Εάν το Mail στο Mac συνεχίζει να ζητά το συνθηματικό σας

Η εφαρμογή Mail μπορεί να σας ειδοποιήσει ότι δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον λογαριασμό email σας και να σας ζητά επανειλημμένα να εισαγάγετε το συνθηματικό σας για αυτόν.

Αν το Mac είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο αλλά ξεκινήσει ξαφνικά να ζητά το συνθηματικό του email σας, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά αργότερα και, αν χρειάζεται, να απευθυνθείτε στον πάροχο email σας για την επίλυση του προβλήματος. Αν χρησιμοποιείτε το iCloud Mail της Apple, μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα με το iCloud Mail.

Γιατί το Mail ζητά το συνθηματικό σας;

Το Mail ζητά το συνθηματικό σας όταν μπορεί να συνδεθεί επιτυχώς με τον πάροχο email σας, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στον λογαριασμό email σας, επειδή ο πάροχος email σας δεν αποδέχεται το συνθηματικό του email σας.

Ο πάροχος email σας ενδέχεται να απορρίψει το συνθηματικό σας για διάφορους λόγους, όπως:

 • Δεν χρησιμοποιείτε το τρέχον συνθηματικό του email σας. Εάν ενημερώσατε το συνθηματικό σας σε μια άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο συνθηματικό στο Mac.

 • Ο πάροχος email σας απαιτεί να ενημερώσετε ή να επαναφέρετε το συνθηματικό σας για λόγους ασφαλείας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε την Επαλήθευση σε 2 βήματα Google, ο λογαριασμός Gmail στο Mail απαιτεί τον κατάλληλο κωδικό εφαρμογής.

 • Ο πάροχος email σας απενεργοποίησε ή ανέστειλε τον λογαριασμό σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο email σας για βοήθεια.

Ελέγξτε το συνθηματικό σας στις προτιμήσεις για Λογαριασμούς Διαδικτύου

Ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού email που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μπορείτε να διορθώσετε το συνθηματικό σας ως εξής:

 1. Κλείστε το Mail. Εάν δεν κλείνει, μπορείτε να επιβάλετε τον τερματισμό του.

 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί Διαδικτύου».

 3. Κάντε κλικ στον λογαριασμό αλληλογραφίας σας.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Λεπτομέρειες», αν υπάρχει.

 5. Εάν δείτε ένα πεδίο συνθηματικού για τον λογαριασμό σας, διαγράψτε το συνθηματικό και πληκτρολογήστε το σωστό συνθηματικό.

 6. Κλείστε το παράθυρο ρυθμίσεων και στη συνέχεια ανοίξτε το Mail και δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον λογαριασμό σας.

Εάν το Mail εξακολουθεί να ζητά το συνθηματικό σας, τότε το συνθηματικό σας είναι πιθανόν λανθασμένο. Ο πάροχος email σας μπορεί να σας βοηθήσει να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις email και να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό συνθηματικό.

Πραγματοποιήστε έλεγχο με χρήση webmail

Πολλοί πάροχοι email προσφέρουν webmail, το οποίο αποτελεί έναν τρόπο χρήσης email με ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, όπως το Safari, αντί για μια εφαρμογή email, όπως το Mail. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό iCloud Mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud.com για την αποστολή και τη λήψη email.

Επειδή το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε με το Mail είναι συνήθως το ίδιο συνθηματικό που χρησιμοποιείτε με το webmail, δοκιμάστε να συνδεθείτε στο webmail με αυτό το συνθηματικό. Εάν δεν λειτουργεί ούτε εκεί, τότε το συνθηματικό σας είναι πιθανόν λανθασμένο. Ο πάροχος email σας μπορεί να σας βοηθήσει να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις email σας και να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό συνθηματικό για την εφαρμογή Mail.

Καταργήστε τον λογαριασμό σας και στη συνέχεια προσθέστε τον ξανά

Εάν καμία άλλη λύση δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να διαμορφώσετε ξανά τον λογαριασμό email σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αφαιρέστε τον λογαριασμό email σας στο Mail.

 2. Προσθέστε τον λογαριασμό email σας ξανά στο Mail.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: