Σύνδεση οθόνης στο Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε μια άλλη οθόνη στο Mac σας.

MacBook Pro και Pro Display XDR μαζί που εμφανίζουν το γραφείο εργασίας του macOS

Μάθετε πόσες οθόνες μπορείτε να συνδέσετε

Μπορείτε να συνδέσετε μία ή περισσότερες εξωτερικές οθόνες ανάλογα με το μοντέλο Mac που διαθέτετε. Για να μάθετε πόσες εξωτερικές οθόνες υποστηρίζει το Mac σας, ελέγξτε τη σελίδα τεχνικών προδιαγραφών ή χρησιμοποιήστε την καρτέλα «Υποστήριξη» στις «Πληροφορίες για αυτό το Mac»: 

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac.
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Υποστήριξη» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Προδιαγραφές».
  3. Στην ιστοσελίδα που θα εμφανιστεί, θα δείτε τον αριθμό των οθονών που υποστηρίζει το Mac σας κάτω από την επιλογή «Υποστήριξη βίντεο» ή «Γραφικά».

Εάν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon:

  • Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη στο Mac σας χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες Thunderbolt / USB 4. Σε iMac και Mac mini, συνδέστε την οθόνη σας σε οποιαδήποτε από τις θύρες με το σύμβολο Thunderbolt .
  • Σε Mac mini (M1, 2020), μπορείτε να συνδέσετε μια δεύτερη οθόνη στη θύρα HDMI.
  • Η χρήση βάσεων ή συσκευών αλυσιδωτής σύνδεσης δεν αυξάνει τον αριθμό των οθονών που μπορείτε να συνδέσετε.


Σύνδεση της οθόνης

Συνδέστε την οθόνη σας στο ρεύμα και κατόπιν στο Mac. Ελέγξτε τις θύρες στο Mac για να διαπιστώσετε αν χρειάζεστε προσαρμογέα.

Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι με τον φορητό υπολογιστή Mac, μπορείτε να κλείσετε την ενσωματωμένη οθόνη αφού συνδέσετε την εξωτερική οθόνη. Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε κάποιο πλήκτρο ή να κάνετε κλικ στο ποντίκι σας για να αφυπνίσετε την εξωτερική οθόνη.

Εάν η εξωτερική οθόνη δεν ενεργοποιηθεί αφού τη συνδέσετε στο Mac σας, συνδέστε την οθόνη ενώ το Mac είναι απενεργοποιημένο και μετά αφυπνίστε ή ενεργοποιήστε το Mac σας.


Χρήση του AirPlay

Εάν έχετε Apple TV ή smart TV που υποστηρίζει AirPlay 2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως ξεχωριστή οθόνη για το Mac σας. Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το AirPlay, για να κατοπτρίσετε ή να επεκτείνετε την οθόνη του Mac.


Ημερομηνία δημοσίευσης: