Σύμβολα και εικονίδια κατάστασης στο iPhone

Ενημερωθείτε σχετικά με τη σημασία των εικονιδίων κατάστασης και των συμβόλων που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης σας. 

Πού εμφανίζονται τα εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο iPhone σας. Στο iPhone X, τα απαραίτητα εικονίδια εμφανίζονται στην επάνω αριστερή ή δεξιά γωνία της οθόνης. Αν δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο, ελέγξτε το Κέντρο ελέγχου κάνοντας σάρωση προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία.

iPhone X

Γραμμή κατάστασης

iPhone 8 και προηγούμενα μοντέλα

Γραμμή κατάστασης

Πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια κατάστασης

Διαβάστε παρακάτω, για να ενημερωθείτε σχετικά με τη σημασία κάθε εικονιδίου.


Βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του κινητού δικτύου και μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις. Αν δεν υπάρχει σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία».

εικονίδιο LTE
Το δίκτυο LTE του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. (iPhone 5 και νεότερα μοντέλα. Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.)

εικονίδιο 4G
Το δίκτυο 4G UMTS (GSM) ή LTE του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. (Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.) 

εικονίδιο 3G
Το δίκτυο 3G UMTS (GSM) ή EV-DO (CDMA) του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. 

εικονίδιο E
Το δίκτυο EDGE (GSM) του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. 

εικονίδιο GPRS
Το δίκτυο GPRS (GSM) ή 1xRTT (CDMA) του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. 

εικονίδιο γραμμών Wi-Fi
Το iPhone έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

εικονίδιο Wi-Fi
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας εμφανίζεται επίσης δίπλα στο εικονίδιο. 

εικονίδιο βέλους
Μια εφαρμογή ή ένας ιστότοπος χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Ένα κενό εικονίδιο  σημαίνει ότι ένα στοιχείο ενδέχεται να λαμβάνει την τοποθεσία σας υπό ορισμένες συνθήκες.

εικονίδιο vpn
Έχετε συνδεθεί σε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας σύνδεση VPN

εικονίδιο τηλεφώνουΗ
προώθηση κλήσεων
 είναι ενεργοποιημένη. 

εικονίδιο περιστρεφόμενου τροχού
Δεν υπάρχει δραστηριότητα δικτύου. 

εικονίδιο Χρήσης σε πτήση
Η ρύθμιση «Χρήση σε πτήση» είναι ενεργοποιημένη. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth μέχρι να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση

εικονίδιο φεγγαριού
Η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η ρύθμιση θέτει σε σίγαση κλήσεις, ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις μέχρι να την απενεργοποιήσετε. Ωστόσο, οι ειδοποιήσεις του ρολογιού θα εξακολουθούν να ηχούν.

εικονίδιο κλειδώματος περιστροφής
Η ρύθμιση «Κλείδωμα προσανατολισμού» είναι ενεργοποιημένη. Η οθόνη σας δεν θα περιστρέφεται μέχρι να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση.

εικονίδιο κλειδαριάς
Το iPhone είναι κλειδωμένο με συνθηματικό ή μέσω του Touch ID. 

εικονίδιο ρολογιού
Έχει οριστεί μια ειδοποίηση. 

εικονίδιο bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και το iPhone μπορεί να ζευγοποιηθεί με μια συσκευή.

Αν δεν εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο, η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη.

εικονίδιο ακουστικών
Το iPhone είναι ζευγοποιημένο με ασύρματα ακουστικά ή σετ κεφαλής.

Ενδέχεται επίσης να εμφανίζεται το εικονίδιο μπαταρίας, το οποίο υποδεικνύει το επίπεδο της μπαταρίας ορισμένων ζευγοποιημένων συσκευών. 

εικονίδιο μπαταρίας
Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει το επίπεδο μπαταρίας του iPhone. Αν αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται κίτρινο, τότε η Λειτουργία χαμηλής ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Αν αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται κόκκινο, η μπαταρία του iPhone είναι φορτισμένη κατά λιγότερο από 20%.

εικονίδιο μπαταρίας με κεραυνό
Το iPhone φορτίζεται. 

εικονίδιο CarPlay
Το iPhone σας είναι συνδεδεμένο στο CarPlay.

 

Πληροφορίες σχετικά με άλλα εικονίδια στο Κέντρο ελέγχου

Αν εμφανιστεί μπλε, πράσινο ή κόκκινο χρώμα στη γραμμή κατάστασης

Στο iPhone X, το χρώμα εμφανίζεται σαν φυσαλίδα πίσω από την ώρα. Σε iPhone 8 ή προηγούμενο μοντέλο, το χρώμα καλύπτει ολόκληρη τη γραμμή κατάστασης. Δείτε τι σημαίνει κάθε χρώμα: 

  • Μπλε: Το iPhone σας λειτουργεί ως προσωπικό hotspot ή μια εφαρμογή χρησιμοποιεί ενεργά την τοποθεσία σας. Σε iPhone 8 ή προηγούμενο μοντέλο, μπορείτε επίσης να δείτε πόσες συσκευές έχουν συνδεθεί στο προσωπικό σας hotspot. Το εικονίδιο προσωπικού hotspot εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης των συσκευών iOS που χρησιμοποιούν το προσωπικό hotspot.
  • Πράσινο: Υπάρχει κλήση σε εξέλιξη. 
  • Κόκκινο: Το iPhone σας πραγματοποιεί εγγραφή ήχου ή της οθόνης σας.
Published Date: