Αν τροποποιήσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, θα γίνει επαναφόρτωση της σελίδας
AirPods Pro

Πρόγραμμα σέρβις AirPods Pro για προβλήματα ήχου

Η Apple διαπίστωσε ότι ένα μικρό ποσοστό των AirPods Pro ενδέχεται να εμφανίσουν προβλήματα ήχου. Οι επηρεαζόμενες μονάδες κατασκευάστηκαν πριν από τον Οκτώβριο του 2020.

Τα επηρεαζόμενα AirPods Pro ενδέχεται να παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συμπεριφορές:

  • Παρεμβολές ή παράσιτα που αυξάνονται σε θορυβώδες περιβάλλον, κατά τη διάρκεια άσκησης ή κατά την ομιλία στο τηλέφωνο
  • Η Ενεργή ακύρωση θορύβου δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο και παρουσιάζονται φαινόμενα, όπως απώλεια των μπάσων ή αύξηση των ήχων του περιβάλλοντος χώρου, όπως του θορύβου από τον δρόμο ή το αεροπλάνο

Ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple θα επισκευάσει δωρεάν τα επηρεαζόμενα AirPods Pro (αριστερό, δεξιό ή και τα δύο).

Σημείωση: Κανένα άλλο μοντέλο AirPods δεν εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα

Διαδικασία σέρβις

Βρείτε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple για την επισκευή των AirPods Pro. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των AirPods Pro, για να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα. Τα AirPods Pro (αριστερό, δεξιό ή και τα δύο) στα οποία θα επιβεβαιωθεί πρόβλημα θα αντικατασταθούν. Η θήκη των AirPods Pro δεν επηρεάζεται και δεν θα αντικατασταθεί.

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα της Apple δεν επεκτείνει την κανονική κάλυψη εγγύησης των AirPods Pro.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα επηρεαζόμενα AirPods Pro για 3 χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2021