Χρήση γνωστοποιήσεων σε iPhone ή iPad

Μάθετε πώς να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε τις γνωστοποιήσεις σας, για να ελαχιστοποιείτε τις διακοπές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Άνοιγμα από την οθόνη κλειδώματος

Μπορείτε να βλέπετε τις πρόσφατες γνωστοποιήσεις σας στην οθόνη κλειδώματος σηκώνοντας το iPhone ή αφυπνίζοντας το iPad. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αυτές τις ενέργειες από την οθόνη κλειδώματος:

iPhone που δείχνει πώς να ανοίγετε γνωστοποιήσεις από την οθόνη κλειδώματος 

 • Πατήστε μια μεμονωμένη γνωστοποίηση για να ανοίξετε την εφαρμογή από την οποία προέρχεται.
 • Πατήστε μια ομάδα γνωστοποιήσεων για να δείτε όλες τις πρόσφατες γνωστοποιήσεις από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 
 • Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από μια γνωστοποίηση για να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή εκκαθαρίστε τη γνωστοποίηση.
 • Αγγίξτε παρατεταμένα μια γνωστοποίηση για να την προβάλετε και να πραγματοποιήσετε γρήγορες ενέργειες, αν αυτές παρέχονται από την εφαρμογή.

Για να εμφανίζεται το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος χωρίς να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις > Εμφάνιση προεπισκοπήσεων και επιλέξτε «Πάντα».

Άνοιγμα από το Κέντρο γνωστοποιήσεων

Το Κέντρο γνωστοποιήσεων εμφανίζει το ιστορικό των γνωστοποιήσεών σας, επιτρέποντάς σας να κάνετε κύλιση προς τα πίσω και να βλέπετε τι έχετε χάσει. Υπάρχουν δύο τρόποι για να δείτε τις ειδοποιήσεις σας από το Κέντρο γνωστοποιήσεων:

 • Από την οθόνη κλειδώματος, σαρώστε προς τα επάνω από το μέσο της οθόνης.
 • Από οποιαδήποτε άλλη οθόνη, σαρώστε προς τα κάτω από το κέντρο στο επάνω μέρος της οθόνης σας.

Για εκκαθάριση του ιστορικού γνωστοποιήσεων, πατήστε το κουμπί «Κλείσιμο»  και στη συνέχεια πατήστε «Εκκαθάριση».

 

Διαχείριση γνωστοποιήσεων

Για να διαχειριστείτε τις γνωστοποιήσεις σας από την οθόνη κλειδώματος ή το Κέντρο γνωστοποιήσεων:

iPhone που δείχνει πώς να διαχειρίζεστε τις γνωστοποιήσεις 

 1. Σαρώστε προς τα αριστερά επάνω από μια ειδοποίηση ή ομάδα ειδοποιήσεων.
 2. Πατήστε «Επιλογές» και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα εξής: 
  • Σίγαση για 1 ώρα
  • Σίγαση για σήμερα
  • Προβολή ρυθμίσεων
  • Απενεργοποίηση

Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Προβολή ρυθμίσεων» για να αλλάξετε τα στιλ ειδοποιήσεων ή τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

iPhone που εμφανίζει τις ρυθμίσεις Γνωστοποιήσεων με επιλεγμένη την εμφάνιση στοίβας. 

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των γνωστοποιήσεων

Απαιτείται iPhone με iOS 16 ή νεότερη έκδοση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις.
 2. Στην περιοχή «Εμφάνιση ως», επιλέξτε πώς θέλετε να εμφανίζονται οι γνωστοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος:
  • Πλήθος: Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των γνωστοποιήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να πατήσετε την καταμέτρηση για να δείτε γνωστοποιήσεις.
  • Στοίβα: Εμφανίζει τις γνωστοποιήσεις στοιβαγμένες στο κάτω μέρος της οθόνης, με την πιο πρόσφατη γνωστοποίηση στην κορυφή.
  • Λίστα: Εμφανίζει τις γνωστοποιήσεις σε λίστα.

Προγραμματισμός σύνοψης γνωστοποιήσεων

Στο iOS 15 και το iPadOS 15 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να προγραμματίσετε πότε θα λαμβάνετε μια σύνοψη γνωστοποιήσεων κάθε ημέρα, ώστε να ενημερώνεστε όταν σας βολεύει. Η σύνοψη είναι εξατομικευμένη για εσάς και ταξινομείται κατά προτεραιότητα με βάση τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών σας, με τις πιο σχετικές γνωστοποιήσεις στην κορυφή.

iPhone που εμφανίζει μια σύνοψη γνωστοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος. Στη σύνοψη, εμφανίζονται γνωστοποιήσεις από τις εφαρμογές Yelp, ESPN και Reddit. 

Για να προγραμματίσετε μια σύνοψη γνωστοποιήσεων: 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις > Προγραμματισμένη σύνοψη και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή «Προγραμματισμένη σύνοψη».
 2. Στην περιοχή «Εφαρμογές στη Σύνοψη», επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύνοψη γνωστοποιήσεων.
 3. Στην περιοχή «Πρόγραμμα», πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  για να προσθέσετε ένα νέο πρόγραμμα ή το κουμπί «Αφαίρεση»  για να αφαιρέσετε ένα πρόγραμμα. Στη συνέχεια, ρυθμίστε την ώρα για κάθε προγραμματισμένη σύνοψη που έχετε διαμορφώσει.

Για να προσθέσετε νέες εφαρμογές στη σύνοψη, επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις > Προγραμματισμένη σύνοψη και επιλέξτε τις εφαρμογές στην περιοχή «Εφαρμογές στη Σύνοψη». Κάθε εφαρμογή εμφανίζεται με έναν αριθμό ο οποίος δείχνει τον μέσο αριθμό γνωστοποιήσεων που λαμβάνετε κάθε ημέρα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

 

Αλλαγή στιλ ειδοποιήσεων

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε «Γνωστοποιήσεις».
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή στην περιοχή «Στιλ γνωστοποιήσεων». 
 3. Στην ενότητα «Ειδοποιήσεις», επιλέξτε το στιλ ειδοποίησης που θέλετε. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Επιτρέπονται γνωστοποιήσεις», επιλέξτε πότε θέλετε να παρέχονται: αμέσως ή στην προγραμματισμένη σύνοψη γνωστοποιήσεων.

Στο iOS 15 και το iPadOS 15 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Κρίσιμες ειδοποιήσεις για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές, ώστε να λαμβάνετε γνωστοποιήσεις ακόμη και αν το iPhone σας είναι σε σίγαση ή έχετε διαμορφώσει μια επιλογή Συγκέντρωσης.

iPhone που δείχνει πώς να αλλάξετε στιλ ειδοποιήσεων 

Αλλαγή ρυθμίσεων ομαδικών γνωστοποιήσεων

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε «Γνωστοποιήσεις».
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε «Ομάδες γνωστ/σεων».
 3. Επιλέξτε μία από αυτές τις επιλογές:
  • Αυτόματα: Οι γνωστοποιήσεις από την εφαρμογή ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια οργάνωσης εντός της εφαρμογής, όπως, για παράδειγμα, βάσει θέματος ή νήματος.
  • Κατά εφαρμογή: Όλες οι γνωστοποιήσεις από την εφαρμογή ομαδοποιούνται μαζί.
  • Απενεργοποίηση: Απενεργοποίηση της ομαδοποίησης.

Απενεργοποίηση γνωστοποιήσεων για συγκεκριμένες εφαρμογές

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις και στη συνέχεια πατήστε «Προτάσεις Siri».
 2. Απενεργοποιήστε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των γνωστοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις και επιλέξτε μια εφαρμογή.
 2. Πατήστε «Εμφάνιση προεπισκοπήσεων» και κάντε μια επιλογή.

iPhone που δείχνει πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας 

Ρύθμιση ειδοποιήσεων βάσει τοποθεσίας

Ορισμένες εφαρμογές χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας για να σας στέλνουν σχετικές ειδοποιήσεις ανάλογα με το πού βρίσκεστε. Για παράδειγμα, ίσως λάβετε μια υπενθύμιση για να καλέσετε κάποιον όταν φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή όταν αναχωρήσετε για τον επόμενο προορισμό σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτού του είδους τις ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια > Υπηρεσίες τοποθεσίας και στη συνέχεια πατήστε μια εφαρμογή, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις με βάση την τοποθεσία σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: