macOS High Sierra

Partitioner en fysisk disk

Når du partitionerer en disk, inddeles den i individuelle sektioner, der vises som separate enheder under Enheder i indholdsoversigten i Finder. Du skal evt. partitionere en disk, hvis du ønsker at installere flere operativsystemer, eller hvis du skal ændre enhedens format.

Hvordan du partitionerer en disk afhænger af det arkivformat, den bruger.

Hvis du partitionerer den interne fysiske disk, fordi du vil installere Windows, skal du bruge Boot Camp-assistent.

Åbn Boot Camp-assistent for mig

ADVARSEL: Hvis du vil forhindre tab af data på dit Fusion Drive, skal du ikke slutte det til en Mac, der bruger en tidligere version af OS X end v10.8.5. Der er flere oplysninger i Apples supportartikel OS X Mavericks Fusion-drev må kun tilsluttes OS X Mountain Lion v10.8.5 og nyere versioner.

Åbn Diskværktøj for mig

Føj en enhed til en APFS-beholder

APFS (Apple File System) tildeler plads på disken ved anmodning. Men du kan også administrere tildeling af plads på APFS-enheden manuelt, hvis det er nødvendigt.

Vigtigt: Som en forholdsregel er det bedst at sikkerhedskopiere dine data, før du opretter nye partitioner på enheden.

 1. Vælg en eksisterende APFS-enhed i indholdsoversigten, og klik derefter på knappen Tilføj enhed .

 2. Skriv et navn til den nye APFS-enhed.

 3. Klik på lokalmenuen Format, og vælg et format.

  • APFS: Bruger Apple File System-formatet, der anbefales til enheder med macOS High Sierra.

  • APFS (krypteret): Bruger Apple File System-formatet og krypterer partitionen.

  • APFS (forskel på store og små bogstaver): Bruger Apple File System-formatet og skelner mellem store og små bogstaver i navne på arkiver og mapper. F.eks. er mapperne “Hjemmearbejde” og “HJEMMEARBEJDE” forskellige.

  • APFS (forskel på store/små, krypteret): Bruger Apple File System-formatet, skelner mellem store og små bogstaver i navne på arkiver og mapper, og krypterer partitionen. F.eks. er mapperne “Hjemmearbejde” og “HJEMMEARBEJDE” forskellige.

 4. Hvis du vil administrere tildeling af APFS-enheden manuelt, skal du klikke på Indstillinger til størrelse og indtaste værdier i felterne:

  • Reserveret størrelse: Den valgfrie reserverede størrelse sikrer, at mængden af lagringsplads forbliver tilgængelig for denne enhed.

  • Kvotestørrelse: Den valgfrie kvotestørrelse begrænser, hvor meget lagringsplads, enheden kan tildele.

  Klik på OK, når du er færdig.

 5. Klik på Tilføj.

Føj en enhed til en enhed, der er formateret i formatet Mac OS - udvidet, MS-DOS (FAT) eller ExFAT

Vigtigt: Som en forholdsregel er det bedst at sikkerhedskopiere dine data, før du opretter nye partitioner på enheden.

 1. Vælg enheden i indholdsoversigten, og klik på Partitioner .

  Interne lagringsenheder vises under Intern i indholdsoversigten. Eksterne enheder vises under Ekstern i indholdsoversigten.

  Når du vælger en enhed, der allerede indeholder data, viser lagkagediagrammet et skygget område, der repræsenterer mængden af data på enheden, og et område uden skygge, der repræsenterer mængden af ledig plads, som der tilgængelig for en anden enhed. Diskværktøj rapporter også, om det er muligt, at fjerne eller ændre størrelse på enheden.

  Hvis du ser en lille enhed med en stjerne, er partitionen så lille, at den ikke kan repræsenteres i en korrekte størrelse i diagrammet.

 2. Klik på knappen Tilføj .

 3. Klik på hver enhed i lagkagediagrammet til venstre, og giv dem derefter et navn.

  Ved MS-DOS- (FAT) og ExFAT-enheder kan navnet højst være på elleve tegn.

 4. Indtast størrelsen, eller træk skillelinjen for at forøge eller formindske størrelsen på hver enhed.

  En fysisk disk med to partitioner.
 5. For hver enhed skal du klikke på lokalmenuen Format og vælge et format.

  • APFS: Bruger Apple File System-formatet, der anbefales til enheder med macOS High Sierra.

  • APFS (krypteret): Bruger Apple File System-formatet og krypterer partitionen.

  • APFS (forskel på store og små bogstaver): Bruger Apple File System-formatet og skelner mellem store og små bogstaver i navne på arkiver og mapper. F.eks. er mapperne “Hjemmearbejde” og “HJEMMEARBEJDE” forskellige.

  • APFS (forskel på store/små, krypteret): Bruger Apple File System-formatet, skelner mellem store og små bogstaver i navne på arkiver og mapper, og krypterer partitionen. F.eks. er mapperne “Hjemmearbejde” og “HJEMMEARBEJDE” forskellige.

  • Mac OS - udvidet (Journaled): Bruger Mac formatet (Journaled HFS Plus) til at beskytte integriteten i den hierarkiske arkivsystem.

  • Mac OS - udvidet (Journaled, krypteret): Bruger Mac-formatet, kræver en adgangskode og krypterer partitionen.

  • Mac OS - udvidet (forskel på store/små, Journaled): Bruger Mac-formatet og skelner mellem store og små bogstaver i navne på arkiver og mapper. F.eks. er mapperne “Hjemmearbejde” og “HJEMMEARBEJDE” forskellige.

  • Mac OS - udvidet (forskel på store/små, Journaled, krypteret): Bruger Mac-formatet, skelner mellem store og små bogstaver i navne på mapper, kræver en adgangskode og krypterer enheden.

  • MS-DOS (FAT): Brug til Windows-enheder på 32 GB eller mindre.

  • ExFAT: Bruges til Windows-enheder på over 32 GB.

 6. Klik på Anvend.

  Klik på Vis info for at se oprettelsen af en ny enhed trin for trin.

 7. Klik på OK, når Diskværktøj er færdig med at oprette enhederne.

Når du partitionerer en lagringsenhed, vises der et symbol for hver enhed både i indholdsoversigten i Diskværktøj og Finder.

Udvid en enhed, der er formateret i formatet Mac OS - udvidet, MS-DOS (FAT) eller ExFAT

Hvis en enhed indeholder flere enheder med formatet Mac OS - udvidet, MS-DOS (FAT) eller ExFAT, og en af dem er ved at løbe tør for plads, kan du evt. udvide enheden uden at miste nogen af arkiverne på den.

For at udvide en enhed skal du slette den enhed, der ligger lige efter den på enheden, og derpå flytte slutpunktet på den enhed, du vil udvide, til den frigjorte plads. Du kan ikke udvide den sidste enhed på enheden.

ADVARSEL: Når du sletter en enhed, slettes alle data på den. Sørg for at tage en sikkerhedskopi af dataene, før du begynder.

 1. I indholdsoversigten skal du vælge den enhed, der indeholder den enhed, du vil gøre større, og derefter klikke på knappen Partitioner .

 2. I lagkagediagrammet til venstre skal du vælge den enhed, du vil fjerne, og derefter klikke på knappen Fjern .

 3. Klik på Anvend.

  Enheden fjernes og omformateres, og al ledig plads tildeles den forrige enhed.

 4. Klik på OK.

Slet og ompartitioner en enhed

Du kan slette alle partitioner på en enhed og oprette nye. Hvis du f.eks. vil ændre partitionsoversigten på en USB-, Thunderbolt- eller en anden lagringsenhed fra Master Boot Record til GUID-partitionsoversigt. Hvis du bare vil slette en enhed, henvises du til Slet en enhed.

ADVARSEL: Når du sletter og partitionerer en enhed, ødelægge alle data på alle enheder på enheden.

 1. Vælg i indholdsoversigten den enhed, som du vil slette og ompartitionere, og klik derefter på knappen Slet .

  Bemærk: Du kan ikke slette den enhed, der indeholder startenheden.

 2. Skriv et navn til den første enhed.

 3. Klik på lokalmenuen Oversigt, og vælg et format til den første partition:

  Ved MS-DOS- og ExFAT-partitioner skal navnet være på højst elleve tegn.

  • GUID-partitionsoversigt: Bruges til alle Intel-baserede Mac-computere.

  • Master Boot Record: Bruges til Windows-partitioner, der formateres som MS-DOS (FAT) eller ExFAT.

  • Apple-partitionsoversigt: Bruges til kompatibilitet med ældre PowerPC-baserede Mac-computere.

 4. Klik på Slet, og klik derefter på OK.