macOS High Sierra

Hjælp til Ordbog

Brug programmet Ordbog til at se definitioner på ord og udtryk fra forskellige kilder.

Tip: Du kan også hurtigt slå ord op, mens du arbejder i et program eller gennemser websider.

Hele ordbogsvinduet viser en definition. Klik på et ord eller udtryk i definitionen for at se dets definition. Du vælger en kilde, som du vil søge i, ved at vælge dens navn på kildelinjen under værktøjslinjen. Skriv et ord eller en frase i søgefeltet.

Du kan åbne Ordbog fra Launchpad (klik på symbolet for Launchpad i Dock).

Åbn Ordbog for mig

Søg efter et ord eller en frase i Ordbog

 • Skriv et ord eller en frase i søgefeltet i øverste højre hjørne i ordbogsvinduet.

  Bemærk: Hvis du tilføjer en ordbogskilde mere, skal du vente på, at den bliver hentet helt, før du søger efter et ord eller et udtryk. Du finder oplysninger om, hvordan du tilføjer kilder, i “Tilpas ordbogskilder” nedenfor.

  Når du læser definitionen, kan du se links (blå tekst) til beslægtede ord. Du kan desuden holde markøren over et ord eller udtryk og klikke for at se dets definition.

  Når du slår et ord op i en definition, vises knappen SnapBack i søgefeltet. Klik på den for at vende tilbage til din startdefinition. Du kan også skubbe til venstre eller højre på pegefeltet eller klikke på den forrige eller næste knap på værktøjslinjen i vinduet Ordbog for at flytte mellem de definitioner, du har læst.

Gør tekst mindre eller større

 • Klik på knapperne til skriftstørrelse på værktøjslinjen i vinduet Ordbog.

  Du kan også knibe med to fingre for at zoome ud eller ind.

Tilpas ordbogskilder

 • I Ordbog vælg Ordbog > Indstillinger. Du kan vælge og flytte rundt på kilder, f.eks. spanske og koreanske ordbøger. Du kan vælge indstillinger til en kilde, f.eks. hvordan du viser udtaler, eller hvilke sprogversioner af Wikipedia der skal søges i. De kilder, du vælger her, bestemmer, hvilke kilder der vises i Ordbog, og når du slår ord op.

Skjul anstødelige ord

 • Hvis du er administrator af en Mac, kan du kontrollere andre brugeres adgang til upassende ord. Du skal blot indstille børnesikring på Mac og derefter vælge afkrydsningsfeltet Begræns anstødeligt indhold i Ordbog i vinduet Andet i Børnesikring. Når indstillingen er valgt, er det kun en administrator, der kan fjerne børnesikring.

Hvis du søger efter et ord, og Ordbog ikke kan finde nogen resultater, findes ordet muligvis ikke i de kilder, som er valgt i indstillingerne for Ordbog, eller børnesikring kan være indstillet. Hvis det er muligt, foreslår Ordbog alternative ord.

Du kan også bruge Spotlight til at få en hurtig definition. Klik på symbolet for forstørrelsesglas i øverste højre hjørne af skærmen, og skriv derefter et ord eller en frase.