Ένας άντρας μπροστά από μια τάξη μαθητών. Κρατάει ένα iPad.

Καθορισμός της εμβέλειας του έργου σας

Τα iPad και Mac στην εκπαίδευση μπορεί να εκτείνονται από κοινόχρηστες συσκευές σε μεμονωμένες τάξεις έως ατομικές συσκευές σε ευρείες περιοχές. Προσδιορίστε την εμβέλεια της ανάπτυξής σας και ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα για ορόσημα καθώς προχωράτε από την υλοποίηση μέχρι την πλήρη χρήση.

Καθιέρωση ορόσημων

Μια γυναίκα στο γραφείο της, που εργάζεται σε ένα φορητό Mac, με μια στοίβα από iPad δίπλα.

Προετοιμασία του περιβάλλοντος σας

Εγγραφείτε στο Apple School Manager. Συνδεθείτε στο Microsoft Azure Active Directory, ώστε όλοι οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες Apple. Συνδέστε το Σύστημα Πληροφοριών Μαθητών (SIS) σας για να εισαγάγετε καταλόγους τάξεων. Επιλέξτε και συνδέστε μια λύση διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) στο Apple School Manager.

Μάθετε περισσότερα για το Apple School Manager

Μια γυναίκα που στέκεται και παρουσιάζει πληροφορίες από ένα iPad σε μια ομάδα επαγγελματιών που έχουν τους φορητούς υπολογιστές Mac τους ανοιχτούς μπροστά τους.

Ενεργοποίηση των ομάδων σας

Συνεργαστείτε με τις Επαγγελματικές υπηρεσίες της Apple (Apple Professional Services) για να δημιουργήσετε καλύτερες πρακτικές για την ανάπτυξη και διαχείριση συσκευών, εμπνευστείτε από το Κέντρο εκμάθησης καθηγητών Apple (Apple Teacher Learning Center) και την Επαγγελματική εκμάθηση Apple (Apple Professional Learning) για να δώσετε στο εκπαιδευτικό προσωπικό σας τη δυνατότητα καινοτομίας στην τάξη. Καθοδηγήστε την ομάδα διδακτέας ύλης σας να επιλέξει εφαρμογές και βιβλία που υποστηρίζουν τους σκοπούς και τα αποτελέσματα της εκμάθησής σας και δοκιμάστε το πλάνο σχεδιασμού σας.

Δώστε δυνατότητες στην ομάδα IT σας με τις καλύτερες πρακτικές

Μια γυναίκα που κάθεται στο γραφείο της στη τάξη, με έναν φορητό υπολογιστή Mac ανοιχτό και μια στοίβα από iPad δίπλα. Παραδίδει ένα iPad σε έναν μαθητή.

Ανάπτυξη συσκευών και περιεχομένου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους συσκευών με ρυθμίσεις, περιορισμούς και περιεχόμενο. Δώστε συσκευές στις τάξεις, στους μαθητές και στους καθηγητές. Διαμορφώστε την αποθήκευση περιεχομένου σε cache για πιο αποτελεσματική χρήση του εύρους ζώνης του Wi-Fi και του Διαδικτύου. Χρησιμοποιήστε το Apple TV για υποστήριξη δυναμικών και διαδραστικών τάξεων. Διαχειριστείτε συσκευές με το Apple School Manager και το MDM.

Μάθετε πώς να ενημερώνετε ρυθμίσεις, πολιτικές, και λογισμικό

Μια καθηγήτρια που στέκεται μπροστά από μια τάξη καθισμένων μαθητών, με το iPad της ανοιχτό σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή.

Παροχή εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης

Εξοικονομήστε χρόνο εκπαίδευσης με τις εφαρμογές «Τάξη» και «Εργασίες». Δώστε στους καθηγητές δεδομένα για την εξέλιξη των μαθητών για να υποστηρίξετε την εξατομικεύμενη εκπαίδευση. Βοηθήστε τους καθηγητές να ενσωματώσουν δεξιότητες προγραμματισμού και βασικές δημιουργικές δεξιότητες σε όλα τα μαθήματα μέσω της διδακτέας ύλης «Everyone Can Code» και «Everyone Can Create». Εκτελέστε συνοπτικές και διαμορφωτικές αξιολογήσεις.

Μάθετε για την Τάξη και τις Εργασίες

Για περιήγηση στον Οδηγό ανάπτυξης για εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.