Σύνδεση οθόνης στο Mac

Οι υπολογιστές Mac υποστηρίζουν μία ή περισσότερες εξωτερικές οθόνες, ανάλογα με το μοντέλο Mac. Δείτε πώς να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη.

Σύνδεση της οθόνης στο ρεύμα και στο Mac

  1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης για να τη συνδέσετε στο ρεύμα.
  2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο βίντεο της οθόνης για να τη συνδέσετε στο Mac, π.χ. σε μια θύρα Thunderbolt  ή HDMI. Διαφορετικές θύρες μπορεί φαίνονται παρόμοιες, επομένως είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τη θύρα σωστά.
  3. Αν το καλώδιο βίντεο απαιτεί θύρα που δεν διαθέτει το Mac, ενδεχομένως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα μαζί με το καλώδιο βίντεο. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντικαταστήσετε το καλώδιο βίντεο με κάποιο καλώδιο που δεν απαιτεί προσαρμογέα.
  4. Όταν η οθόνη σας έχει ρεύμα και είναι σωστά συνδεδεμένη, το Mac την εντοπίζει αυτόματα. Θα πρέπει να βλέπετε κανονικά το γραφείο εργασίας του Mac στην οθόνη και μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης.

Αν η οθόνη δεν εντοπιστεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υψηλότερες τιμές ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που η οθόνη σας είναι σκοτεινή (χωρίς εικόνα) ή έχει χαμηλή ανάλυση.


Διαμόρφωση ρυθμίσεων οθόνης

  • Στο μενού Apple  στη γωνία της οθόνης, επιλέξτε «Ρυθμίσεις συστήματος» (ή «Προτιμήσεις συστήματος»), και μετά κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες». Στις ρυθμίσεις της οθόνης μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση, να επιλέξετε ρυθμό ανανέωσης, να τακτοποιήσετε τις οθόνες και άλλα.
  • Αν η οθόνη δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, συγκεκριμένες ρυθμίσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο μέσω των ενσωματωμένων στοιχείων ελέγχου και του συστήματος μενού της οθόνης. Ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό της οθόνης σας για λεπτομέρειες.

 


Ημερομηνία δημοσίευσης: