macOS High Sierra

Brug studiekort

Hvis den bog, du læser, er mærket med Made for iBooks, kan du se ordene i bogens ordliste sammen med dine markeringer og noter på læsekort (eller huskekort).

Bemærk: Hvis bogen ikke indeholder en ordliste, eller hvis du ikke markerer nogen passager eller opretter noter, indeholder bogen ikke nogen læsekort.

Åbn iBooks for mig

 1. Åbn en bog, vælg Oversigt > Vis læsekort (eller klik på Læsekort i vinduet Noter, hvis det er åbnet).

 2. Gør et af følgende:

  • Filtrer kort efter kapitel eller sektion: Klik på knappen Indholdsfortegnelse i det øverste venstre hjørne, og vælg derefter kapitlet eller sektionen.

  • Filtrer kort efter markering: Klik på knappen Markeringer i det øverste højre hjørne, og vælg derefter de markeringer, du vil se.

   Du kan også vælge at vise eller skjule ord i ordlisten.

  • Gennemgå kort fra ende til anden: Klik på pilene i venstre eller højre side, skub på et pegefelt eller en Magic Mouse, eller brug piletasterne.

  • Vend et kort om: Klik på Vend kort, eller tryk på mellemrumstasten.

  • Bland kort: Klik på knappen Bland i det øverste højre hjørne.