Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο App Store, στο iTunes Store ή σε άλλες υπηρεσίες της Apple

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι «Δεν είναι δυνατή η σύνδεση», αν μια εφαρμογή δεν φορτώνει περιεχόμενο ή αν γίνεται διακοπή λήψης περιεχομένου.

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα, αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε από αυτές τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες:

  • App Store
  • iTunes Store
  • Game Center
  • Εφαρμογή Apple Books
  • Εφαρμογή Apple Music
  • Apple Fitness+
  • Εφαρμογή Apple TV
  • Εφαρμογή Apple News
  • Apple Arcade

Έλεγχος της σελίδας κατάστασης συστήματος

Δείτε αν υπάρχει διακοπή κάποιας υπηρεσίας στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ελέγξτε τη σελίδα κατάστασης συστήματος της Apple

 

Επιβεβαίωση της σύνδεσης της συσκευής σας στο διαδίκτυο

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να συνδεθείτε σε έναν ιστότοπο. Αν δεν φορτώνεται περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή στο ίδιο δίκτυο για να ελέγξετε αν μπορεί να συνδεθεί σε έναν ιστότοπο. Αν καμία άλλη συσκευή δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή Wi-Fi και κατόπιν ενεργοποιήστε τον ξανά για να τον επαναφέρετε. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για περισσότερη βοήθεια. Αν μόνο η πρώτη συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο. λάβετε βοήθεια με το Wi-Fi στο iPhone ή το iPadτο Apple Watchτο Apple TV ή το Mac σας.

Αν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία κινητού δικτύου για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο από το iPhone ή το iPad, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τα δεδομένα κινητού δικτύου για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε «Κινητό δίκτυο» και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Δεδομένα κινητού δικτύου».

 

Ενημέρωση λογισμικού

Ενημερώστε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, του macOS, του tvOS, του watchOS ή του λογισμικού για τη συσκευή σας που δεν είναι Apple. Κατόπιν, δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε.

 

Έλεγχος ημερομηνίας και ώρας

Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα στη συσκευή σας έχουν ρυθμιστεί σωστά για τη ζώνη ώρας σας. Αν η ημερομηνία και η ώρα είναι λανθασμένες, ενημερώστε τις ή ενεργοποιήστε την επιλογή για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας αυτόματα.

Σε iPhone ή iPad: Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Πατήστε «Γενικά» και κατόπιν πατήστε «Ημερομηνία και ώρα». Λάβετε περισσότερη βοήθεια με την ημερομηνία και την ώρα.
Σε Mac: Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Ημερομηνία και ώρα». Εναλλακτικά, ανοίξτε τις Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια επιλέξτε «Ημερομηνία και ώρα».
Στο Apple TV: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα.

 

 

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε

Αν δοκιμάσατε όλα τα παραπάνω βήματα και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
 

Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες που διατίθενται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: