Εξαίρεση από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων στο App Store και το Apple News

Μάθετε πώς μπορείτε να περιορίσετε τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων που παρέχονται από την Apple στο iPhone, το iPad, το iPod touch και το Apple TV και πώς να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις βάσει τοποθεσίας που παρέχονται από την Apple στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Για να σας παρέχει τη βέλτιστη εμπειρία διαφημίσεων, η Apple παρέχει διαφημίσεις στο App Store και το Apple News οι οποίες βασίζονται σε πληροφορίες, όπως το ιστορικό αναζήτησής σας στο App Store και το ιστορικό ανάγνωσης στο Apple News. (Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί η Apple για την παροχή διαφημίσεων σε εσάς.) Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "Περιορισμός ανίχνευσης" στο iPhone, το iPad, το iPod touch και το Apple TV. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις της Apple βάσει τοποθεσίας στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Αν χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να αναμένετε τα εξής:

  • Ενδεχομένως να βλέπετε τον ίδιο αριθμό διαφημίσεων, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι λιγότερο ενδιαφέρουσες για εσάς επειδή δεν βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας.
  • Ενδεχομένως να συνεχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο μιας εφαρμογής ή με άλλες μη προσωπικές πληροφορίες.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Διαφημίσεις.
  2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση "Περιορισμός ανίχνευσης". 

Σε Apple TV

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Απόρρητο.
  2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση "Περιορισμός ανίχνευσης".

Απενεργοποίηση των διαφημίσεων βάσει τοποθεσίας

  1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας > Υπηρεσίες συστήματος.
  2. Απενεργοποιήστε την επιλογή "Διαφημίσεις Apple βάσει τοποθεσίας".

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το απόρρητο και τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στο iOS 8 και νεότερες εκδόσεις.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: