Αλλαγή της πρόσοψης του Apple Watch

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα σχέδια, να προσαρμόσετε τα χρώματα και να προσθέσετε πολυπλοκότητες στην πρόσοψη του ρολογιού. Μπορείτε ακόμη και να ορίσετε την ώρα προς τα εμπρός. 

εναλλαγή μεταξύ προσόψεων

Πώς να αλλάξετε την πρόσοψη του ρολογιού στο Apple Watch

 1. Από την πρόσοψη του ρολογιού, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά από τη μια άκρη έως την άλλη.
 2. Σταματήστε όταν εμφανιστεί η πρόσοψη ρολογιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Δεν είναι όλες οι προσόψεις ρολογιού διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Πώς να προσαρμόσετε την πρόσοψη του ρολογιού στο Apple Watch

 1. Πιέστε το Digital Crown για να μεταβείτε στην πρόσοψη του ρολογιού.
 2. Πιέστε δυνατά την οθόνη.
 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια πρόσοψη ρολογιού και, στη συνέχεια, πατήστε «Προσαρμογή». 
 4. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε μια λειτουργία και, στη συνέχεια, στρέψτε το Digital Crown για να την αλλάξετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του δεύτερου δείκτη ή τις ενδείξεις της πρόσοψης του ρολογιού. 
  Επιλογή «Ηρεμία» για την πρόσοψη ρολογιού «Αναπνοή».
 5. Σαρώστε έως την αριστερή άκρη για να επεξεργαστείτε τις πολυπλοκότητες. Πατήστε μια πολυπλοκότητα για να την επιλέξετε και, στη συνέχεια, στρέψτε το Digital Crown για να την αλλάξετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολυπλοκότητες από άλλες εφαρμογές
  Επιλογή «ΗΜ/ΝΙΑ» για την πρόσοψη ρολογιού «Αναπνοή».
 6. Όταν τελειώσετε, πιέστε το Digital Crown για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 
 7. Πατήστε την πρόσοψη του ρολογιού για να την ορίσετε ως τρέχουσα πρόσοψη.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την πρόσοψη του ρολογιού από το iPhone. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα «Γκαλερί προσόψεων». 

 

Πώς να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες στην πρόσοψη του ρολογιού

Μπορείτε να προσθέσετε πολυπλοκότητες ή πληροφορίες από εφαρμογές σε ορισμένες προσόψεις του ρολογιού. Το Apple Watch σας έχει πολυπλοκότητες που δείχνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, την ημερομηνία και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολυπλοκότητες από ορισμένες εφαρμογές τρίτων. Για να δείτε ποιες εφαρμογές διαθέτουν πολυπλοκότητες:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Πολυπλοκότητες».

Για να επιλέξετε τις πολυπλοκότητες που θέλετε, πατήστε «Αλλαγές» και, στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 

 • Για να προσθέσετε μια πολυπλοκότητα, πατήστε το εικονίδιο Προσθήκης. Αφού προσθέσετε την πολυπλοκότητα στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, μπορείτε να την προσθέσετε στο ρολόι. Επιστρέψτε στην πρόσοψη του ρολογιού, πιέστε δυνατά την οθόνη και πατήστε «Προσαρμογή». Στη συνέχεια, πατήστε μια πολυπλοκότητα και στρέψτε το Digital Crown για να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται.
 • Για να αφαιρέσετε μια πολυπλοκότητα, πατήστε το εικονίδιο Διαγραφής. Στη συνέχεια, πατήστε «Αφαίρεση».

Οθόνη νέας πρόσοψης στο Apple Watch.

Πώς να δημιουργήσετε περισσότερες από μία εκδοχές μιας πρόσοψης ρολογιού

 1. Πιέστε το Digital Crown για να μεταβείτε στην πρόσοψη του ρολογιού. 
 2. Πιέστε δυνατά την οθόνη, σαρώστε έως τη δεξιά άκρη και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο «+».
 3. Για να επιλέξετε μια πρόσοψη ρολογιού, στρέψτε το Digital Crown και, στη συνέχεια, πατήστε αυτήν που επιθυμείτε. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσοψη που μόλις δημιουργήσατε θα οριστεί ως τρέχουσα πρόσοψη του ρολογιού. 
 4. Για να προσαρμόσετε την πρόσοψη του ρολογιού, πιέστε ξανά δυνατά την οθόνη και πατήστε «Προσαρμογή». 

Παρόλο που μπορείτε να αποκτήσετε νέες πολυπλοκότητες από εφαρμογές τρίτων, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες προσόψεις ρολογιού.

 

Αφαίρεση της πρόσοψης ρολογιού «Siri».

Πώς να διαγράψετε μια πρόσοψη ρολογιού από το Apple Watch

 1. Μεταβείτε στην τρέχουσα πρόσοψη ρολογιού και πιέστε δυνατά την οθόνη.
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να βρείτε την πρόσοψη ρολογιού που θέλετε να αφαιρέσετε. 
 3. Σαρώστε προς τα επάνω και πατήστε «Αφαίρεση».

Αν θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε ξανά την πρόσοψη ρολογιού αργότερα.

 

Ορισμός της ώρας κατά 5 λεπτά μπροστά.

Πώς να αλλάξετε την ώρα που εμφανίζεται στο Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε «Ώρα».
 2. Πατήστε «+0 λ.»  
 3. Στρέψτε το Digital Crown και επιλέξτε πόσο μπροστά θέλετε να ορίσετε την ώρα του ρολογιού σας. 
 4. Πατήστε «Ακύρωση» ή «Ρύθμιση».

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα που εμφανίζεται στην πρόσοψη του ρολογιού μόνο προς τα εμπρός. Οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις, το Παγκόσμιο ρολόι και όλες οι άλλες ώρες θα συνεχίσουν να αντιστοιχούν στην πραγματική ώρα. 

 

Πώς να αποκρύψετε την ενότητα «Παίζει τώρα» στο Apple Watch

Όταν παίζετε μουσική, ανοίγει αυτόματα η ενότητα «Παίζει τώρα». Διαβάστε παρακάτω πώς να αλλάξετε τη ρύθμιση: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
 2. Πατήστε Γενικά > Αφύπνιση οθόνης. 
 3. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτο-έναρξη εφαρμογών ήχου». 
Ημερομηνία δημοσίευσης: