Brug af Sengetid til at registrere din søvn på iPhone

Indstil, hvor mange timer du vil sove hver nat, så minder appen Ur dig om at gå i seng og vækker dig med en alarm.

Fanen Sengetid i appen Ur viser Sengetid kl. 22.15 og Vågne kl. 6.30.

Sådan indstiller du en sengetid

Første gang du indstiller en sengetid, stiller appen Ur dig et par spørgsmål: 

 1. Åbn appen Ur, og tryk på fanen Sengetid.
 2. Tryk på Kom i gang, og vælg dine indstillinger.
 3. Tryk på Arkiver.

Når du har indstillet en sengetid, minder din iPhone dig om at gå i seng og vækker dig med en alarm, når det er tid til at stå op.

Du kan ændre klokkeslættet ved at trække i månesymbolet eller alarmsymbolet. Når du trækker i symbolerne, opdateres påmindelsen for Sengetid og vækkeuret automatisk.

Sådan slår du Sengetid til og fra

 1. Åbn appen Ur, og tryk på fanen Sengetid.
 2. Gå til øverste højre hjørne for at slå Sengetid til eller fra.

Dette slår både vækkeuret og påmindelsen fra.  

Sådan registrerer du din søvnhistorik

Tryk på fanen Sengetid, og rul ned til Søvnanalyse, som viser den seneste historik.

Hvis du bruger din iPhone efter sengetid, tæller denne tid ikke med i dit søvnregnskab. Eller hvis du udsætter vækkeuret, opdateres den tid, du bliver liggende i sengen.

Data fra Sengetid vises også automatisk i appen Sundhed.

Indstillingerne for Sengetid viser et vækkeur for hverdage og en påmindelse om at gå i seng 15 minutter før sengetid.

Sådan ændrer du indstillingerne

 1. Åbn appen Ur, og tryk på fanen Sengetid.
 2. Gå til øverste venstre hjørne, og tryk på Indstillinger. 
 3. Du kan ændre følgende:
  • Vælg, hvilke dage vækkeuret skal ringe. Vækkeuret ringer på orange dage. 
  • Indstil, hvornår du vil mindes om at gå i seng. 
  • Vælg en Lyd ved vækning til vækkeuret. 
  • Indstil vækkeurets lydstyrke. 
  • Slå Forstyr ikke efter sengetid til eller fra. Under sengetid nedtones låseskærmen, opkald og alarmer er lydløse, og meddelelser vises i din historik.
 4. Tryk på OK.

Søvnanalysen i appen Sundhed viser 8 timer og 15 minutter.

Sådan får du vist din historik i appen Sundhed

Åbn appen Sundhed, tryk på fanen Sundhedsdata, og tryk derefter på Søvn > Søvnanalyse. Din søvnanalyse viser, hvor lang tid du sover eller tilbringer i sengen.

Sengetid i appen Ur registrerer, hvor lang tid du tilbringer i sengen, men ikke hvor meget du sover eller bevæger dig. Dit Apple Watch registrerer heller ikke søvn eller tid tilbragt i sengen.

Hvis du vil registrere, hvor meget du sover, kan du bruge en søvntracker sammen med appen Sundhed. Du kan også indtaste manuelt, hvor mange timer du har sovet. Læs mere om, hvordan du føjer data eller enheder til appen Sundhed.

Udgivelsesdato: