Χρήση οθόνης Freedom Scientific Focus Blue με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Freedom Scientific Focus Blue με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα συσκευής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εντολές με τις εξής οθόνες Freedom Scientific:

  • Focus 14 Blue
  • Focus 80 Blue
  • Focus 40 Blue

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Δεξιός ταλαντωτής πλοήγησης πάνω
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Δεξιός ταλαντωτής πλοήγησης κάτω
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά Δεξιός ταλαντωτής πάνω
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά Δεξιός ταλαντωτής κάτω
Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω Αριστερός ταλαντωτής πάνω
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω Αριστερός ταλαντωτής κάτω
Ενεργοποίηση κουμπιού "Πίσω", αν υπάρχει Αριστερός επιλογέας

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Αριστερός ταλαντωτής πλοήγησης πάνω
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Αριστερός ταλαντωτής πλοήγησης κάτω

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Σειρά δρομολογητή
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας Αριστερό κουμπί λειτουργίας ή Δεξιό κουμπί λειτουργίας
Έναρξη ή διακοπή στην τρέχουσα θέση Δεξιός επιλογέας

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Σειρά κατάστασης δρομολογητή
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά Παράλληλη μετατόπιση αριστερά
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά Παράλληλη μετατόπιση δεξιά

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα κοινών εντολών γενικής χρήσης. Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν έχετε την Κλασική οθόνη Focus 40 Blue.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: