Υπηρεσίες τοποθεσίας και Απόρρητο

Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να προστατεύουν τις πληροφορίες σας και να σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές και ιστότοπους της Apple και τρίτων να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες βάσει της τρέχουσας τοποθεσίας του iPhone ή Apple Watch σας για να παρέχουν μια ποικιλία υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα τοποθεσίας και το ερώτημα αναζήτησης τοποθεσίας σας για να σας βοηθήσει να βρείτε μια κοντινή καφετέρια ή θέατρο, ή η συσκευή σας μπορεί να ρυθμίσει τη ζώνη ώρας αυτόματα βάσει της τρέχουσας τοποθεσίας σας.

Για να χρησιμοποιείτε δυνατότητες όπως αυτές, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στο iPhone σας και να δώσετε την άδειά σας σε κάθε εφαρμογή ή ιστότοπο για να είναι δυνατό να χρησιμοποιεί τα δεδομένα τοποθεσίας σας. Οι εφαρμογές μπορεί να ζητήσουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας σας (μόνο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή) ή πλήρη πρόσβαση (ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή).

Ωστόσο, για λόγους ασφάλειας, οι πληροφορίες τοποθεσίας του iPhone σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν όταν πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης για υποστήριξη των υπηρεσιών διάσωσης, ανεξάρτητα αν έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας χρησιμοποιούν GPS και Bluetooth (όπου διατίθενται), καθώς και θέσεις hotspot Wi-Fi και πύργων κινητής τηλεφωνίας βάσει δεδομένων χρηστών (crowdsourced), για να προσδιορίζουν την κατά προσέγγιση τοποθεσία της συσκευής σας.

Το Apple Watch σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί την τοποθεσία του ζευγοποιημένου iPhone σας αν αυτό βρίσκεται κοντά.

Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες, το iPhone θα στέλνει περιοδικά στην Apple τις γεωεπισημασμένες θέσεις κοντινών hotspot Wi-Fi και πύργων κινητής τηλεφωνίας (όπου υποστηρίζονται από μια συσκευή) με ανώνυμο και κρυπτογραφημένο τρόπο, με σκοπό να αυξήσει αυτήν τη βάση δεδομένων θέσεων hotspot Wi-Fi και πύργων κινητής τηλεφωνίας βάσει δεδομένων χρηστών.

Με την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας, θα ενεργοποιηθούν επίσης υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία, όπως οι εξής:

 • Κίνηση: Αν βρίσκεστε εν κινήσει (για παράδειγμα, αν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο) το iPhone σας θα στέλνει περιοδικά στην Apple, με ανώνυμο και κρυπτογραφημένο τρόπο, θέσεις GPS και πληροφορίες οδικής ταχύτητας. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση μιας βάσης δεδομένων οδικής κίνησης βάσει δεδομένων χρηστών.
 • Δημοφιλή κοντά σε εμένα: Το iPhone σας θα στέλνει περιοδικά στην Apple, με ανώνυμο και κρυπτογραφημένο τρόπο, τοποθεσίες όπου, και όταν, έχετε αγοράσει ή χρησιμοποιήσει εφαρμογές, για τη βελτίωση μιας βάσης δεδομένων που βασίζεται σε δεδομένα χρηστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή γεωγραφικά σχετικών εφαρμογών και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών Apple.
 • Σημαντικές τοποθεσίες: Το iPhone και οι συνδεδεμένες στο iCloud συσκευές σας θα παρακολουθούν τα μέρη που επισκεφτήκατε πρόσφατα, καθώς και τον χρόνο και τη συχνότητα των επισκέψεών σας, ώστε να γνωρίζει ποια από αυτά είναι σημαντικά για εσάς. Αυτά τα δεδομένα κρυπτογραφούνται διατερματικά και δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή τους από την Apple. Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως προγνωστική κυκλοφοριακή δρομολόγηση, και για τη δημιουργία καλύτερων αναμνήσεων στις Φωτογραφίες.
 • Διαφημίσεις Apple βάσει τοποθεσίας: Το iPhone σας θα αποστέλλει την τοποθεσία σας στην Apple για να σας παρέχονται γεωγραφικά σχετικές διαφημίσεις στο Apple News και στο App Store.
 • Προτάσεις βάσει τοποθεσίας: Η τοποθεσία του iPhone σας θα αποστέλλεται στην Apple ώστε να σας παρέχει πιο σχετικές προτάσεις. Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για τις προτάσεις βάσει τοποθεσίας, η ακριβής τοποθεσία σας δεν θα αποστέλλεται στην Apple. Για την παροχή σχετικών προτάσεων αναζήτησης και νέων, η Apple μπορεί να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση IP της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο για την εκτίμηση κατά προσέγγιση της τοποθεσίας σας αντιστοιχίζοντας αυτήν τη διεύθυνση με μια γεωγραφική περιοχή.
 • Ειδοποιήσεις βάσει θέσης: Το iPhone και το Apple Watch σας θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας για να σας παρέχουν γεωγραφικά σχετικές ειδοποιήσεις, όπως μια υπόμνηση να καλέσετε κάποιον όταν φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, πότε πρέπει να αποχωρήσετε για το επόμενο ραντεβού σας, ή μια πρόταση για συνιστώμενη εφαρμογή ή συντόμευση βάσει της τρέχουσας τοποθεσίας σας.
 • Κοινοποίηση τοποθεσίας μου: Μπορείτε να επιλέξετε να μοιράζεστε την τρέχουσα τοποθεσία σας με άλλους, σε προσωρινή ή συνεχόμενη βάση, μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως π.χ. τα Μηνύματα ή η Εύρεση.
 • HomeKit: Το iPhone θα χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας για τον έλεγχο αξεσουάρ όταν φτάνετε ή αποχωρείτε από μια συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως το άναμμα φώτων όταν φτάνετε στην οικία σας.
 • Προσαρμογή συστήματος: Το iPhone θα προσαρμόζει την εμφάνιση, τις συμπεριφορές και τις ρυθμίσεις συστήματος χρησιμοποιώντας την τρέχουσα τοποθεσία σας όπως, για παράδειγμα, ενεργοποιώντας αυτόματα την Έξυπνη φόρτιση όταν βρίσκεστε σπίτι. Αυτά τα δεδομένα προσαρμογής βρίσκονται μόνο στη συσκευή σας.
 • Ταυτοποίηση εμπόρων Apple Pay: Το iPhone θα χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας για να παρέχονται πιο ακριβή ονόματα εμπόρων όταν χρησιμοποιείτε τη φυσική κάρτα σας Apple Card.
 • Επείγουσες κλήσεις και SOS: Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, εκτός από την τοποθεσία που θα παρέχεται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το iPhone θα κάνει διαθέσιμα συμπληρωματικά δεδομένα τοποθεσίας μέσω της υπηρεσίας Βελτιωμένων δεδομένων έκτακτης ανάγκης, όπου υποστηρίζεται. Επιπλέον, με την ενεργοποίηση του επείγοντος SOS θα αποστέλλεται η τοποθεσία στις επαφές έκτακτης ανάγκης στο τέλος της κλήσης.

Αν ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στις συσκευές σας, συμφωνείτε και συναινείτε ως προς τη μετάδοση, τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας και όρων αναζήτησης τοποθεσίας σας από την Apple, τους συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους της, με σκοπό να παρέχουν και να βελτιώνουν προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε τοποθεσίες και την οδική κίνηση.

Οι πληροφορίες τοποθεσίας βάσει δεδομένων χρηστών που συλλέγει η Apple δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας οποιαδήποτε στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και είτε απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη για τις Υπηρεσίες τοποθεσίας είτε απενεργοποιήστε (ρυθμίστε στο «Ποτέ») τον μεμονωμένο διακόπτη τοποθεσίας για κάθε εφαρμογή ή δυνατότητα που χρησιμοποιεί τοποθεσίες. Για να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για όλους τους ιστότοπους, καθορίστε τη ρύθμιση για τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στο Safari στο «Ποτέ». Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε υπηρεσίες συστήματος που βασίζονται σε τοποθεσίες αγγίζοντας τις «Υπηρεσίες συστήματος» και απενεργοποιώντας τον διακόπτη για κάθε υπηρεσία συστήματος που βασίζεται σε τοποθεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για το HomePod ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του HomePod στην εφαρμογή «Οικία» στη ζευγοποιημένη συσκευή iOS ή iPadOS σας.

Αν επιτρέψετε σε εφαρμογές ή ιστότοπους τρίτων να χρησιμοποιούν την τρέχουσα τοποθεσία σας, υπόκειστε στους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και πρακτικές τους. Θα πρέπει να διαβάσετε τους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές αυτών των εφαρμογών ή ιστότοπων για να κατανοήσετε τον τρόπο που χρησιμοποιούν την τοποθεσία και άλλες πληροφορίες σας.

Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγει η Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/privacy.

Ημερομηνία δημοσίευσης: