Χρήση του κουμπιού «Ενέργεια» στο Apple Watch Ultra

Μάθετε πώς να προσαρμόσετε και πώς να χρησιμοποιείτε το κουμπί «Ενέργεια», το οποίο παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε ορισμένες από τις αγαπημένες σας δυνατότητες στο Apple Watch Ultra.

Πώς να διαμορφώσετε το κουμπί «Ενέργεια» στο Apple Watch Ultra

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας. Αυτή η ρύθμιση είναι επίσης δυνατή από την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.

 2. Πατήστε το κουμπί «Ενέργεια».

  Apple Watch Ultra που εμφανίζει την εφαρμογή «Ρυθμίσεις»
 3. Πατήστε το μενού στην περιοχή «Ενέργεια» και κατόπιν επιλέξτε τι θέλετε να εκκινείται με το κουμπί.

  Apple Watch Ultra που εμφανίζει την οθόνη ενεργειών και διάφορες ρυθμίσεις
 4. Αγγίξτε το βέλος στην επάνω αριστερή γωνίαΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις του κουμπιού «Ενέργεια».

 5. Αν εμφανίζεται, πατήστε το μενού στην ενότητα «Εφαρμογή» και στη συνέχεια επιλέξτε μια εφαρμογή για εκτέλεση της ενέργειας. Ορισμένες ενέργειες, όπως ο Φακός, δεν εμφανίζονται στην επιλογή «Εφαρμογή».

 6. Πατήστε το βέλος για να επιστρέψετε.

 7. Αν εμφανίζεται, πατήστε το μενού στην ενότητα «Πρώτα πατήστε» και στη συνέχεια επιλέξτε μια ενέργεια. Ορισμένες δυνατότητες επιτρέπουν να πραγματοποιούνται διαφορετικές ενέργειες με το πρώτο και το δεύτερο πάτημα του κουμπιού.

Στην οθόνη, στην ενότητα «Χειρονομίες», εμφανίζονται συμβουλές που εξηγούν πώς λειτουργεί το κουμπί «Ενέργεια» με τις ρυθμίσεις που έχετε αντιστοιχίσει σε αυτό. Για παράδειγμα, οι συμβουλές για μια προπόνηση βαδίσματος σε εξωτερικό χώρο εξηγούν ότι αν πατήσετε το κουμπί «Ενέργεια» μία φορά ξεκινά μια προπόνηση και αν πατήσετε ταυτόχρονα το κουμπί «Ενέργεια» και το πλευρικό κουμπί η προπόνηση διακόπτεται.

Όταν πατάτε το κουμπί «Ενέργεια», προσέχετε να μην πατήσετε κατά λάθος το πλευρικό κουμπί ή το Digital Crown. Αν πατήσετε ένα άλλο κουμπί ταυτόχρονα, το Apple Watch θα εκτελέσει την ενέργεια που έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί «Ενέργεια», εκτός αν έχει διαμορφωθεί ένας συνδυασμός κουμπιών.

Τι μπορεί να κάνει το κουμπί «Ενέργεια»;

Μπορείτε να διαμορφώσετε ενέργειες που σχετίζονται με τις ακόλουθες εφαρμογές και δυνατότητες:

 • Προπόνηση

 • Χρονόμετρο

 • Σημείο στάσης

 • Ιχνηλάτηση

 • Κατάδυση

 • Φακό

 • Συντόμευση

Χρήση του κουμπιού «Ενέργεια» για ενεργοποίηση της Σειρήνας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Ενέργεια» για να ενεργοποιήσετε τη Σειρήνα, μια δυνατότητα ασφάλειας στα μοντέλα Apple Watch Ultra. Αν δεν θέλετε το κουμπί «Ενέργεια» να ενεργοποιεί τη Σειρήνα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κουμπί ενέργειας, ελέγξτε την ενότητα «Σειρήνα» και απενεργοποιήστε την επιλογή «Πατήστε για ενεργοποίηση».

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της Σειρήνας στο Apple Watch Ultra.

Ημερομηνία δημοσίευσης: