Διαχείριση ενημερώσεων για το macOS με τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM)

Εάν είστε ο διαχειριστής συστήματος για τον οργανισμό σας, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ενημερώσεις για την ανάπτυξη των Mac σας.

Το macOS Big Sur και νεότερες εκδόσεις περιλαμβάνουν νέους τρόπους διαχείρισης των ενημερώσεων macOS με τη λύση MDM, αντικαθιστώντας τις επιλογές στις προηγούμενες εκδόσεις του macOS και προσφέροντας νέες επιλογές για να παρέχει περισσότερο έλεγχο για τους διαχειριστές.

Στο macOS Catalina και προηγούμενες εκδόσεις, μπορείτε να διαμορφώσετε μια προσαρμοσμένη διεύθυνση URL διακομιστή ενημερώσεων λογισμικού για να ελέγχετε τις ενημερώσεις που προσφέρονται στους πελάτες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή softwareupdate για να αγνοήσετε συγκεκριμένες ενημερώσεις. Στο macOS Big Sur και νεότερες εκδόσεις, αυτοί οι τρόποι αντικαθίστανται από περιορισμούς MDM που σας επιτρέπουν να καθυστερείτε τις ενημερώσεις έως και 90 ημέρες.

Εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα χρήσης της εντολής softwareupdate --ignore σε συστήματα-πελάτες με macOS Catalina 10.15.7 ή macOS Mojave 10.14.6 για αποτροπή της εγκατάστασης του macOS Big Sur ή του macOS Monterey, αλλά η επιλογή --ignore δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο macOS Big Sur.

Διαχείριση όταν υπάρχουν ενημερώσεις

Για να διαμορφώσετε καθυστερημένες ενημερώσεις λογισμικού για macOS με τη λύση MDM, χρησιμοποιήστε το φορτίο Περιορισμοί. Στο macOS Big Sur και νεότερες εκδόσεις, μπορείτε επίσης να καθυστερείτε ενημερώσεις εφαρμογών, όπως του Safari. Ως προεπιλογή, οι ενημερώσεις καθυστερούν για 30 ημέρες όταν έχουν ενεργοποιηθεί αυτές οι επιλογές και εσείς μπορείτε να καθυστερήσετε την ενημέρωση για έως και 90 ημέρες. Τα συστήματα-πελάτες macOS θα λαμβάνουν ενημερώσεις αυτόματα όταν λήξει η περίοδος καθυστέρησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήξη της περιόδου καθυστέρησης για τις ενημερώσεις της Apple είναι διαθέσιμες στην τεκμηρίωση για τη διαχείριση ενημερώσεων λογισμικού στην Ανάπτυξη συσκευών Apple.

Εγκατάσταση ενημερώσεων κατ’ απαίτηση

Αν πρέπει να αναπτύξετε ενημερώσεις ενώ είναι ενεργή μια καθυστέρηση, οι εντολές MDM σάς επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση συγκεκριμένων ενημερώσεων κατ’ απαίτηση χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις καθυστέρησης. Στο macOS Big Sur έχουν προστεθεί νέες επιλογές για να σας παρέχουν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο για τις ενέργειες εγκατάστασης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές MDM για να ζητήσετε από τα συστήματα-πελάτες macOS να κάνουν λήψη ενημερώσεων στο παρασκήνιο, να εγκαταστήσουν ενημερώσεις που έχουν ήδη ληφθεί ή για να στείλετε μια προεπιλεγμένη οδηγία που επιτρέπει στο σύστημα-πελάτη να εκτελέσει την κατάλληλη ενέργεια με βάση την τρέχουσα κατάστασή του.

Οι εντολές MDM μπορούν να ζητήσουν από συστήματα-πελάτες σε macOS Big Sur ή νεότερες εκδόσεις να κάνουν λήψη μιας ενημέρωσης και να ειδοποιήσουν τον χρήστη στο App Store όταν η ενημέρωση είναι έτοιμη για εγκατάσταση ή απλώς να κάνουν λήψη της ενημέρωσης και να την εγκαταστήσουν κάποια άλλη στιγμή. Αν μια ενημέρωση απαιτεί επανεκκίνηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή για να επιβάλετε στο macOS να κάνει επανεκκίνηση χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Το macOS Monterey προσθέτει μια επιλογή για τον καθορισμό του αριθμού των φορών που θα εμφανίζεται ένα μήνυμα εγκατάστασης στη συσκευή πριν από την επιβολή της ενημέρωσης.

Αν επιβάλετε επανεκκίνηση, ενδέχεται να χαθούν δεδομένα.

Διαχείριση ρυθμίσεων συστημάτων-πελάτη

Μπορείτε να διαχειρίζεστε πρόσθετες ρυθμίσεις συστημάτων-πελάτη macOS χρησιμοποιώντας το φορτίο Ενημέρωση λογισμικού, το οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε εάν τα συστήματα-πελάτες macOS ελέγχουν και εγκαθιστούν αυτόματα τις ενημερώσεις, εάν ένα σύστημα-πελάτης μπορεί να εγκαταστήσει λογισμικό πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά και πολλά άλλα. Αυτό το φορτίο σάς επιτρέπει επίσης να ρυθμίζετε επιλογές στα συστήματα-πελάτες και να εμποδίζετε τους τελικούς χρήστες να κάνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση οποιασδήποτε ρύθμισης φορτίου ή εντολής που περιγράφηκε εδώ, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του παρόχου της λύσης MDM.

Ημερομηνία δημοσίευσης: