Χρήση οθόνης μπράιγ Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue με το VoiceOver στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα συσκευής.

Οι ακόλουθες εντολές ισχύουν μόνο για την οθόνη μπράιγ Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue. Για να γνωρίζετε σίγουρα ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

Δεξιός ταλαντωτής πλοήγησης πάνω

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Δεξιός ταλαντωτής πλοήγησης κάτω

Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά

Δεξιός ταλαντωτής πάνω

Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά

Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω

Αριστερός ταλαντωτής πάνω

Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω

Αριστερός ταλαντωτής κάτω

Ενεργοποίηση κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει

Αριστερός επιλογέας

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Αριστερός ταλαντωτής πλοήγησης πάνω

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Αριστερός ταλαντωτής πλοήγησης κάτω

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο

Σειρά δρομολογητή ή Σειρά 2 δρομολογητή

Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας

Αριστερό κουμπί λειτουργίας ή Δεξιό κουμπί λειτουργίας

Έναρξη ή διακοπή της τρέχουσας ενέργειας

Δεξιός επιλογέας

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης

Σειρά δρομολογητή κατάστασης ή Σειρά 2 δρομολογητή κατάστασης

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Παράλληλη μετατόπιση αριστερά

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Παράλληλη μετατόπιση δεξιά

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Freedom Scientific Focus Blue: Πλήκτρα συσκευής για πλοήγηση στο VoiceOver για μια λίστα εντολών για τα νεότερα μοντέλα οθόνης Focus Blue. Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα κοινών εντολών γενικής χρήσης.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: