Αν η εξωτερική οθόνη είναι σκοτεινή ή έχει χαμηλή ανάλυση

Αν το Mac σας λειτουργεί, αλλά η εξωτερική οθόνη που είναι συνδεδεμένη σε αυτό εμφανίζεται κενή ή μαύρη (δεν εμφανίζεται εικόνα) ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν οι υψηλότερες ρυθμίσεις ανάλυσης ή ρυθμών ανανέωσης, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.

Ελέγξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο βίντεο της εξωτερικής σας οθόνης είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια και σωστά και στα δύο άκρα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μιας οθόνης στο Mac σας.

Η εξωτερική σας οθόνη θα είναι σκοτεινή ή θα χρησιμοποιεί χαμηλότερη ανάλυση ή ρυθμό ανανέωσης, αν το καλώδιο βίντεο ή ο προσαρμογέας που μπορεί να χρησιμοποιείτε με αυτό δεν υποστηρίζει την ανάλυση και τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης. Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα Thunderbolt ή USB-C, πρέπει επίσης να είναι συμβατός με DisplayPort Alt Mode, Thunderbolt 3 ή Thunderbolt 4.

Αν η οθόνη είναι συνδεδεμένη σε laptop Mac με κλειστό καπάκι, βεβαιωθείτε ότι το Mac είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα και χρησιμοποιεί εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι.

 


Μάθετε τι υποστηρίζει το Mac σας

Η εξωτερική σας οθόνη θα είναι σκοτεινή, αν έχει γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού εξωτερικών οθονών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα στο Mac σας. Αυτό το όριο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο Mac.

Η εξωτερική σας οθόνη θα είναι σκοτεινή ή θα χρησιμοποιεί χαμηλότερη ανάλυση ή ρυθμό ανανέωσης, αν τη διαμορφώσετε έτσι ώστε να υπερβαίνει τις μέγιστες υποστηριζόμενες ρυθμίσεις ανάλυσης ή ρυθμού ανανέωσης. Αυτό το όριο ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο Mac, την οθόνη, το καλώδιο βίντεο και τον προσαρμογέα που χρησιμοποιούνται με την οθόνη, καθώς και την ανάλυση και τον ρυθμό ανανέωσης των άλλων συνδεδεμένων οθονών. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν η οθόνη σας έγινε σκοτεινή αφού αλλάξατε την ανάλυση ή τον ρυθμό ανανέωσης.

Για να μάθετε πόσες εξωτερικές οθόνες υποστηρίζει το Mac σας και σε ποιες αναλύσεις και ρυθμούς ανανέωσης, ελέγξτε τις προδιαγραφές για το μοντέλο Mac σας:

 


Εντοπίστε την οθόνη σας

Αν το Mac σας δεν μπορεί να εντοπίσει την εξωτερική σας οθόνη, η εξωτερική σας οθόνη θα είναι σκοτεινή. Ακολουθήστε ένα ή περισσότερα από αυτά τα βήματα, για να προσπαθήσετε ξανά να εντοπίσετε την οθόνη σας.

  • Αποσυνδέστε την οθόνη από το Mac σας και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά. Συνιστάται να απενεργοποιήσετε πρώτα την οθόνη.
  • Θέστε το Mac σας σε κατάσταση ύπνου και κατόπιν αφυπνίστε το. Σε laptop Mac, μπορείτε να κλείσετε το καπάκι για μερικά δευτερόλεπτα και κατόπιν να το ανοίξετε ξανά.
  • Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες». Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option για να εμφανιστεί το κουμπί «Ανίχνευση οθονών» και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί.
  • Κάντε επανεκκίνηση του Mac. Αν δεν μπορείτε να επανεκκινήσετε το Mac σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του για περίπου 10 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να το ενεργοποιήσετε ξανά.

 


Επιτρέψτε τη σύνδεση της οθόνης σας

Όταν συνδέετε μια οθόνη σε ένα laptop Mac με Apple Silicon, το Mac σας μπορεί να σας ζητήσει να επιτρέψετε σε αυτό το αξεσουάρ (την οθόνη σας) να συνδεθεί. Αν δεν επιτρέψετε τη σύνδεση, η οθόνη σας θα παραμείνει σκοτεινή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης αξεσουάρ σε laptop Mac.

 


Ελέγξτε τη φωτεινότητα της οθόνης

Αν η εξωτερική σας οθόνη είναι σκοτεινή, βεβαιωθείτε ότι η φωτεινότητά της δεν έχει μειωθεί.

  • Αν το πληκτρολόγιο και η εξωτερική οθόνη σας έχουν κατασκευαστεί από την Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο αύξησης φωτεινότητας  στο πληκτρολόγιο για να αυξήσετε τη φωτεινότητα. Εναλλακτικά, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος), κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» και χρησιμοποιήστε το χειριστήριο φωτεινότητας που είναι διαθέσιμο εκεί.
  • Αν η εξωτερική οθόνη σας δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα χειριστήρια και το σύστημα μενού για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό και η οθόνη σας είναι σκοτεινή, ενδέχεται να μην λαμβάνει ρεύμα ή να παρουσιάζει δυσλειτουργία.

 


Ενημερώστε το λογισμικό

Το λογισμικό μπορεί να επηρεάσει την ανίχνευση της οθόνης, την ποιότητα της εικόνας στην οθόνη σας και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και ρυθμών ανανέωσης που διατίθενται για την οθόνη σας.

  • Εγκαταστήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του macOS, οι οποίες παρέχουν επίσης ενημερώσεις υλικολογισμικού για οθόνες που κατασκευάζονται από την Apple.
  • Αν η οθόνη σας δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό από τον κατασκευαστή. Ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό της οθόνης σας ή τον ιστότοπο του κατασκευαστή για λεπτομέρειες.

 


Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: