Συγχρονισμός του iPhone, του iPad ή του iPod touch με το iTunes μέσω Wi-Fi

Χρησιμοποιήστε το iTunes, για να συγχρονίσετε πληροφορίες στο iPhone, το iPad ή το iPod touch με τον υπολογιστή μέσω Wi-Fi.

Αυτό το άρθρο αφορά τον συγχρονισμό με το iTunes μέσω Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch με το iTunes μέσω USB.

Ο συγχρονισμός σάς επιτρέπει να μοιράζεστε πληροφορίες μεταξύ συσκευών. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε μια ταινία στον υπολογιστή σας, μπορείτε να την προσθέσετε στο iPhone μέσω του συγχρονισμού.

Κατά τον συγχρονισμό, το iTunes προσδιορίζει εάν η συσκευή iOS ή ο υπολογιστής σας διαθέτει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ποια στοιχεία θέλετε να συγχρονίσετε.

Αν χρησιμοποιείτε το iCloud ή άλλες υπηρεσίες όπως το Apple Music για να διατηρήσετε το περιεχόμενό σας ενημερωμένο σε όλες τις συσκευές σας, ο συγχρονισμός μέσω του iTunes μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Ορισμός συγχρονισμού της συσκευής iOS με το iTunes μέσω Wi-Fi

  1. Ανοίξτε το iTunes. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
  2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που υπήρχε μαζί με τη συσκευή σας iOS, για να τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.
  3. Στο iTunes, βρείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή σας iOS.
  4. Στην καρτέλα "Σύνοψη", επιλέξτε "Συγχρονισμός με αυτό το [συσκευή] μέσω Wi-Fi."
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εφαρμογή" και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
  6. Επιλέξτε ποια στοιχεία θέλετε να συγχρονίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Συγχρονισμός".

Όταν ο υπολογιστής και η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή iOS θα εμφανίζεται στο iTunes. Η συσκευή iOS συγχρονίζει αυτόματα όποτε φορτίζει και το iTunes είναι ανοιχτό στον υπολογιστή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τοποια στοιχεία μπορείτε να συγχρονίσετε και το πώς μπορείτε να συγχρονίσετε συγκεκριμένα στοιχεία.

Μπορείτε, επίσης, να συγχρονίσετε τη συσκευή iOS χρησιμοποιώντας καλώδιο USB

Λήψη βοήθειας

Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το iTunes να συγχρονίζεται μέσω Wi-Fi ή εάν ο συγχρονισμός δεν λειτουργεί:

  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και τη συσκευή iOS.
  2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Ο συγχρονισμός δεν λειτουργεί μέσω σύνδεσης Ethernet σε Wi-Fi.
  3. Στις ρυθμίσεις τείχους προστασίας, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες TCP 123 και 3689 και οι θύρες UDP 123 και 5353 είναι ανοιχτές. Εάν χρειάζεστε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή του δρομολογητή σας ή ανατρέξτε στις οδηγίες του τείχους προστασίας ή του λογισμικού ασφαλείας.
Ημερομηνία δημοσίευσης: