Πλύσιμο χεριών με το Apple Watch Series 4 ή νεότερο μοντέλο

Το Apple Watch μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα πότε ξεκινάτε να πλένετε τα χέρια σας και να ξεκινά έναν χρονοδιακόπτη 20 δευτερολέπτων.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Πλύσιμο χεριών» και τις «Υπομνήσεις πλυσίματος χεριών»

Προτού ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Πλύσιμο χεριών», βεβαιωθείτε ότι το iPhone διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS και το Apple Watch την πιο πρόσφατη έκδοση του watchOS, αντίστοιχα.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone και πατήστε «Πλύσιμο χεριών».

  2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Χρονοδιακόπτης πλυσίματος χεριών», ώστε το ρολόι σας να ανιχνεύει αυτόματα πότε πλένετε τα χέρια σας και να ξεκινά έναν χρονοδιακόπτη 20 δευτερολέπτων.

  3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Υπομνήσεις πλυσίματος χεριών», ώστε το ρολόι να σας υπενθυμίζει να πλένετε τα χέρια σας μόλις επιστρέφετε στο σπίτι.

ios-16-iphone-13-pro-watch-handwashing-settings

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές στο Apple Watch, από την ενότητα «Πλύσιμο χεριών» στην εφαρμογή Ρυθμίσεις.

watchos-9-series-7-handwashing-countdown-timer

Εκκίνηση χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά μόλις τα δεδομένα του αισθητήρα ήχου και κίνησης στο Apple Watch Series 4 ή σε νεότερο μοντέλο ανιχνεύσουν ότι πλένετε τα χέρια σας. Αν σταματήσετε να πλένετε τα χέρια σας προτού τελειώσει ο χρόνος, το ρολόι θα σας προτρέψει να συνεχίσετε. Αν δεν πλένετε τα χέρια σας, μπορείτε να απορρίψετε τον χρονοδιακόπτη με ένα πάτημα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: