Χρήση γνωστοποιήσεων στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Μάθετε πώς να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε τις γνωστοποιήσεις σας, για να ελαχιστοποιείτε τις διακοπές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Άνοιγμα από την οθόνη κλειδώματος

Μπορείτε να βλέπετε γρήγορα τις πρόσφατες γνωστοποιήσεις σας στην οθόνη κλειδώματος σηκώνοντας το iPhone ή αφυπνίζοντας το iPad. Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιείτε αυτές τις ενέργειες από την οθόνη κλειδώματος:

 • Πατήστε μία μεμονωμένη γνωστοποίηση για να ανοίξετε την εφαρμογή από την οποία προέρχεται.
 • Πατήστε μια ομάδα γνωστοποιήσεων για να δείτε όλες τις πρόσφατες γνωστοποιήσεις από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 
 • Σαρώστε τη γνωστοποίηση προς τα αριστερά για να διαχειριστείτε ειδοποιήσεις για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, να δείτε τη γνωστοποίηση ή να την εκκαθαρίσετε.
 • Αγγίξτε παρατεταμένα μια γνωστοποίηση* για να τη δείτε και να πραγματοποιήσετε γρήγορες ενέργειες, αν αυτές προσφέρονται από την εφαρμογή.

Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος χωρίς να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις > Εμφάνιση προεπισκοπήσεων και επιλέξτε «Πάντα».

* Σε iPhone SE (2ης γενιάς), σαρώστε τη γνωστοποίηση προς τα αριστερά και μετά πατήστε «Προβολή» για να δείτε τη γνωστοποίηση και να πραγματοποιήσετε τυχόν γρήγορες ενέργειες που υποστηρίζονται από την εφαρμογή.

Άνοιγμα από το Κέντρο γνωστοποιήσεων

Το Κέντρο γνωστοποιήσεων εμφανίζει το ιστορικό των γνωστοποιήσεών σας επιτρέποντάς σας να κάνετε κύλιση προς τα πίσω και να δείτε τι χάσατε. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δείτε τις ειδοποιήσεις σας από το Κέντρο γνωστοποιήσεων:

 • Από την οθόνη κλειδώματος, σαρώστε προς τα επάνω από το μέσο της οθόνης.
 • Από οποιαδήποτε άλλη οθόνη, σαρώστε προς τα κάτω από το κέντρο στο επάνω μέρος της οθόνης σας.

Για να εκκαθαρίσετε το ιστορικό των γνωστοποιήσεών σας, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί X  και πατήστε «Εκκαθάριση όλων». Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί X  και πατήστε «Εκκαθάριση».

 

Διαχείριση γνωστοποιήσεων

Για να διαχειριστείτε τις γνωστοποιήσεις σας από την οθόνη κλειδώματος ή το Κέντρο γνωστοποιήσεων:

 1. Σαρώστε προς τα αριστερά επάνω από μια ειδοποίηση ή ομάδα ειδοποιήσεων.
 2. Πατήστε «Διαχείριση» και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές: 
  • Αθόρυβη παράδοση: Αυτές οι γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων, αλλά δεν εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος, δεν αναπαράγουν ήχους ούτε εμφανίζουν εικονίδιο μπάνερ ή σήματος.
  • Απενεργοποίηση: Αυτό απενεργοποιεί όλες τις γνωστοποιήσεις για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Για να τις ενεργοποιήσετε ξανά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις, επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε «Επιτρέπονται γνωστοποιήσεις». 

Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Ρυθμίσεις» για να αλλάξετε τα στιλ ειδοποιήσεων ή τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 


Αλλαγή στιλ ειδοποιήσεων

Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα στιλ ειδοποίησης για μια γνωστοποίηση:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή στην περιοχή «Στιλ γνωστοποιήσεων». 
 3. Επιλέξτε είδος ειδοποίησης και στιλ μπάνερ. 

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους και τα σήματα.

Αλλαγή ρυθμίσεων ομαδικών γνωστοποιήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ομαδικές γνωστοποιήσεις ή να τις έχετε χωριστά.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε «Ομάδες γνωστ/σεων».
 3. Επιλέξτε μία από αυτές τις επιλογές:
  • Αυτόματη: Οι γνωστοποιήσεις από κάθε εφαρμογή θα εμφανίζονται σε ομάδες με βάση τις ειδοποιήσεις εφαρμογής.
  • Κατά εφαρμογή: Όλες οι γνωστοποιήσεις από κάθε εφαρμογή θα ομαδοποιούνται σε μεμονωμένες επεκτάσιμες ειδοποιήσεις.
  • Απενεργοποίηση: Οι γνωστοποιήσεις εμφανίζονται κατά τη σειρά λήψης τους, χωρίς ομαδοποίηση.

Από εδώ μπορείτε επίσης να επιλέξετε πώς θα εμφανίζονται οι προεπισκοπήσεις γνωστοποιήσεων για συγκεκριμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε οι προεπισκοπήσεις γνωστοποιήσεων να εμφανίζονται συνεχώς ή ποτέ, ακόμα κι όταν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.

     

Ρύθμιση ειδοποιήσεων βάσει τοποθεσίας

Ορισμένες εφαρμογές χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας για να σας στέλνουν σχετικές ειδοποιήσεις ανάλογα με το πού βρίσκεστε. Για παράδειγμα, ίσως λάβετε μια υπενθύμιση για να καλέσετε κάποιον όταν φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή όταν αναχωρήσετε για τον επόμενο προορισμό σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτού του είδους τις ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας και πατήστε μια εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Αν δεν εμφανίζονται γνωστοποιήσεις για μια συγκεκριμένη εφαρμογή

Για να λάβετε γνωστοποιήσεις, συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας. Αν εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε γνωστοποιήσεις για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή υποστηρίζει τις γνωστοποιήσεις. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις, επιλέξτε την εφαρμογή και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Επιτρέπονται γνωστοποιήσεις».
 2. Αν έχετε ενεργοποιήσει τις γνωστοποιήσεις για μια εφαρμογή αλλά δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις, ίσως δεν έχετε επιλέξει «Μπάνερ». Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις, επιλέξτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Μπάνερ».
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο Apple ID σας
 4. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» είναι απενεργοποιημένη
 5. Αν εγκαταστήσατε πρόσφατα μια εφαρμογή ή κάνατε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο, ανοίξτε την εφαρμογή για να αρχίσετε να λαμβάνετε γνωστοποιήσεις.

Μάθετε περισσότερα

Οι γνωστοποιήσεις χρησιμοποιούν σύνδεση Wi-Fi μόνο όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η χρήση λογισμικών τείχους προστασίας και διακομιστών μεσολάβησης ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα λήψης γνωστοποιήσεων. Λάβετε βοήθεια για τη χρήση της υπηρεσίας γνωστοποιήσεων Push της Apple (APNs)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Γνωστοποιήσεις στο Apple Watch.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: