Εάν τροποποιήσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, θα γίνει επαναφόρτωση αυτής της σελίδας
iPhone 6 Plus

Πρόγραμμα επισκευής Multi-Touch για το iPhone 6 Plus

Η Apple διαπίστωσε ότι ορισμένες συσκευές iPhone 6 Plus ενδεχομένως να παρουσιάζουν τρεμούλιασμα στην οθόνη ή προβλήματα με το Multi-Touch, μετά από πολλαπλές πτώσεις σε μια σκληρή επιφάνεια και μετέπειτα έντονη χρήση της συσκευής.

Εάν το iPhone 6 Plus σας παρουσιάζει τα συμπτώματα που αναφέρονται παραπάνω, ωστόσο λειτουργεί κανονικά και η οθόνη δεν είναι ραγισμένη ή σπασμένη, η Apple ή ένας εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις της Apple θα επισκευάσουν τη συσκευή σας στην προτεινόμενη τιμή παροχής σέρβις του κατασκευαστή των 125 €. Οι τιμές που προτείνονται από τους εξουσιοδοτημένους παρόχους σέρβις της Apple ενδέχεται να διαφέρουν.

Η Apple θα επικοινωνήσει με τους πελάτες που ενδέχεται να έχουν πληρώσει για μια επισκευή σέρβις σχετικά με αυτό το πρόβλημα είτε μέσω της Apple είτε μέσω ενός εξουσιοδοτημένου παρόχου σέρβις της Apple, ώστε να κανονίσει την αποζημίωσή τους. Αν δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί σας, αλλά έχετε πληρώσει μια επισκευή που πιστεύετε ότι σχετίζεται με αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Apple.

Το ποσό της αποζημίωσης θα ισούται με τη διαφορά της τιμής που πληρώσατε για το αρχικό σέρβις του iPhone 6 Plus σας και της προτεινόμενης τιμής παροχής σέρβις του κατασκευαστή.

Διαδικασία σέρβις

Παραδώστε το iPhone 6 Plus σας σε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Appleπου συμμετέχει στο πρόγραμμα. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του iPhone για να επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο για αυτό το πρόγραμμα και ότι λειτουργεί κανονικά. Αυτό το πρόγραμμα ισχύει μόνο για iPhone 6 Plus.

Σημείωση: Δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα συνεργαζόμενοι φορείς κινητής τηλεφωνίας.

Για να προετοιμάσετε το iPhone 6 Plus για τη διαδικασία σέρβις, δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο των δεδομένων σας στο iTunes ή στο iCloud.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Για συσκευές iPhone 6 Plus που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Το πρόγραμμα ισχύει για όλον τον κόσμο και καλύπτει τις επηρεαζόμενες συσκευές iPhone 6 Plus για 5 χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 10-09-2019