Brug af AMD-grafikkort med Microsoft Windows på Mac Pro (2019)

Grafikkort fra AMD fungerer muligvis ikke i Microsoft Windows, når du også har installeret Apple MPX-modulet og dets drivere.

Hvis du installerer et grafikkort fra AMD i din Mac Pro (2019), kan du opleve følgende symptomer, når du bruger Boot Camp til at køre Microsoft Windows:

 • Der vises ingen video på den eller de skærme, der er sluttet til det installerede AMD-grafikkort.
 • Der vises ingen video på den eller de skærme, der er sluttet til en Thunderbolt 3-port på din Mac

Hvis du vil bruge dit AMD-grafikkort fra en tredjepart med Windows, skal du følge disse trin for at fjerne Apple MPX-modulet og dets drivere og derefter installere dit AMD-kort og dets drivere.

Sådan bruger du HDMI til video, hvis nødvendigt

Hvis du allerede har installeret dit AMD-grafikkort, og der ikke vises video på nogle af de tilsluttede skærme, kan du bruge HDMI til video i stedet for at fjerne dit AMD-kort:

 1. Tryk på afbryderknappen på din Mac, og hold den nede i op til 10 sekunder, indtil din Mac slukkes. 
 2. Fjern alle skærme fra din Mac, og slut derefter en skærm til HDMI-porten på MPX-modulet.
 3. Start din Mac i Windows igen. Der bør nu vises video på skærmen.
 4. Hvis du vil bruge dit AMD-grafikkort til video, skal du følge nedenstående trin i Microsoft Windows.

Sådan fjerner du MPX-modulet og dets drivere

 1. Gå til Kontrolpanel, klik på Programmer, og klik derefter på Programmer og funktioner.
 2. Højreklik på programmet AMD Radeon Software, og vælg derefter Skift.
 3. Klik på Clean Uninstall (fuldstændig afinstallation), og følg derefter vejledningen på skærmen for at fjerne driverne.
 4. Luk din Mac, og fjern derefter MPX-modulet.

Hvis du fjerner MPX-modulet og dets drivere, kan du ikke længere bruge Thunderbolt 3-portene øverst og på bagsiden af din Mac til video.

Sådan installerer du AMD-grafikkortet og dets drivere

 1. Installer dit AMD-kort, hvis det ikke allerede er installeret. 
 2. Slut din skærm til AMD-kortet.
 3. Start din Mac i Windows.
 4. Windows angiver automatisk, at du skal installere driverne til AMD-kortet. Hvis ikke, skal du downloade og installere de relevante drivere fra Drivers & Support på AMD-webstedet.
 5. Genstart din Mac i Windows.

 


Læs mere

Hvis du vil skifte til dit MPX-modul i stedet for dit AMD-kort, er trinnene i Windows de samme som ovenfor – de skal blot udføres i modsatte rækkefølge:

 1. Fjern driverne til dit AMD-kort, og genstart derefter din Mac.
 2. Luk din Mac, installer MPX-modulet, og fjern derefter AMD-kortet.
 3. Slut din skærm til HDMI-porten på MPX-modulet, og genstart derefter din Mac.
 4. Download og installer de nyeste AMD-grafikdrivere til Mac Pro.
 5. Genstart din Mac. Du kan nu bruge en anden videoport, hvis du ikke ønsker at bruge HDMI.

Læs mere om brug af PCIe-kort fra tredjeparter i din Mac Pro.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: