Πληροφορίες για το απόρρητο και τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στο iOS και το iPadOS

Μάθετε πώς οι ρυθμίσεις απορρήτου και οι Υπηρεσίες τοποθεσίας συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Οι ρυθμίσεις απορρήτου στο iOS και στο iPadOS σας επιτρέπουν να ελέγχετε ποιες εφαρμογές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύετε στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέψετε σε μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιεί την κάμερά σας, ώστε να μπορείτε να τραβάτε και να ανεβάζετε φωτογραφίες σε αυτήν την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να παραχωρείτε πρόσβαση στις επαφές σας, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν οι εφαρμογές μηνυμάτων τους φίλους σας που χρησιμοποιούν ήδη την ίδια εφαρμογή.

Στις επιλογές Ρυθμίσεις > Απόρρητο, μπορείτε να δείτε σε ποιες εφαρμογές έχετε επιτρέψει να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και επίσης μπορείτε να παραχωρείτε ή να ανακαλείτε τυχόν πρόσβαση στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση στα εξής:

 • Υπηρεσίες τοποθεσίας
 • Επαφές
 • Ημερολόγια
 • Υπομνήσεις
 • Φωτογραφίες
 • Bluetooth
 • Μικρόφωνο
 • Αναγνώριση ομιλίας
 • Κάμερα
 • Υγεία
 • HomeKit
 • Πολυμέσα και Apple Music
 • Έρευνα
 • Αρχεία και φάκελοι
 • Κίνηση και άθληση

Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο δεδομένων από αυτήν τη λίστα στη συσκευή σας, για να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν ζητήσει την άδειά σας για χρήση αυτών των δεδομένων. Σε αυτήν τη λίστα θα εμφανίζονται μόνο εφαρμογές που έχουν ζητήσει την άδειά σας για χρήση των δεδομένων σας. Μπορείτε να παραχωρήσετε ή να αποσύρετε την άδειά σας για οποιαδήποτε εφαρμογή έχει ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα. Μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τύπο δεδομένων που ορίζεται στη ρύθμιση μόνο αν έχετε παραχωρήσει άδεια σε αυτήν την εφαρμογή. 

Αν συνδεθείτε στο iCloud, οι εφαρμογές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο iCloud Drive από προεπιλογή. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να διαχειριστείτε εφαρμογές στις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το iCloud κάτω από την επιλογή «iCloud» στις Ρυθμίσεις. 

Αν επιτρέψετε σε εφαρμογές ή ιστότοπους άλλων κατασκευαστών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα ή την τρέχουσα τοποθεσία σας, δεσμεύεστε από τους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τους. Συνιστάται να ελέγχετε τους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές αυτών των εφαρμογών και των ιστότοπων, για να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας και άλλες πληροφορίες. Η διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγει η Apple γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Apple.

Πώς χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες τοποθεσίας οι συσκευές

Μετά από δική σας έγκριση, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν σε διάφορες εφαρμογές και ιστότοπους (όπως οι Χάρτες, η Κάμερα, ο Καιρός και άλλες εφαρμογές) να χρησιμοποιούν πληροφορίες από κινητά δίκτυα1, δίκτυα Wi-Fi2, GPS3 και Bluetooth4, για να εντοπίζουν κατά προσέγγιση την τοποθεσία σας5.

Οι εφαρμογές που εμφανίζουν την τοποθεσία σας στην οθόνη, όπως οι Χάρτες, εμφανίζουν την τρέχουσα θέση σας (κατά προσέγγιση) με ένα μπλε δείκτη. Αν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της τοποθεσίας σας με ακρίβεια στην εφαρμογή Χάρτες, θα εμφανίζεται ένας μπλε κύκλος γύρω από τον δείκτη. Το μέγεθος του κύκλου υποδεικνύει τον βαθμό ακρίβειας με τον οποίο μπορεί να προσδιοριστεί η τοποθεσία σας. Όσο μικρότερος είναι ο κύκλος, τόσο πιο ακριβής είναι ο εντοπισμός. Όταν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργές, εμφανίζεται ένα μαύρο ή λευκό εικονίδιο βέλους στη γραμμή κατάστασης. 

Οι Χάρτες, οι οδηγίες κατεύθυνσης και οι εφαρμογές που βασίζονται στην τοποθεσία σας εξαρτώνται από τις υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες. Κατά συνέπεια, ορισμένα στοιχεία όπως χάρτες, οδηγίες κατεύθυνσης ή πληροφορίες με βάση την τοποθεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ακριβή ή πλήρη. Να συγκρίνετε πάντα τις πληροφορίες που παρέχονται από τη συσκευή σας με το περιβάλλον σας και, σε περίπτωση διαφορών, ακολουθήστε τις δημόσιες πινακίδες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Υπηρεσίες τοποθεσίας και το απόρρητο.

Παραχώρηση άδειας σε εφαρμογές για τη χρήση της τοποθεσίας σας

Την πρώτη φορά που κάποια εφαρμογή θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας σας, θα πρέπει να ζητήσει την άδειά σας. Θα δείτε ένα μήνυμα το οποίο θα εξηγεί ποια εφαρμογή ζητά την άδεια να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας, καθώς και τον λόγο που τη ζητά ο προγραμματιστής της εφαρμογής.

Ορισμένες εφαρμογές ζητούν άδεια χρήσης της τοποθεσίας σας μόνο για το διάστημα που χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Μια εφαρμογή θεωρείται ότι «χρησιμοποιείται» όταν τη χρησιμοποιείτε ενεργά στο προσκήνιο ή όταν χρησιμοποιεί την τοποθεσία στο παρασκήνιο, το οποίο υποδεικνύεται στη γραμμή κατάστασης με ένα εικονίδιο μπλε κάψουλας.

Αν παραχωρήσετε την άδεια «Κατά τη χρήση της εφαρμογής», η εφαρμογή μπορεί να ζητήσει άδεια για να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας όταν βρίσκεται στο παρασκήνιο.

Αν επιτρέψετε σε μια εφαρμογή να χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας στο παρασκήνιο, η συσκευή σας θα σας υπενθυμίζει περιστασιακά ότι μια εφαρμογή χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας και θα εμφανίζει αυτές τις τοποθεσίες σε έναν χάρτη. Θα ερωτάστε επίσης αν θα συνεχίσετε να επιτρέπετε στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας στο παρασκήνιο.

Στο iOS 13 και στο iPadOS 13, μπορείτε να πατήσετε «Να επιτραπεί μία φορά» για να επιτρέψετε σε μια εφαρμογή να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα των Υπηρεσιών τοποθεσίας μόνο για μία συνεδρία (μία φορά). Αν κλείσετε και ανοίξετε ξανά την εφαρμογή και αυτή προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία σας ξανά, θα ζητήσει ξανά την άδειά σας. Οι εφαρμογές δεν θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας χωρίς να ζητήσουν και να λάβουν την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας από τις Ρυθμίσεις < Απόρρητο < Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Βοηθού διαμόρφωσης ή αργότερα από τη ρύθμιση «Υπηρεσίες τοποθεσίας». Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μεμονωμένα τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες συστήματος που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των Υπηρεσιών τοποθεσίας. Όταν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, οι εφαρμογές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της απόδοσης διάφορων εφαρμογών της Apple και άλλων κατασκευαστών.

Αν θέλετε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις τοποθεσίας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά και πατήστε την επιλογή «Τοποθεσία και απόρρητο». Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά των ρυθμίσεων τοποθεσίας και απορρήτου, οι εφαρμογές θα πάψουν να χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας μέχρι να δώσετε την άδειά σας.

Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας > Υπηρεσίες συστήματος.

Βελτίωση της ακρίβειας του GPS

Η ακρίβεια του GPS εξαρτάται από τον αριθμό των ορατών δορυφόρων GPS. Ο εντοπισμός όλων των ορατών δορυφόρων μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ενώ η ακρίβεια θα βελτιώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS:

 • Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας στη συσκευή. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ρύθμιση».
 • Φροντίστε να έχετε καθαρό πεδίο ορατότητας σε πολλές κατευθύνσεις. Οι τοίχοι, οι οροφές των οχημάτων, τα ψηλά κτήρια, τα βουνά και άλλα εμπόδια ενδέχεται να δυσχεράνουν τον εντοπισμό από τους δορυφόρους GPS. Αν συμβεί αυτό, η συσκευή σας θα χρησιμοποιήσει τα δίκτυα Wi-Fi ή τα κινητά δίκτυα για να εντοπίσει την τοποθεσία σας, μέχρι να αποκατασταθεί η επαφή με τους δορυφόρους GPS.

Υπηρεσίες τοποθεσίας μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητών δικτύων βάσει δεδομένων χρηστών

Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες, η συσκευή σας θα στέλνει περιοδικά στην Apple γεωγραφικές πληροφορίες για τα hotspot Wi-Fi και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται κοντά στην περιοχή σας. Αυτές οι πληροφορίες εμπλουτίζουν τη βάση δεδομένων της Apple που περιλαμβάνει τοποθεσίες hotspot Wi-Fi και κεραίες κινητής τηλεφωνίας και βασίζεται στα δεδομένα χρηστών. Αν ταξιδεύετε (με αυτοκίνητο για παράδειγμα) και οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες, οι συσκευές iOS με δυνατότητα GPS θα στέλνουν περιοδικά τοποθεσίες GPS και πληροφορίες για την ταχύτητα της διαδρομής και την βαρομετρική πίεση στην Apple για τον εμπλουτισμό των βάσεων δεδομένων της Apple για την κίνηση στους δρόμους και την πίεση σε εσωτερικούς χώρους που βασίζονται σε δεδομένα χρηστών. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγει η Apple από τους χρήστες αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση και δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Πληροφορίες για το Bluetooth, τα δεδομένα και τις Υπηρεσίες τοποθεσίας

Με το iOS 13 και το iPadOS 13, μια εφαρμογή πρέπει να ζητήσει άδεια για τη χρήση των λειτουργιών Bluetooth, με εξαίρεση την αναπαραγωγή ήχου σε μια συσκευή Bluetooth για την οποία δεν απαιτείται άδεια. Μπορείτε να αλλάξετε τις άδειες για τη χρήση του Bluetooth στη συσκευή σας από τις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Bluetooth.

Σχετικά με την τοποθεσία σας κατά τη διάρκεια κλήσεων έκτακτης ανάγκης

Για λόγους ασφαλείας, οι πληροφορίες τοποθεσίας του iPhone ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για συνδρομή στην παροχή βοήθειας όταν κάνετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, ακόμα και αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα

 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών τοποθεσίας για την παρακολούθηση της τοποθεσίας σας στους Χάρτες και σε άλλες εφαρμογές στον οδηγό χρήσης του προϊόντος σας.
 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Apple και το απόρρητο.

1. iPad (μοντέλα Wi-Fi + Cellular): Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι ενεργοποιημένα στο μενού Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο > Δεδομένα κινητού δικτύου, ακόμα και αν δεν έχετε κάποιο πρόγραμμα δεδομένων κινητού δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή σας θα μπορεί να ρυθμίζεται με περισσότερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας πληροφορίες ώρας και τοποθεσίας από το δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση του κωδικού PIN για την κάρτα SIM.
2. Στις συσκευές iOS και iPadOS που πωλούνται στην Ηπειρωτική Κίνα και τη Γερμανία ενδέχεται να χρησιμοποιείται ο όρος «Wireless LAN» (WLAN) αντί για τον όρο «Wi-Fi».
3. Το GPS είναι διαθέσιμο σε συσκευές iPhone και στα μοντέλα iPad Wi-Fi + Cellular.
4. Η λειτουργία Bluetooth αλληλεπιδρά με τα iBeacon με στόχο τη δημιουργία και την παρακολούθηση περιοχών που δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες ταυτοποίησης.
5. Οι συσκευές iOS και iPadOS που δεν διαθέτουν σύνδεση κινητού δικτύου χρησιμοποιούν μόνο δίκτυα Wi-Fi για τις Υπηρεσίες τοποθεσίας (αν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi). Ορισμένες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών βασίζονται σε σύνδεση Wi-Fi για την παρακολούθηση περιοχών. Αν μια συσκευή είναι κλειδωμένη με συνθηματικό, αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή ανακριβής.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: