Παρακολουθείτε ό,τι είναι σημαντικό

Χρήση της εφαρμογής Εύρεση

Η εφαρμογή Εύρεση συνδυάζει την Εύρεση iPhone και την Εύρεση φίλων σε μία εφαρμογή στο iOS 13.

Χρήση της Εύρεσης στο iCloud.com

Ενεργοποίηση του Κλειδώματος ενεργοποίησης

Η Εύρεση περιλαμβάνει το Κλείδωμα ενεργοποίησης, μια δυνατότητα που εμποδίζει οποιονδήποτε άλλον να χρησιμοποιήσει το iPhone, το iPad, το iPod touch, το Apple Watch ή το Mac, αν τυχόν χαθεί ή κλαπεί.

Δεν μπορείτε ακόμη να βρείτε τη συσκευή σας;

Αν πιστεύετε ότι το iPhone, το iPad, το iPod touch, το Mac, το Apple Watch ή τα AirPods σας έχουν χαθεί ή κλαπεί, τα παρακάτω βήματα ίσως σας βοηθήσουν να τα βρείτε και να προστατεύσετε τα δεδομένα σας.