macOS High Sierra

Administrer cookies og data fra websteder

Websteder lagrer ofte cookies og andre data på Mac. Disse data kan inkludere oplysninger, som du har skrevet, f.eks. navn, e-mailadresse og indstillinger. Med disse data kan websteder identificere dig, når du vender tilbage til stedet, tilbyde dig tjenester og vise oplysninger, der muligvis interesserer dig.

Safari accepterer som standard kun cookies og webstedsdata fra de websteder, du besøger. Det kan forhindre annoncører i at lagre data på din Mac. Du kan ændre muligheder i Safaris indstillinger, så Safari altid accepterer eller altid blokerer cookies og andre data fra websteder.

Åbn Safari for mig

Vigtigt: Hvis du ændrer dine cookie-indstillinger eller fjerner cookies og data fra websteder i Safari, kan der ske lignende ændringer i andre programmer, inklusive Dashboard.

Vælg Safari > Indstillinger, klik på Anonymitet, og gør derefter et af følgende:

  • Bloker altid cookies: Vælg “Bloker alle cookies”.

    Websteder, tredjeparter og annoncører kan ikke arkivere cookies og andre data på din Mac. Det kan forhindre nogle websteder i at fungere korrekt.

  • Fjern arkiverede cookies og data: Klik på Administrer webstedsdata, vælg et eller flere webstedet, og klik derefter på Fjern eller Fjern alle.

    Når du fjerner dataene, nedsættes sporing muligvis, men det kan også logge dig ud af websteder eller andre webstedets funktioner.

  • Se, hvilke websteder der arkiverer cookies eller data: Klik på Administrer webstedsdata.

  • Bed websteder om ikke at spore dig: Nogle websteder sporer dine browseraktiviteter, når de leverer indhold, og på den måde kan de bedre vælge, hvad de skal vise dig. Du kan få Safari til at bede websteder og deres tredjepartsleverandører af indhold (inkl. annoncører) om ikke at spore dig.

    Når denne mulighed er slået til, vil Safari bede webstedet om, at du ikke bliver sporet, hver gang du henter indhold, men webstedet bestemmer selv, om det vil efterkomme denne anmodning.