Overførsel af Aperture-bibliotek til appen Fotos eller Adobe Lightroom Classic

Aperture kan ikke køre i versioner af macOS efter macOS Mojave. Sådan flytter du dine Aperture-biblioteker til Fotos eller Adobe Lightroom Classic.

I juni 2014 annoncerede Apple, at de stoppede udviklingen af Aperture. Siden da har Apple udgivet seks store macOS-opgraderinger. Af tekniske årsager er macOS Mojave den sidste version af macOS, der kan køre Aperture. Fra og med macOS Catalina er Aperture ikke længere kompatibel med macOS.

Hvis du fortsat vil bruge dine Aperture-fotobiblioteker, skal du overføre dem til en anden fotoapp. Du kan overføre dem til appen Fotos, som kommer med macOS Yosemite og nyere versioner, eller du kan overføre dem til Adobe Lightroom Classic eller en anden app. Du bør gøre dette, inden du opgraderer til macOS Catalina.

 


Sådan overfører du dit bibliotek til Fotos

Hvis du bruger macOS Mojave eller en tidligere version

Følg disse trin, hvis du bruger macOS Mojave eller en tidligere version:

 1. Åbn Aperture.
 2. Vælg Aperture > Indstillinger, klik på fanen Eksempler, og skift indstillingen Fotoeksempler til Ingen begrænsninger. Luk vinduet Indstillinger.
 3. Vælg alle dine projekter på listen over projekter i vinduet med biblioteksinfo. Klik f.eks. på det første projekt på listen, og hold derefter Skift-tasten nede, mens du klikker på det sidste projekt.
 4. Klik på knappen Browser layout (Browserlayout) på værktøjslinjen, så alle fotos vises som miniaturer.
 5. Vælg Edit (Rediger) > Select All (Vælg alle) for at vælge alle dine fotos.
 6. Hold Alternativ-tasten nede, og vælg derefter Photos (Fotos) > Generate Previews (Generer eksempler).
 7. Aperture vil nu generere eksempler i fuld størrelser af alle fotos i dit bibliotek. Hvis du vil se status, kan du vælge Window (Vindue) > Show Activity (Vis aktivitet) på menulinjen. Luk Aperture, når behandlingen er gennemført.
 8. Åbn appen Fotos, og vælg derefter dit Aperture-bibliotek, når du bliver bedt om det, som vist på billedet ovenfor. Hvis du ikke bliver bedt om at vælge et bibliotek, skal du holde Alternativ-tasten nede, mens du åbner Fotos. Hvis dit Aperture-bibliotek ikke står på listen, skal du klikke på Andet bibliotek og derefter finde og vælge dit bibliotek.

Når Fotos viser fotos fra dit Aperture-bibliotek, er overførslen gennemført. Læs mere om, hvordan Fotos-overførsler fungerer, og hvordan Fotos håndterer indhold, metadata og smarte album fra Aperture.

Hvis du bruger macOS Catalina

Fra og med macOS Catalina er Aperture ikke længere kompatibel med macOS. Hvis du har opgraderet til macOS Catalina, inden du har overført dit bibliotek til Fotos, skal du følge disse trin:

 1. Installer de nyeste opdateringer til macOS Catalina. Din Mac skal have macOS Catalina 10.15.1 eller en nyere version.
 2. Hvis du har overført dit bibliotek til Fotos, efter du installerede macOS Catalina 10.15, men inden du opdaterede til macOS Catalina 10.15.1, skal du gøre følgende, inden du fortsætter:
  1. Vælg dit Aperture-bibliotek i Finder. Biblioteket kaldes Aperture-bibliotek som standard og ligger i mappen Billeder i din hjemmemappe. 
  2. Vælg Arkiv > Vis Info. Der vises et infovindue om dit Aperture-bibliotek.
  3. Erstat .migratedphotolibrary til sidst i arkivnavnet med .aplibrary i sektionen Navn & udvidelse i infovinduet. Luk derefter vinduet.
 3. Åbn appen Fotos, og vælg derefter dit Aperture-bibliotek, når du bliver bedt om det, som vist på billedet ovenfor. Hvis du ikke bliver bedt om at vælge et bibliotek, skal du holde Alternativ-tasten nede, mens du åbner Fotos. Hvis dit Aperture-bibliotek ikke står på listen, skal du klikke på Andet bibliotek og derefter finde og vælge dit bibliotek.

Overførslen er færdig, når Fotos viser fotos fra dit Aperture-bibliotek. Læs mere om, hvordan Fotos-overførsler fungerer, og hvordan Fotos håndterer indhold, metadata og smarte album fra Aperture.

 


Sådan overfører du dit bibliotek til Adobe Lightroom Classic

Adobe Lightroom Classic version 5.7 og nyere indeholder et indbygget værktøj til overførsel af Aperture-biblioteker til Lightroom-kataloger.

Når et Aperture-bibliotek overføres til Lightroom, bevares biblioteksorganiseringen, metadata og billedjusteringer med nogle få undtagelser:

 • RAW-arkiver overføres, men ikke Apertures ikke-destruktive justeringslag. Lightrooms overførselsværktøj kan eksportere og overføre Apertures JPEG-eksempler i fuld visning til redigerede billeder. Hvis du vil bevare dine Aperture-redigeringer i et andet format, skal du eksportere de redigerede billeder fra Aperture og derefter genimporterer dem i Lightroom efter overførsel af biblioteket.
 • Projekter, mapper og album overføres til Lightroom-samlinger og sæt af samlinger.
 • Ansigter, farvemærkater og stakke overføres som nøgleord.
 • Afviste billeder overføres til en samling.
 • Lysbilledshows overføres som samlinger.
 • Smarte album og tilpassede metadatafelter overføres ikke.
 • Albummene organiseres alfabetisk, så det er ikke sikkert, at den manuelle organisering i indholdsoversigten bevares.
 • Tilpassede metadatafelter overføres ikke.

 


Sådan eksporterer du dit Aperture-bibliotek

Du kan også eksportere indholdet i dit Aperture-bibliotek for at sikkerhedskopiere det eller importere det til en anden app.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: