Διαφημίσεις και Απόρρητο

Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει τις πληροφορίες σας και να σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει τις πληροφορίες σας και να σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Οι διαφημίσεις που παρέχονται από τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple μπορεί να εμφανίζονται στο App Store, στο Apple News και στις Μετοχές.

Μπορεί να χρησιμοποιούνται θεματικές πληροφορίες για την παροχή διαφημίσεων σε εσάς, όπως:

  • Πληροφορίες συσκευής: Οι ρυθμίσεις γλώσσας του πληκτρολογίου, ο τύπος συσκευής, η έκδοση λειτουργικού συστήματος, ο φορέας κινητού δικτύου και ο τύπος σύνδεσης.
  • Τοποθεσία συσκευής: Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία συστήματος Διαφημίσεων Apple βάσει τοποθεσίας, η τοποθεσία σας μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή σε εσάς γεωγραφικά σχετικών διαφημίσεων. Η ακριβής τοποθεσία της συσκευής σας δεν αποθηκεύεται από τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple και δεν δημιουργούνται προφίλ βάσει αυτών των πληροφοριών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη ρύθμιση, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» > «Υπηρεσίες συστήματος» > «Διαφημίσεις Apple βάσει τοποθεσίας».
  • Αναζητήσεις στο App Store: Όταν εκτελείτε αναζήτηση στο App Store, το ερώτημά σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή μιας σχετικής διαφήμισης.
  • Apple News και Μετοχές: Ο τύπος του άρθρου που διαβάζετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή κατάλληλων διαφημίσεων.

Δημιουργούμε τμήματα, τα οποία είναι ομάδες ατόμων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούμε αυτές τις ομάδες για την παράδοση στοχευμένων διαφημίσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με εσάς χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό των τμημάτων στα οποία έχετε προστεθεί και, συνεπώς, τον προσδιορισμό των διαφημίσεων που λαμβάνετε. Για προστασία του απορρήτου σας, οι στοχευμένες διαφημίσεις παρέχονται μόνο αν περισσότερα από 5.000 άτομα πληρούν τα κριτήρια στόχευσης.

Στο Apple News και στις Μετοχές, μπορεί να σας προσθέτουμε σε τμήματα με βάση τα θέματα και τις κατηγορίες των άρθρων που διαβάζετε, καθώς και τις δημοσιεύσεις που ακολουθείτε, ή στις οποίες έχετε εγγραφεί ως συνδρομητής ή για τις οποίες επιτρέπετε την αποστολή γνωστοποιήσεων. Δεν δημιουργούνται τμήματα βάσει όρων αναζήτησης στο App Store.

Στο App Store, στο Apple News και στις Μετοχές, μπορεί να χρησιμοποιούμε πληροφορίες όπως οι παρακάτω για την προσθήκη σας σε τμήματα:

  • Πληροφορίες λογαριασμού: Το όνομα, η διεύθυνση και η ηλικία σας, καθώς και συσκευές που έχουν καταχωριστεί στον λογαριασμό σας. Πληροφορίες, όπως το όνομά σας (όχι το επώνυμο) στη σελίδα εγγραφής του Apple ID σας ή ο χαιρετισμός στον λογαριασμό σας στο iTunes, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του φύλου σας.
  • Λήψεις και δραστηριότητα: Μουσική, ταινίες, βιβλία, τηλεοπτικές εκπομπές και εφαρμογές που έχετε λάβει, καθώς και αγορές εντός εφαρμογών.
  • Δραστηριότητες σε άλλες εφαρμογές: Οι προγραμματιστές εφαρμογών, οι οποίοι υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ισχύοντες νόμους, μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας εντός εφαρμογών και τις δραστηριότητές σας, όπως η ολοκλήρωση επιπέδων παιχνιδιών.
  • Διαφημίσεις: Η αλληλεπίδρασή σας με τις διαφημίσεις που παρέχονται μέσω της διαφημιστικής πλατφόρμας της Apple.
  • Άλλα τμήματα: Για συγκεκριμένες διαφημιστικές εκστρατείες, οι διαφημιστές μπορεί να αντιστοιχίσουν πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους για τους χρήστες τους με πληροφορίες της Apple για τη δημιουργία τμημάτων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5.000 άτομα. Οι διαφημιστές μπορούν να χρησιμοποιούν ένα αναγνωριστικό διαφήμισης ή άλλες πληροφορίες που έχουν για χρήστες, όπως αριθμός τηλεφώνου ή email, για να αντιστοιχίζουν χρήστες σε τμήματα στη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple. Κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης, αυτά τα αναγνωριστικά είναι κρυμμένα ώστε να περιορίζονται οι ταυτοποιήσιμες πληροφορίες που δημοσιοποιούνται. Για να επιλέγουν ποια τμήματα αντιστοιχίζονται με χρήστες, οι διαφημιστές ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες που έχουν από αλληλεπιδράσεις με χρήστες. Αυτές οι πληροφορίες αποκτώνται και χρησιμοποιούνται υπό τους όρους των πολιτικών απορρήτου των ίδιων των διαφημιστών.

Όταν επιλέγεται ποια διαφήμιση θα προβληθεί ανάμεσα σε πολλές διαφημίσεις για τις οποίες πληροίτε τα κριτήρια, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ορισμένες από τις προαναφερόμενες πληροφορίες, καθώς και τη δραστηριότητα περιήγησής σας στο App Store, για να προσδιορίσουμε ποια διαφήμιση είναι η πιο σχετική για εσάς. Η δραστηριότητα περιήγησης στο App Store περιλαμβάνει το περιεχόμενο και τις εφαρμογές που επιλέγετε και προβάλλετε καθώς κάνετε περιήγηση στο App Store. Οι πληροφορίες αυτές έχουν συγκεντρωτική μορφή και αφορούν πολλούς χρήστες, έτσι ώστε να μην σας ταυτοποιούν.

Η Apple δεν γνωρίζει ούτε και καθιστά διαθέσιμες σε διαφημιστές πληροφορίες σχετικές με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, και τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές πεποιθήσεις σας. Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δεν έχει πρόσβαση και δεν χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας μέσω Apple Pay ούτε και τα δεδομένα σας από την εφαρμογή «Υγεία».

Η Apple δεν πουλά ούτε και μεταδίδει με άλλο τρόπο ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Είμαστε υποχρεωμένοι να καθιστούμε διαθέσιμες ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες σε στρατηγικούς εταίρους που συνεργάζονται με την Apple για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών της Apple ή βοηθούν την Apple στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της σε πελάτες και στην πώληση διαφημίσεων εκ μέρους της Apple.

Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγει η Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/privacy.

Δείτε τις προτιμήσεις σας για διαφημίσεις

Πληροφορίες για αυτήν τη διαφήμιση

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον λόγο που μια συγκεκριμένη διαφήμιση προβάλλεται στο App Store, στο Apple News ή στις Μετοχές, αγγίξτε το κουμπί «Διαφήμιση» στη διαφήμιση. Θα εμφανιστούν τα τμήματα και άλλα δεδομένα, όπως δημογραφικές πληροφορίες, και επομένως ο λόγος για τον οποίο προβλήθηκε η διαφήμιση σε εσάς.

Πληροφορίες για διαφημίσεις

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικές με εσάς που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση στοχευμένων διαφημίσεων μέσω της διαφημιστικής πλατφόρμας της Apple, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στα οποία έχετε προστεθεί, στη συσκευή iOS ή iPadOS σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Διαφημίσεις» και αγγίξτε «Προβολή πληροφοριών διαφημίσεων».

Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες στο macOS, επιλέξτε το μενού Apple > «Προτιμήσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο», κάντε κλικ στο «Απόρρητο» και μετά επιλέξτε «Διαφημίσεις» και κάντε κλικ στην «Προβολή πληροφοριών διαφημίσεων».

Αν έχετε ενεργοποιήσει τον Περιορισμό ανίχνευσης, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δεν διαθέτει για εσάς δεδομένα προτιμήσεων για διαφημίσεις. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες για εσάς δεν είναι ακριβείς, μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία στους λογαριασμούς σας Apple ID και iTunes.

Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας για διαφημίσεις

Εξαίρεση από στοχευμένες διαφημίσεις που βασίζονται στην τοποθεσία σας

Στη συσκευή iOS ή iPadOS σας, για να επιλέξετε να μη λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει τοποθεσίας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» > «Υπηρεσίες συστήματος» και απενεργοποιήστε τον διακόπτη «Διαφημίσεις Apple βάσει τοποθεσίας».

Στη συσκευή macOS σας, για να επιλέξετε να μη λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει τοποθεσίας, επιλέξτε το μενού Apple > «Προτιμήσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο», κάντε κλικ στο «Απόρρητο», επιλέξτε «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Διαφημίσεις Apple βάσει τοποθεσίας».

Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δεν θα λαμβάνει πλέον πληροφορίες βάσει τοποθεσίας.

Εξαίρεση από στοχευμένες διαφημίσεις

Στη συσκευή iOS ή iPadOS σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Περιορισμό ανίχνευσης διαφημίσεων, μεταβαίνοντας στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Διαφημίσεις» και ενεργοποιώντας την επιλογή «Περιορισμός ανίχνευσης διαφημίσεων». Στο Apple TV, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Απόρρητο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Περιορισμός ανίχνευσης διαφημίσεων». Στη συσκευή macOS σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Περιορισμό ανίχνευσης διαφημίσεων, επιλέγοντας το μενού Apple > «Προτιμήσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο», κάνοντας κλικ στο «Απόρρητο» και επιλέγοντας το πλαίσιο επιλογής «Περιορισμός ανίχνευσης διαφημίσεων».

Αν επιλέξετε την ενεργοποίηση του Περιορισμού ανίχνευσης, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple θα εξαιρέσει το Apple ID σας από τη λήψη διαφημίσεων που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά σας, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Οι εφαρμογές ή οι διαφημιστές που δεν χρησιμοποιούν τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple, αλλά χρησιμοποιούν το Αναγνωριστικό διαφήμισης της Apple, υποχρεούνται να ελέγξουν τη ρύθμιση «Περιορισμός ανίχνευσης» και δεν τους επιτρέπεται βάσει των οδηγιών της Apple να σας παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις αν έχετε ενεργοποιήσει τον Περιορισμό ανίχνευσης. Όταν ο Περιορισμός ανίχνευσης διαφημίσεων είναι ενεργοποιημένος σε iOS 10 ή μεταγενέστερη έκδοση, το Αναγνωριστικό διαφήμισης αντικαθίσταται με μια μη μοναδική τιμή μηδενικών που αποτρέπει τη λήψη στοχευμένων διαφημίσεων. Αν απενεργοποιήσετε τον Περιορισμό ανίχνευσης, επαναφέρεται αυτόματα σε ένα νέο τυχαίο αναγνωριστικό.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επαναφέρετε το Αναγνωριστικό διαφήμισής σας, στην οποία περίπτωση η συσκευή σας θα δημιουργήσει ένα νέο τυχαίο αναγνωριστικό. Τα δεδομένα που σχετίζονται με το προηγούμενο Αναγνωριστικό διαφήμισής σας δεν θα συνδέονται με το νέο αναγνωριστικό σας. Για επαναφορά του Αναγνωριστικού διαφήμισης στο iOS ή iPadOS, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο», αγγίξτε «Διαφημίσεις» και μετά αγγίξτε «Επαναφορά αναγνωριστικού διαφήμισης». Για επαναφορά του Αναγνωριστικού διαφήμισης στο Apple TV, μεταβείτε τις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά», επιλέξτε «Απόρρητο» και κάντε κλικ στην «Επαναφορά αναγνωριστικού διαφήμισης». Για επαναφορά του Αναγνωριστικού διαφήμισης στο macOS, επιλέξτε το μενού Apple > «Προτιμήσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο», κάντε κλικ στο «Απόρρητο», επιλέξτε «Διαφημίσεις» και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά αναγνωριστικού διαφήμισης».

Αν ενεργοποιήσετε τον Περιορισμό ανίχνευσης διαφημίσεων, μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, αλλά οι διαφημίσεις μπορεί να είναι λιγότερο σχετικές για εσάς.

Ημερομηνία δημοσίευσης: