Αλλαγή του συνθηματικού του Apple ID

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να αλλάξετε το συνθηματικό του Apple ID σας.

Αλλαγή του συνθηματικού του Apple ID στο iPhone, iPad, iPod touch ή Apple Watch σας

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» > το όνομά σας > «Συνθηματικό και ασφάλεια».
 2. Πατήστε «Αλλαγή συνθηματικού».
 3. Εισαγάγετε το τρέχον συνθηματικό ή τον κωδικό της συσκευής σας και κατόπιν εισαγάγετε ένα νέο συνθηματικό και επιβεβαιώστε το. Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;
 4. Πατήστε «Αλλαγή» ή «Αλλαγή συνθηματικού».


Αλλαγή του συνθηματικού του Apple ID του παιδιού σας

Αν έχετε iPhone ή iPad με την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS και ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ενεργοποιημένος για το Apple ID σας, μπορείτε να αλλάξετε το συνθηματικό του Apple ID για έναν λογαριασμό παιδιού στην ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης σας.

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» > «Οικογένεια» > τον λογαριασμό του παιδιού σας.
 2. Πατήστε «Apple ID και συνθηματικό».
 3. Πατήστε «Αλλαγή συνθηματικού [Όνομα παιδιού]».
 4. Εισαγάγετε τον κωδικό της συσκευής σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία ενός Apple ID για ένα παιδί κάτω των 13 ετών (η ηλικία διαφέρει ανάλογα με την περιοχή)


Αλλαγή συνθηματικού Apple ID στο Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) και στη συνέχεια επιλέξτε το όνομά σας (ή το Apple ID).
 2. Επιλέξτε «Συνθηματικό και ασφάλεια».
 3. Επιλέξτε «Αλλαγή συνθηματικού». Για να επαναφέρετε το συνθηματικό του Apple ID, πρέπει να εισαγάγετε το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώσετε το Mac. 
  Αλλαγή του συνθηματικού του Apple ID στο Mac


Αλλαγή του συνθηματικού του Apple ID στον Ιστό

 1. Συνδεθείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com.
 2. Στην ενότητα «Σύνδεση και ασφάλεια», επιλέξτε το στοιχείο «Συνθηματικό».
  Αλλαγή του συνθηματικού του Apple ID στον Ιστό
 3. Εισαγάγετε το τρέχον συνθηματικό σας και κατόπιν εισαγάγετε ένα νέο συνθηματικό και επιβεβαιώστε το. Ξεχάσατε το συνθηματικό σας
 4. Επιλέξτε «Αλλαγή συνθηματικού».
Ημερομηνία δημοσίευσης: