Χρήση οθόνης Optelec EasyLink 12 με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Optelec EasyLink 12 με το VoiceOver στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα για τη συσκευή.

Για να γνωρίζετε σίγουρα ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

Joystick αριστερά

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Joystick δεξιά

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Joystick επάνω

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Joystick κάτω

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας

Ενέργεια joystick

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Αριστερά

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Δεξιά

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: