Υποστήριξη για την Προσβασιμότητα στον Mac

Όλα τα θέματα, οι πόροι και οι επιλογές επικοινωνίας που χρειάζεστε για την προσβασιμότητα στον Mac.

Οδηγός για τον Διακόπτη ελέγχου και το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας

Ο Διακόπτης ελέγχου και το Πληκτρολόγιο προσβασιμότητας σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε προσαρμοστικές συσκευές (όπως έναν διακόπτη ή ένα joystick) ή τεχνολογία παρακολούθησης των κινήσεων των ματιών ή του κεφαλιού, για να αλληλεπιδράτε με τα στοιχεία στην οθόνη σας και για να ελέγχετε τον Mac σας.

Επιλεγμένα θέματα

Πόροι