Αν δεν μπορείτε να λάβετε email στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν δεν μπορείτε να λάβετε email στην εφαρμογή Mail στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, ακολουθούν μερικές ενέργειες που μπορείτε να επιχειρήσετε.

Πριν ξεκινήσετε

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας και να ελέγξετε:

 • Όταν δημιουργείτε ένα εφεδρικό αντίγραφο του iOS ή του iPadOS στο iCloud ή το iTunes, δημιουργείται εφεδρικό αντίγραφο των ρυθμίσεων αλληλογραφίας, αλλά όχι των email σας. Αν διαγράψετε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού email, τα email που είχαν ληφθεί στο παρελθόν μπορεί να αφαιρεθούν από τη συσκευή σας.

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

 • Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών email, για να μάθετε αν υπάρχει διακοπή στη λειτουργία της υπηρεσίας.

 • Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο email σας ή αν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα με τη διεύθυνση email @icloud.com σας, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Ελέγξτε τη διεύθυνση email και το συνθηματικό σας

Αν σας ζητηθεί από την εφαρμογή Mail να εισαγάγετε ένα συνθηματικό για τον λογαριασμό email, βεβαιωθείτε ότι το συνθηματικό σας είναι σωστό. Για να ελέγξετε τη διεύθυνση email και το συνθηματικό σας, συνδεθείτε στον ιστότοπο του παρόχου email.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα για το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό, επικοινωνήστε με τον πάροχο email ή τον διαχειριστή του συστήματος.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις μετάκλησης και γνωστοποιήσεων του Mail

Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις «Νέα δεδομένα» βασίζονται στις επιλογές που παρέχονται από την υπηρεσία email σας. Αν η επιλογή «Ώθηση» δεν είναι διαθέσιμη ως ρύθμιση, ορίζεται από προεπιλογή η ρύθμιση «Μετάκληση» για τον λογαριασμό σας. Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας λαμβάνει email. Για να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail και στη συνέχεια πατήστε «Λογαριασμοί».

 2. Πατήστε «Νέα δεδομένα».

 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση, όπως «Αυτόματα» ή «Χειροκίνητα», ή επιλέξτε ένα πρόγραμμα για τη συχνότητα λήψης δεδομένων από την εφαρμογή Mail.

Στο iOS 11 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και στο iPadOS, ορίζεται από προεπιλογή η ρύθμιση «Αυτόματα». Η συσκευή σας θα πραγματοποιεί λήψη νέων δεδομένων στο παρασκήνιο μόνο ενώ φορτίζεται και είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.

Βεβαιωθείτε ότι οι Ρυθμίσεις γνωστοποιήσεων είναι σωστές για την εφαρμογή Mail:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε «Γνωστοποιήσεις».

 2. Πατήστε «Mail» και στη συνέχεια πατήστε έναν λογαριασμό email.

 3. Ρυθμίστε τις επιλογές «Ειδοποιήσεις», «Ήχοι» και «Ταμπέλες».

Επικοινωνήστε με τον πάροχο email ή τον διαχειριστή συστήματος

 1. Επικοινωνήστε με τον πάροχο email ή ανατρέξτε στην ιστοσελίδα κατάστασής του, για να δείτε αν αντιμετωπίζει διακοπή στη λειτουργία της υπηρεσίας.

 2. Ρωτήστε τον πάροχο email ή τον διαχειριστή συστήματος αν έχουν ενεργοποιήσει λειτουργίες ή περιορισμούς ασφαλείας, όπως την επαλήθευση δύο βημάτων, για τον λογαριασμό email σας. Ενδέχεται να χρειάζεστε ένα ειδικό συνθηματικό ή να πρέπει να ζητήσετε εξουσιοδότηση από τον πάροχο email, προκειμένου να στείλετε και να λάβετε email στη συσκευή σας.

 3. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού email με τον πάροχο email ή τον διαχειριστή συστήματος, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές.

Καταργήστε τον λογαριασμό email και διαμορφώστε τον ξανά

 1. Από τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στον ιστότοπο του παρόχου email. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηνύματα email βρίσκονται εκεί ή ότι τα μηνύματα email έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο σημείο εκτός της συσκευής σας.

 2. Στη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail και κατόπιν πατήστε «Λογαριασμοί».

 3. Πατήστε τον λογαριασμό email που θέλετε να καταργήσετε.

 4. Πατήστε «Διαγραφή λογαριασμού».

 5. Προσθέστε ξανά τον λογαριασμό σας.

Αν αυτά τα βήματα δεν λύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών email για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: