Μέθοδοι δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων για το iPhone, το iPad και το iPod touch

Ένα εφεδρικό αντίγραφο σάς δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε πληροφορίες από το iPhone, το iPad ή το iPod touch. Αν αντικαταστήσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο για να μεταφέρετε τις πληροφορίες σε μια νέα συσκευή.

Ένα iPad και ένα iPod στην οθόνη «Εφαρμογές και δεδομένα», όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο για να μεταφέρετε εφαρμογές και δεδομένα σε άλλη συσκευή.

Επιλέξτε την ιδανική μέθοδο για εσάς

Αν χρειαστείτε ποτέ ένα εναλλακτικό εφεδρικό αντίγραφο, μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας με χρήση του iCloud, καθώς και με χρήση του υπολογιστή σας. Μάθετε πώς να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα της συσκευής σας ή να επαναφέρετε τη συσκευή σας από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

iCloud

Υπολογιστής

Εφεδρικά αντίγραφα iCloud

Αν έχετε μια σύνδεση δικτύου Wi-Fi, μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας με χρήση του iCloud. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο με το iCloud. 

Τα εφεδρικά αντίγραφα iCloud περιλαμβάνουν σχεδόν όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Τα εφεδρικά αντίγραφα iCloud δεν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στο iCloud, όπως Επαφές, Ημερολόγια, Σημειώσεις, Φωτογραφίες iCloud, μηνύματα iMessage, φωνητικά μηνύματα, μηνύματα κειμένου (SMS) και μηνύματα πολυμέσων (MMS), καθώς και ιατρικά δεδομένα
 • Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλες υπηρεσίες cloud, όπως είναι η αλληλογραφία του Gmail και του Exchange
 • Δεδομένα του Apple Mail
 • Πληροφορίες και ρυθμίσεις του Apple Pay
 • Ρυθμίσεις του Face ID ή του Touch ID
 • Περιεχόμενο βιβλιοθήκης μουσικής iCloud και App Store

Μάθετε πώς να δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας με χρήση του iCloud ή πώς να διαχειρίζεστε τον χώρο αποθήκευσης iCloud και να διαγράφετε εφεδρικά αντίγραφα που δεν χρειάζεστε πια.

Όταν χρησιμοποιείτε τα Μηνύματα στο iCloud, τα Ιατρικά δεδομένα στο iOS 12 ή τα Φωνητικά μηνύματα, το περιεχόμενό σας αποθηκεύεται αυτόματα στο iCloud. Αν ενεργοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud, το περιεχόμενό σας θα αποθηκεύεται επίσης αυτόματα στο iCloud.

Εφεδρικά αντίγραφα από τον υπολογιστή σας

Ένα εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας από υπολογιστή, το οποίο δεν είναι το ίδιο με έναν συγχρονισμό, περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Τα εφεδρικά αντίγραφα από υπολογιστή δεν περιλαμβάνουν:

 • Περιεχόμενο από το iTunes Store και το App Store, ή αρχεία PDF που λαμβάνονται απευθείας στο Apple Books
 • Περιεχόμενο που συγχρονίζεται από το Finder ή το iTunes, όπως MP3, CD, βίντεο, βιβλία και φωτογραφίες που έχετε εισαγάγει
 • Δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στο iCloud, όπως Φωτογραφίες iCloud, μηνύματα iMessage, καθώς και μηνύματα κειμένου (SMS) και μηνύματα πολυμέσων (MMS)
 • Ρυθμίσεις του Face ID ή του Touch ID
 • Πληροφορίες και ρυθμίσεις του Apple Pay
 • Δεδομένα του Apple Mail
 • Δεδομένα των εφαρμογών Δραστηριότητας, Υγείας και Κλειδοθήκης (για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα αυτού του περιεχομένου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Κρυπτογραφημένο εφεδρικό αντίγραφο στο iTunes).

Μάθετε πώς να δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας με χρήση του υπολογιστή σας, πώς να εντοπίζετε εφεδρικά αντίγραφα στο Mac ή στο PC σας και πώς να διαγράφετε τα εφεδρικά αντίγραφα που δεν χρειάζεστε πλέον.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής μου σε άλλου είδους συσκευή, όπως ένα εφεδρικό αντίγραφο iPhone σε ένα iPad;

Μπορείτε να επαναφέρετε μια συσκευή από ένα εφεδρικό αντίγραφο μιας συσκευής άλλου τύπου, όπως να χρησιμοποιήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο iPad για ένα iPhone, ωστόσο, ορισμένοι τύποι περιεχομένου δεν θα μεταφερθούν. Σε αυτό το περιεχόμενο, περιλαμβάνονται φωτογραφίες, μηνύματα και συνημμένα στα μηνύματα, φωνητικά μηνύματα και εφαρμογές που δεν είναι συμβατές με τη συσκευή που διαμορφώνετε. Για παράδειγμα, εφαρμογές συμβατές μόνο με iPad δεν θα μεταφερθούν στο iPhone.

Εάν οι συσκευές σας χρησιμοποιούν το iCloud και τα Μηνύματα στο iCloud, τα μηνύματα iMessage, καθώς και τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS) αποθηκεύονται αυτόματα στο iCloud.

Ημερομηνία δημοσίευσης: