάστημα μόνο 10 λεπτών την ημέρα σε αυτό το επίπεδο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια ακοής. Το εβδομαδιαίο όριο έκθεσης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά.
  • 100 ντεσιμπέλ: Η έκθεση για έστω και λίγα λεπτά την ημέρα σε αυτό το επίπεδο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια ακοής. Το εβδομαδιαίο όριο έκθεσης σε αυτό το επίπεδο είναι περίπου 20 λεπτά. 
 • Το νερό και ο άνεμος μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια των επιπέδων ήχου. Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας «Κλείδωμα στο νερό» κατά τις δραστηριότητες σε νερό.
 • Οι μετρήσεις αναστέλλονται όταν το Apple Watch βρίσκεται στη λειτουργία «Κλείδωμα στο νερό» ή όταν χρησιμοποιείται το μικρόφωνο ή το ηχείο.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: