Αν το Mac δεν ενεργοποιείται

Αν το Mac σας δεν φαίνεται να ενεργοποιείται αφού πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Το Mac σας ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένο, αλλά να φαίνεται ως απενεργοποιημένο, παρόλο που είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος και οθόνη που λειτουργεί. Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στο Mac για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε το. Αν το Mac είναι ενεργοποιημένο, θα γίνει υποχρεωτική απενεργοποίηση.
  2. Αν δεν βλέπετε καμία αλλαγή στο Mac, πατήστε και αφήστε κανονικά το κουμπί τροφοδοσίας.
  3. Αν τώρα το Mac ενεργοποιηθεί, αλλά δεν ολοκληρωθεί η εκκίνηση, ακολουθήστε τα βήματα που προτείνονται όταν το Mac δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εκκίνηση.
  4. Αν το Mac εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: