Χρήση της λειτουργίας «Χρήση σε πτήση» σε iPhone, iPad, iPod touch και Apple Watch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Χρήση σε πτήση, για να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας ενώ πετάτε με αεροπλάνο.

iPhone και Apple Watch με τη «Χρήση σε πτήση» ενεργοποιημένη

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Χρήση σε πτήση»

Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στο iPhone ή το iPod touch ή το iPad σας, και έπειτα πατήστε το κουμπί «Χρήση σε πτήση» εικονίδιο Χρήσης σε πτήση σε iPhone. Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και να επιλέξετε «Χρήση σε πτήση», για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Στο Apple Watch, αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα πάνω και πατήστε το κουμπί Χρήσης σε πτήση εικονίδιο Χρήσης σε πτήση του Apple Watch. Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και να πατήσετε «Χρήση σε πτήση».

Μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone και το Apple Watch ώστε να αντικατοπτρίζουν τη ρύθμιση της Χρήσης σε πτήση της άλλης συσκευής. Μεταβείτε στην εφαρμογή Watch στο iPhone σας και, στη συνέχεια, πατήστε Γενικά > Χρήση σε πτήση > Κατοπτρισμός iPhone.

Όταν ενεργοποιείτε τη Χρήση σε πτήση, απενεργοποιούνται όλες οι ασύρματες λειτουργίες εκτός από το Bluetooth. Αν απενεργοποιήσετε το Bluetooth ενώ είναι ενεργοποιημένη η Χρήση σε πτήση, η συσκευή σας θα θυμηθεί να το απενεργοποιήσει την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη Χρήση σε πτήση.

Χρήση Wi-Fi και Bluetooth κατά τη Χρήση σε πτήση

Εάν η αεροπορική εταιρεία το επιτρέπει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε Wi-Fi και Bluetooth ενώ η Χρήση σε πτήση είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει απλώς να τα ενεργοποιήσετε ξεχωριστά.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

  1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου από την οθόνη Αφετηρίας.
  2. Πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi  ή το εικονίδιο Bluetooth .

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi ή τις Ρυθμίσεις > Bluetooth.

Στο Apple Watch:

  1. Για το Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να δείτε το Κέντρο ελέγχου.
  2. Σαρώστε προς τα πάνω και πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi .

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Για το Bluetooth, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth.

Αν ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή το Bluetooth ενώ είναι ενεργοποιημένη η Χρήση σε πτήση, θα ενεργοποιηθούν και την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη Χρήση σε πτήση, εκτός εάν τα απενεργοποιήσετε ενώ η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Χρήσης σε πτήση.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς να χειρίζεστε το Wi-Fi και το Bluetooth από το Κέντρο ελέγχου στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Ημερομηνία δημοσίευσης: