Αλλαγή του συνθηματικού του Apple ID σας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να αλλάξετε το συνθηματικό του Apple ID σας. 

Το Apple ID είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες της Apple όπως το App Store, το Apple Music, το iCloud, το iMessage, το FaceTime και πολλές άλλες.

Αν θέλετε να αλλάξετε το συνθηματικό σας

Αν γνωρίζετε το συνθηματικό του Apple ID σας και θέλετε να το αλλάξετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Συνδεθείτε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID σας.
  2. Στην ενότητα "Ασφάλεια", επιλέξτε "Αλλαγή συνθηματικού".
  3. Εισαγάγετε το τρέχον συνθηματικό σας και έπειτα εισαγάγετε ένα νέο συνθηματικό και επιβεβαιώστε το. 
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή συνθηματικού".
  5. Συνδεθείτε με το νέο συνθηματικό του Apple ID σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες και υπηρεσίες της Apple.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε το Apple ID σας και να ενημερώσετε άλλες πληροφορίες λογαριασμού.

Αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας

Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό του Apple ID σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να το επαναφέρετε. Όταν επαναφέρετε το συνθηματικό σας, θα πρέπει να ενημερώσετε το Apple ID και το συνθηματικό σας σε όλες τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε συνδεθεί.

Μάθετε περισσότερα για τα συνθηματικά και για το Apple ID σας

Όταν δημιουργείτε ένα νέο συνθηματικό, έχετε υπόψη τα εξής:

  • Το νέο συνθηματικό του Apple ID σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες, έναν αριθμό, ένα κεφαλαίο και ένα πεζό γράμμα. 
  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κενά, τον ίδιο χαρακτήρα τρεις συνεχόμενες φορές, το Apple ID σας ή κάποιο συνθηματικό που έχετε χρησιμοποιήσει μέσα στο τελευταίο έτος.

Μάθετε περισσότερα για τις απαιτήσεις συνθηματικού και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προστατέψετε το Apple ID σας.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: