Σύμβολα και εικονίδια κατάστασης στο iPhone

Ενημερωθείτε σχετικά με τη σημασία των εικονιδίων κατάστασης και των συμβόλων που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης σας. 

Πού εμφανίζονται τα εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο iPhone:

Μοντέλα iPhone με Face ID

Μοντέλα iPhone με Touch ID

Αν δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο, ελέγξτε το Κέντρο ελέγχου κάνοντας σάρωση προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία.

Πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια κατάστασης στο iPhone

Διαβάστε παρακάτω, για να ενημερωθείτε σχετικά με τη σημασία κάθε εικονιδίου.


Βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του κινητού δικτύου και μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις. Αν δεν υπάρχει σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία».

εικονίδιο διπλής κάρτας SIM με υπηρεσία κινητού δικτύου
Σε iPhone με δυνατότητα διπλής κάρτας SIM, βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του κινητού δικτύου και μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις. Αν δεν υπάρχει σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία».

εικονίδιο LTE
Το δίκτυο LTE του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. (iPhone 5 και νεότερα μοντέλα. Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.)


Το δίκτυο 5G E του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. Λειτουργεί με iPhone 8 και νεότερο μοντέλο. (Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές).

εικονίδιο 3G
Το δίκτυο 3G UMTS (GSM) ή EV-DO (CDMA) του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. 

εικονίδιο 4G
Το δίκτυο 4G UMTS (GSM) ή LTE του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. (Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.)

εικονίδιο GPRS
Το δίκτυο GPRS (GSM) ή 1xRTT (CDMA) του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. 

εικονίδιο E
Το δίκτυο EDGE (GSM) του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου.

εικονίδιο Wi-Fi
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας εμφανίζεται επίσης δίπλα στο εικονίδιο. 

εικονίδιο γραμμών Wi-Fi
Το iPhone έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

εικονίδιο vpn
Έχετε συνδεθεί σε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας σύνδεση VPN.

εικονίδιο VPN εκτός σύνδεσης
Δεν είστε πλέον συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο VPN.

εικονίδιο βέλους
Μια εφαρμογή ή ένας ιστότοπος χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Ένα κενό εικονίδιο  σημαίνει ότι ένα στοιχείο ενδέχεται να λαμβάνει την τοποθεσία σας υπό ορισμένες συνθήκες.

εικονίδιο περιστρεφόμενου τροχού
Δεν υπάρχει δραστηριότητα δικτύου. 

εικονίδιο τηλεφώνουΗ
προώθηση κλήσεων
 είναι ενεργοποιημένη.

εικονίδιο Χρήσης σε πτήση
Η ρύθμιση «Χρήση σε πτήση» είναι ενεργοποιημένη. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth μέχρι να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση

εικονίδιο κλειδώματος περιστροφής
Η ρύθμιση «Κλείδωμα προσανατολισμού» είναι ενεργοποιημένη. Η οθόνη σας δεν θα περιστρέφεται μέχρι να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση.

εικονίδιο φεγγαριού
Η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η ρύθμιση θέτει σε σίγαση κλήσεις, ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Ωστόσο, οι ειδοποιήσεις του ρολογιού θα εξακολουθούν να ηχούν.

εικονίδιο κλειδαριάς
Το iPhone είναι κλειδωμένο με συνθηματικό ή μέσω του Touch ID.


Το iPhone είναι ζευγοποιημένο με ασύρματα ακουστικά ή σετ κεφαλής.

εικονίδιο ρολογιού
Έχει οριστεί μια ειδοποίηση.


Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει το επίπεδο μπαταρίας του iPhone. Αν αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται κίτρινο, τότε η Λειτουργία χαμηλής ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Αν αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται κόκκινο, η μπαταρία του iPhone είναι φορτισμένη κατά λιγότερο από 20%.


Το επίπεδο μπαταρίας της ζευγοποιημένης συσκευής Bluetooth.


Το iPhone σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω του Προσωπικού hotspot άλλης συσκευής iOS.

εικονίδιο μπαταρίας με κεραυνό
Το iPhone φορτίζεται.

εικονίδιο CarPlay
Το iPhone σας είναι συνδεδεμένο στο CarPlay.

Αν εμφανιστεί μπλε, πράσινο ή κόκκινο χρώμα στη γραμμή κατάστασης

Στο iPhone X και νεότερα μοντέλα, το χρώμα εμφανίζεται σαν φυσαλίδα πίσω από την ώρα. Σε iPhone 8 ή προηγούμενο μοντέλο, το χρώμα καλύπτει ολόκληρη τη γραμμή κατάστασης. Δείτε τι σημαίνει κάθε χρώμα:
 


Υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.


Το iPhone σας πραγματοποιεί εγγραφή ήχου ή της οθόνης σας.

* Στο iPhone 8 ή προηγούμενα μοντέλα, μπορείτε επίσης να δείτε πόσες συσκευές έχουν συνδεθεί στο προσωπικό σας hotspot. Το εικονίδιο εικονίδιο προσωπικού hotspot εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης των συσκευών iOS που χρησιμοποιούν το Προσωπικό hotspot.

Πληροφορίες σχετικά με άλλα εικονίδια στο Κέντρο ελέγχου

Ημερομηνία δημοσίευσης: