Πραγματοποίηση κλήσης με τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Με τη λειτουργία Κλήσεις μέσω Wi-Fi, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια τηλεφωνική κλήση, αν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi σε μια περιοχή με μικρή ή καθόλου κάλυψη κινητού δικτύου. Μάθετε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση χρησιμοποιώντας τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi, χρειάζεστε iPhone 5c ή νεότερο μοντέλο σε έναν υποστηριζόμενο φορέα κινητής τηλεφωνίας.

Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Πραγματοποίηση κλήσεων Wi-Fi από το iPhone

Ενεργοποιήστε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi από τις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήσεις μέσω Wi-Fi. Ενδέχεται να χρειαστεί να καταχωρίσετε ή να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνσή σας για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.*

Αν οι Κλήσεις μέσω Wi-Fi είναι διαθέσιμες, στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί η ένδειξη «Wi-Fi» μετά το όνομα του φορέα κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, οι κλήσεις θα χρησιμοποιούν τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.

*Όταν η υπηρεσία κινητού δικτύου είναι διαθέσιμη, το iPhone θα τη χρησιμοποιεί για επείγουσες κλήσεις. Αν ενεργοποιήσετε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi και η υπηρεσία κινητού δικτύου δεν είναι διαθέσιμη, οι επείγουσες κλήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi. Κατά την πραγματοποίηση μιας επείγουσας κλήσης, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν επίσης οι πληροφορίες τοποθεσίας της συσκευής σας για συνδρομή στην παροχή βοήθειας, ακόμα και αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Προσθήκη συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που θέλετε να προσθέσετε έχει την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Κλήσεις σε άλλες συσκευές

 1. Σε iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλήσεις μέσω Wi-Fi» και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλήσεις σε άλλες συσκευές».
 2. Πατήστε «Κλήσεις Wi-Fi για άλλες συσκευές». 
 3. Στις άλλες συσκευές σας, συνδεθείτε στο iCloud και στο FaceTime με το ίδιο Apple ID και συνθηματικό που χρησιμοποιείτε στο iPhone.
 4. Ενεργοποιήστε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi:
  • Σε iPad ή iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime > Κλήσεις από το iPhone και πατήστε «Αναβάθμιση στις Κλήσεις μέσω Wi-Fi».
  • Σε Mac, ανοίξτε το FaceTime, επιλέξτε FaceTime > Προτιμήσεις > Ρυθμίσεις και επιλέξτε Κλήσεις από το iPhone > Αναβάθμιση στις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.
 5. Μόλις εμφανιστεί ο εξαψήφιος κωδικός, καταχωρίστε τον στο iPhone και πατήστε «Να επιτρέπεται».

Σε Apple Watch, οι Κλήσεις μέσω Wi-Fi ενεργοποιούνται όταν ενεργοποιούνται και οι Κλήσεις σε άλλες συσκευές.

έλεγχος των ακόλουθων στοιχείων

Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή, ελέγξτε τα ακόλουθα:

 • Σε iPhone, βεβαιωθείτε ότι οι Κλήσεις μέσω Wi-Fi και οι Κλήσεις σε άλλες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και ότι η συσκευή σας εμφανίζεται στην ενότητα «Επιτρέπονται οι κλήσεις στο».
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID για το FaceTime και το iCloud στο iPhone και στην άλλη συσκευή.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων Wi-Fi από άλλη συσκευή

Εάν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας υποστηρίζει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε συσκευές συνδεδεμένες στο iCloud, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέσω Wi-Fi σε άλλες συσκευές. 

Οι Κλήσεις μέσω Wi-Fi δεν διατίθενται σε Mac Pro (Μέσα του 2012).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud και το FaceTime με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε στο iPhone. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας έχουν το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω Wi-Fi από τα iPad, iPod touch, Apple Watch ή τον Mac, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. 

Κλήση από το iPad, το iPod touch ή τον Mac

 1. Αν δεν έχετε προσθέσει ακόμη τη συσκευή σας –ενέργεια που της επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi–προσθέστε την.
 2. Ανοίξτε το FaceTime.
 3. Πατήστε «Ήχος».
 4. Εισαγάγετε μια επαφή ή έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε Κλήση μέσω Wi-Fi.

Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας έναν αριθμό τηλεφώνου στις Επαφές, το Mail, τα Μηνύματα, το Safari και σε άλλες εφαρμογές.

Κλήση από το Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
 2. Επιλέξτε μια επαφή.
 3. Πατήστε Κλήση μέσω Wi-Fi.
 4. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση FaceTime που θέλετε να καλέσετε. 

Κατάργηση μιας συσκευής

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi από κάποια συσκευή σας, μπορείτε να την καταργήσετε:

 1. Σε iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήσεις σε άλλες συσκευές.
 2. Στη λίστα με τις συσκευές, απενεργοποιήστε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi για τη συσκευή που θέλετε να καταργήσετε.

Για να απενεργοποιήσετε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi στο Apple Watch, μεταβείτε στην εφαρμογή Watch στο iPhone, πατήστε «Ρολόι μου», έπειτα πατήστε «Τηλέφωνο» και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την επιλογή «Κλήσεις μέσω Wi-Fi».

Λήψη βοήθειας

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας προσφέρει Κλήσεις μέσω Wi-Fi και ότι οι συσκευές έχουν το πιο πρόσφατο λογισμικό. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi ή να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω Wi-Fi. Περιμένετε δύο λεπτά προτού προχωρήσετε από το κάθε βήμα στο επόμενο.

 1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήσεις μέσω Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι οι Κλήσεις μέσω Wi-Fi είναι ενεργοποιημένες.
 2. Επανεκκινήστε το iPhone.
 3. Συνδεθείτε σε ένα άλλο δίκτυο Wi-Fi. Δεν υποστηρίζουν όλα τα δίκτυα Wi-Fi τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.
 4. Απενεργοποιήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.
 5. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά και πατήστε «Ρυθμίσεις δικτύου».

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: