Χρήση εξωτερικών οθονών με τον Mac

Μάθετε πώς να συνδέσετε μια άλλη οθόνη στον Mac και να επιλέξετε με ποιον τρόπο θα συνεργάζονται οι οθόνες σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις οθόνες σας ώστε να κατοπτρίζουν η μία την άλλη ή να επεκτείνετε τον χώρο εργασίας σας με διαφορετικές εφαρμογές και παράθυρα σε κάθε οθόνη. Αν χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική οθόνη με τον φορητό υπολογιστή Mac, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειστής οθόνης.

Έλεγχος απαιτήσεων

 • Ελέγξτε τις θύρες στον Mac για να ανακαλύψετε αν χρειάζεστε προσαρμογέα.
 • Ελέγξτε πόσες οθόνες υποστηρίζει ο Mac: Επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Υποστήριξη» και κατόπιν στις «Προδιαγραφές». Στην ιστοσελίδα που θα εμφανιστεί, θα δείτε τον αριθμό των οθονών που υποστηρίζει ο Mac κάτω από την επιλογή «Υποστήριξη βίντεο».

Χρήση λειτουργίας επεκταμένου γραφείου εργασίας

MacBook και εξωτερική οθόνη που χρησιμοποιούν τη λειτουργία επεκταμένου γραφείου εργασίας

Αυξήστε στο μέγιστο τον χώρο εργασίας σας με τη λειτουργία επεκταμένου γραφείου εργασίας, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε εφαρμογές σε πλήρη οθόνη και παράθυρα σε κάθε οθόνη. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Mission Control για να οργανώσετε τις εφαρμογές και τα παράθυρα στις οθόνες σας. Αν το Dock βρίσκεται στην κάτω πλευρά της οθόνης σας, θα εμφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις οθόνες σας όταν μετακινείτε τον δείκτη του ποντικιού στην κάτω πλευρά της οθόνης σας.

Ενεργοποίηση λειτουργίας επεκταμένου γραφείου εργασίας

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική οθόνη σας είναι ενεργοποιημένη και έχει συνδεθεί στον Mac.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση».
 4. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Κατοπτρισμός οθονών».

Διευθέτηση των οθονών σας ή αλλαγή της κύριας οθόνης σας

Για να μπορείτε να μετακινείτε τις εφαρμογές και τα παράθυρα από τη μια οθόνη στην άλλη με μία συνεχόμενη κίνηση, κατατάξτε τις οθόνες σας έτσι ώστε να αντιστοιχούν στη διαμόρφωση του γραφείου σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κύρια οθόνη σας η οποία είναι η οθόνη όπου εμφανίζονται αρχικά τα εικονίδια του γραφείου εργασίας και τα παράθυρα των εφαρμογών. 

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση».
 3. Για να αλλάξετε τη θέση μιας οθόνης, σύρετέ τη στην επιθυμητή θέση. Θα εμφανιστεί ένα κόκκινο πλαίσιο γύρω από την οθόνη καθώς μετακινείται.
 4. Για να ορίσετε μια άλλη οθόνη ως την κύρια οθόνη, σύρετε τη γραμμή μενού στην άλλη οθόνη.
   Η καρτέλα «Διευθέτηση» στην περιοχή «Οθόνες» στις Προτιμήσεις συστήματος

Χρήση κατοπτρισμού εικόνας

Με τον κατοπτρισμό εικόνας, όλες οι οθόνες θα εμφανίζουν τις ίδιες εφαρμογές και τα ίδια παράθυρα.

MacBook και εξωτερική οθόνη ρυθμισμένα στη λειτουργία «Κατοπτρισμός οθονών»

Ενεργοποίηση κατοπτρισμού εικόνας

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική οθόνη σας είναι ενεργοποιημένη και έχει συνδεθεί στον Mac.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» και κατόπιν στην καρτέλα «Διευθέτηση».
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Κατοπτρισμός οθονών».

Η καρτέλα «Διευθέτηση» στην περιοχή «Οθόνες» στις Προτιμήσεις συστήματος με ενεργοποιημένο το πλαίσιο επιλογής «Κατοπτρισμός οθονών»

Χρήση του AirPlay

Με το Apple TV, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατοπτρισμό ολόκληρης της οθόνης του Mac στην τηλεόρασή σας ή να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως ξεχωριστή οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε το AirPlay, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι ενεργοποιημένη.
 2. Επιλέξτε το μενού AirPlay στη γραμμή μενού και κατόπιν επιλέξτε το Apple TV σας. Εάν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ένα συνθηματικό για το AirPlay, εισαγάγετε το συνθηματικό στον Mac. 
 3. Πραγματοποιήστε κατοπτρισμό της οθόνης σας ή χρησιμοποιήστε την τηλεόρασή σας ως ξεχωριστή συσκευή:
  • Για να πραγματοποιήσετε κατοπτρισμό της οθόνης σας, επιλέξτε το μενού AirPlay και κατόπιν επιλέξτε «Κατοπτρισμός ενσωματωμένης οθόνης».
  • Για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως ξεχωριστή οθόνη, επιλέξτε το μενού AirPlay και κατόπιν επιλέξτε «Χρήση ως ξεχωριστής οθόνης».
 4. Για να απενεργοποιήσετε το AirPlay, επιλέξτε το μενού AirPlay, και κατόπιν επιλέξτε «AirPlay: Απενεργοποιημένο».

Αν δεν βλέπετε το μενού AirPlay  στη γραμμή μενού, μεταβείτε στο μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εμφάνιση επιλογών κατοπτρισμού στη γραμμή μενού όταν διατίθενται».

Μάθετε περισσότερα για τη μετάδοση βίντεο μέσω AirPlay από τον Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: