Λάβετε βοήθεια σχετικά με προβλήματα εικόνας σε εξωτερικές οθόνες που είναι συνδεδεμένες στον Mac

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα εάν η εικόνα σε μια εξωτερική οθόνη που είναι συνδεδεμένη στον Mac σας είναι κενή ή δεν εμφανίζεται είναι όπως περιμένετε.

Πριν ξεκινήσετε

Μπορείτε να επιλύσετε πολλά προβλήματα οθόνης με την ενημέρωση του λογισμικού στις συσκευές Apple, τα καλώδια και τους προσαρμογείς σας. Εάν μπορείτε να δείτε μια εικόνα στην οθόνη σας, ελέγξτε για ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας το Mac App Store:

 1. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη και τα καλώδια ή τους προσαρμογείς βίντεο της Apple που χρησιμοποιείτε με αυτήν.
 2. Από το μενού Apple, επιλέξτε «App Store».
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενημερώσεις» στο παράθυρο του App Store.
 4. Εγκαταστήστε τις ενημερώσεις macOS ή υλικολογισμικού που εμφανίζονται.

Εάν χρησιμοποιείτε οθόνη, διανομέα, επέκταση ή προσαρμογέα που δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις.

Εάν προσπαθείτε να συνδέσετε μια οθόνη 4K ή μια τηλεόραση Ultra HD στον Mac σας, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις απαιτήσεις για τη χρήση αυτών των εξωτερικών οθονών.

Εάν το λογισμικό και το υλικολογισμικό σας είναι ενημερωμένα ή εάν δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα στην οθόνη σας, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Εάν η εικόνα της οθόνης είναι κενή ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα αν δεν βλέπετε εικόνα στην οθόνη σας. Αυτά τα βήματα μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν όταν η εικόνα στην οθόνη εμφανίζεται και χάνεται επανειλημμένα (τρεμοπαίζει), εάν εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές (χιόνι) ή εάν η εικόνα είναι παραμορφωμένη (κομματιασμένη ή παραμορφωμένη). 

Αυτά τα βήματα ενδέχεται να μην βοηθήσουν εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο σε μία εφαρμογή. Εάν βλέπετε παρόμοια προβλήματα σε ένα μόνο παράθυρο ή εφαρμογή, συμβουλευτείτε τον προγραμματιστή της εφαρμογής για ενημερώσεις ή για περισσότερη βοήθεια.

Έλεγχος συνδέσεων

Ελέγξτε τις συνδέσεις στον Mac και στις εξωτερικές οθόνες:

 • Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή της Apple, δοκιμάστε να συνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος.
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της εξωτερικής οθόνης είναι καλά συνδεδεμένο και ότι η οθόνη σας είναι ενεργοποιημένη.
 • Εάν χρησιμοποιείτε Mac Pro (τέλη 2013) , βεβαιωθείτε ότι οι οθόνες σας είναι συνδεδεμένες στις σωστές θύρες.
 • Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα οθόνης, μεταγωγέα ή «KVM», δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο βίντεο της οθόνης σας απευθείας στον Mac σας.
 • Αποσυνδέστε το καλώδιο βίντεο από το σημείο που συνδέεται στον Mac και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά για να επανεδραιώσετε τη σύνδεση.
 • Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα βίντεο, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα βίντεο από τον Mac και στη συνέχεια συνδέστε τον ξανά για να επανεδραιώσετε τη σύνδεση.
 • Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν προσαρμογείς βίντεο για να συνδέσετε την οθόνη σας (οι προσαρμογείς είναι συνδεδεμένοι σειριακά), δοκιμάστε να συνδέσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας μόνο έναν προσαρμογέα, εάν είναι δυνατόν. Ορισμένοι προσαρμογείς βίντεο δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένας προσαρμογέας Mini DisplayPort σε DVI δεν μπορεί να συνδεθεί με έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI.
 • Εάν η οθόνη σας έχει περισσότερες από μία συνδέσεις βίντεο, δείτε εάν λειτουργεί μια άλλη σύνδεση στην οθόνη. Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε εάν λειτουργεί μια άλλη οθόνη ή ένας άλλος προσαρμογέας.
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο καλώδιο που γνωρίζετε ότι λειτουργεί. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της οθόνης, για να επιβεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο που συνιστά.
 • Επανεκκινήστε τον Mac με την οθόνη συνδεδεμένη.

Εντοπίστε την οθόνη σας

Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική οθόνη, θέστε τον Mac σας σε κατάσταση ύπνου και επαναφέρετέ τον, ώστε να ελέγξει αν υπάρχουν συνδεδεμένες οθόνες:

 1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στον υπολογιστή για να τον θέσετε σε κατάσταση ύπνου ή επιλέξτε το μενού Apple > Ύπνος.
 2. Περιμένετε λίγα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιό σας ή κάντε κλικ στο ποντίκι ή στην επιφάνεια αφής για να αφυπνίσετε τον Mac.

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία οθόνες και μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μία από τις οθόνες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις Προτιμήσεις για τις Οθόνες για να ελέγξετε αν υπάρχουν συνδεδεμένες οθόνες.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνας

Εάν δεν υπάρχει εικόνα στην οθόνη σας, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση της οθόνης σας. Εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει εικόνα ή η εικόνα εμφανίζεται κομματιασμένη ή παραμορφωμένη, δοκιμάστε να επιλέξετε διαφορετική ανάλυση εικόνας στις Προτιμήσεις συστήματος.

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα

 • Εάν χρησιμοποιείτε οθόνη Apple, πατήστε το πλήκτρο αύξησης φωτεινότητας εικόνα πλήκτρου F2 στο πληκτρολόγιο Apple. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα μιας δευτερεύουσας οθόνης, πατήστε τα πλήκτρα Control-F2.
 • Εάν χρησιμοποιείτε μια οθόνη που δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη σας για να δείτε αν περιλαμβάνει ενσωματωμένα χειριστήρια για τη ρύθμιση της φωτεινότητας ή της αντίθεσης.

Αλλάξτε την ανάλυση οθόνης

 1. Από το μενού Apple, επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος».
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Οθόνες».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προεπιλογή» για την οθόνη. Εάν βλέπετε περισσότερες από μία αναλύσεις στη λίστα, επιλέξτε ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης. Εάν η οθόνη απενεργοποιηθεί όταν αλλάξετε ανάλυση, πατήστε το πλήκτρο Escape για να αναιρέσετε την αλλαγή. 
  παράθυρο προτιμήσεων οθονών

Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης σας επειδή δεν μπορείτε να δείτε εικόνα, κάντε επανεκκίνηση του Mac σας στην ασφαλή λειτουργία για να επαναφέρετε την ανάλυση οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Εάν η εκκίνηση στην ασφαλή λειτουργία δεν επιλύσει το πρόβλημα, επαναφέρετε τις NVRAM και SMC του Mac, για να επαναφέρετε τις θύρες βίντεο στον Mac στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Ελέγξτε για λογισμικό οθόνης τρίτου παρόχου

Εάν η οθόνη σας λειτουργεί μόνο όταν ο Mac σας ξεκινά σε ασφαλή λειτουργία και έχετε εγκατεστημένο λογισμικό σχετικό με την οθόνη, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή του λογισμικού για ενημερώσεις ή προσπαθήστε να το απεγκαταστήσετε προσωρινά.

Εάν μια εικόνα εμφανίζεται ασαφής ή θολή

Εάν οι εικόνες ή το κείμενο στην οθόνη σας εμφανίζονται σε μεγάλα pixel ή θολές, ελέγξτε τα ακόλουθα.

Ελέγξτε την ανάλυσης της οθόνης

Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση της οθόνης σας στις Προτιμήσεις συστήματος έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εάν χρησιμοποιείτε ανάλυση σε κλίμακα, η εικόνα μπορεί να έχει μεγεθυνθεί ώστε να προσαρμοστεί στην οθόνη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θόλωμα της εικόνας σε ορισμένες εφαρμογές.

 1. Από το μενού Apple, επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος».
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Οθόνες».
 3. Επιλέξτε «Προεπιλογή» για την οθόνη.
  παράθυρο προτιμήσεων οθονών

Εάν χρησιμοποιείτε μια οθόνη ή μια τηλεόραση HD που είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, ενδέχεται να δείτε μια διαφορά στην ποιότητα εικόνας, εάν η οθόνη σας είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία τηλεόρασης. Ελέγξτε την οθόνη σας για κάποια ρύθμιση «λειτουργία οθόνης», για να έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Οθόνες Retina

Εάν μια εφαρμογή που χρησιμοποιείτε εμφανίζει χαμηλή ανάλυση στην οθόνη Retina, ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση για την εφαρμογή. Οι περισσότερες εφαρμογές έχουν ενημερωθεί για να χρησιμοποιούν τις υψηλότερες πυκνότητες pixel των οθονών Retina.

Οι εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης σε ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί επίσης να εμφανίζονται λιγότερο έντονες, όταν προβάλλονται σε οθόνη Retina. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι οθόνες Retina έχουν υψηλότερη πυκνότητα pixel και ότι δεν χρησιμοποιούν όλοι οι ιστότοποι εικόνες κατάλληλες για οθόνες Retina.

Για παράδειγμα, οι παρακάτω εικόνες φαίνονται διαφορετικές όταν προβάλλονται σε οθόνη Retina, αλλά είναι ίδιες σε μια οθόνη που δεν είναι Retina. Αυτό συμβαίνει επειδή η εικόνα που είναι κατάλληλη για Retina έχει υψηλότερη πυκνότητα pixel:

Τυπική εικόνα Εικόνα κατάλληλη για Retina

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αντίθεση ή το χρώμα

Εάν ολόκληρη η εικόνα της οθόνης σας φαίνεται πολύ σκοτεινή ή πολύ φωτεινή, μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση από το παράθυρο «Οθόνες» στις Προτιμήσεις συστήματος ή χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα χειριστήρια της οθόνης σας.

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης Apple, πατήστε το πλήκτρο φωτεινότητας εικόνα πλήκτρου F2 ή το πλήκτρο F2 στο πληκτρολόγιό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση φωτεινότητας για κάθε συνδεδεμένη οθόνη στις Προτιμήσεις συστήματος > Οθόνες.

Οι οθόνες που δεν έχουν κατασκευαστεί από την Apple διαθέτουν, πολλές φορές, ρυθμίσεις φωτεινότητας και χρώματος ενσωματωμένες στην οθόνη. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της οθόνης σας για να δείτε αν περιλαμβάνει ενσωματωμένα χειριστήρια.

Όταν συνδέετε μια οθόνη, έναν προβολέα ή μια τηλεόραση HD χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, ενδέχεται να δείτε μια διαφορά στην ποιότητα εικόνας εάν η οθόνη σας έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία τηλεόρασης. Ελέγξτε τη συσκευή σας για κάποια ρύθμιση «λειτουργία οθόνης», για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Μπορείτε επίσης να βαθμονομήσετε κάθε οθόνη από την καρτέλα «Χρώμα» στις Προτιμήσεις για τις Οθόνες, για να επιτύχετε το καλύτερο χρώμα και την καλύτερη φωτεινότητα από την οθόνη σας.

Εάν βλέπετε φωτεινά ή σκοτεινά pixel

Σύνδεση οθονών με Thunderbolt 3 (USB-C)

Ο προσαρμογέας Apple Thunderbolt 3 (USB-C) σε Thunderbolt 2 συνδέει τα μοντέλα Mac με θύρες Thunderbolt 3 (USB-C) σε παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούν Thunderbolt (10 Gbps) ή Thunderbolt 2 (20 Gbps). Για παράδειγμα, αυτός είναι ο προσαρμογέας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε το MacBook Pro σε μια οθόνη Apple Thunderbolt Display ή μια συσκευή αποθήκευσης Thunderbolt 2 άλλου κατασκευαστή.

Αυτός ο προσαρμογέας δεν υποστηρίζει συνδέσεις με οθόνες Mini DisplayPort, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προσαρμογέων και οθονών της Apple: 

 • Προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε Dual-Link DVI
 • Προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε DVI
 • Προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε VGA
 • Apple LED Cinema Display

Εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα Thunderbolt 3 (USB-C) σε Thunderbolt 2 για να συνδεθείτε σε μια συμβατή οθόνη και η οθόνη δεν έχει εικόνα, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα και να τον συνδέσετε ξανά.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Εάν έχετε δοκιμάσει αυτά τα βήματα και η οθόνη σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για να λάβετε περισσότερη βοήθεια. 

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις για τη διάγνωση προβλημάτων που δεν καλύπτονται από την εγγύηση ή το πρόγραμμα AppleCare Protection Plan (APP).

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: