Πληροφορίες σχετικά με τα κινητά δίκτυα δεδομένων

Μάθετε περισσότερα για τα κινητά δίκτυα δεδομένων GSM, CDMA και LTE.

Αν δεν είναι διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό δίκτυο δεδομένων για να συνδεθείτε στο Internet από το iPhone και το iPad (Wi-Fi + Cellular). 

Επιλέξτε παρακάτω την τεχνολογία δικτύου του φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του κινητού δικτύου δεδομένων, όπως:

  • Τύπους δικτύου
  • Εικονίδια γραμμής κατάστασης
  • Αν υποστηρίζεται επικοινωνία ταυτόχρονης μεταφοράς φωνής και δεδομένων στο iPhone

Δίκτυα GSM

Τα δίκτυα GSM υποστηρίζουν επικοινωνίες ταυτόχρονης μεταφοράς φωνής και δεδομένων στο iPhone όταν γίνεται σύνδεση μέσω UMTS.

Κινητό δίκτυο Εικονίδιο κατάστασης Ταυτόχρονη
μεταφορά φωνής/δεδομένων
Σημειώσεις
UMTS 4G Ναι Εμφανίζεται κατά τη σύνδεση στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της AT&T ή της T-Mobile στις Ηνωμένες Πολιτείες.
UMTS 3G Ναι  
EDGE E Όχι Ίσως να μην είναι δυνατή η λήψη κλήσεων κατά τη μεταφορά δεδομένων μέσω του κινητού δικτύου.*
GPRS ° Όχι
* Αν δεν είναι δυνατό να λάβετε μια κλήση, θα μεταφερθεί αυτόματα στον τηλεφωνητή.

Δίκτυα CDMA

Τα δίκτυα CDMA δεν υποστηρίζουν επικοινωνίες ταυτόχρονης μεταφοράς φωνής και δεδομένων στο iPhone

Κινητό δίκτυο Εικονίδιο κατάστασης Ταυτόχρονη
μεταφορά φωνής/δεδομένων
Σημειώσεις
EV-DO 3G Όχι Είναι δυνατή η λήψη κλήσεων κατά τη μεταφορά δεδομένων μέσω του κινητού δικτύου.
1xRTT 1x Όχι Ίσως να μην είναι δυνατή η λήψη κλήσεων κατά τη μεταφορά δεδομένων μέσω του κινητού δικτύου.*
* Αν δεν είναι δυνατό να λάβετε μια κλήση, θα μεταφερθεί αυτόματα στον τηλεφωνητή.

Δίκτυα LTE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δίκτυα LTE με υποστηριζόμενους φορείς LTE, στο iPhone 5 ή νεότερο μοντέλο και στο iPad (3ης γενιάς) Wi-Fi + Cellular ή νεότερο μοντέλο. Μάθετε περισσότερα για την υποστήριξη και τις δυνατότητες φορέων στο iPhone σας.

Κινητό δίκτυο Εικονίδιο κατάστασης Ταυτόχρονη
μεταφορά φωνής/δεδομένων
Σημειώσεις
LTE LTE Ναι  
4G 4G Ναι Ο τύπος δικτύου 4G ενδέχεται να περιλαμβάνει και συνδέσεις UMTS σε ορισμένα δίκτυα GSM, όπως τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας της AT&T και της T-Mobile στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα σας.
Όταν χρησιμοποιείτε VoLTE είναι διαθέσιμη ταυτόχρονη μεταφορά φωνής και δεδομένων LTE. Αν ο φορέας ή το δίκτυό σας δεν υποστηρίζουν VoLTE, το iPhone σας μπορεί να χρησιμοποιεί 3G για μεταφορά δεδομένων κατά τις φωνητικές κλήσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτόχρονη μεταφορά φωνής και δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα

Για τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου χρειάζεστε ενεργό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας ή δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα δεδομένα κινητού δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές, ενώ η ταχύτητα δικτύου και η δυνατότητα σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας, ελέγξτε την κάλυψη δικτύου του φορέα σας στην περιοχή σας. Μάθετε περισσότερα για την υποστήριξη και τις δυνατότητες φορέων για iPhone.

Όταν βρίσκεστε εκτός του δικτύου του φορέα σας, ενδέχεται να μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο φορέα κινητής τηλεφωνίας. Για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο κάποιου άλλου φορέα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα και ενεργοποιήστε την επιλογή "Περιαγωγή δεδομένων". Ίσως να ισχύουν χρεώσεις περιαγωγής. Για να αποφύγετε τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι η "Περιαγωγή δεδομένων" είναι απενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με το φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα κινητό δίκτυο δεδομένων το οποίο δεν υποστηρίζει την ταυτόχρονη μεταφορά φωνής και δεδομένων, οι εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις θα διακόπτουν τη μεταφορά δεδομένων κινητού δικτύου μέχρι το τέλος της κλήσης. Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει τη δυνατότητα σύνδεσης του δικτύου Wi-Fi.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: