Registrer din søvn med Apple Watch, og brug Søvn på iPhone

Opret personlige søvnplaner, så du kan nå dine søvnmål og forbedre dit generelle helbred.

Indstil Søvn

Det er vigtigt for dit generelle helbred, at du får nok søvn. Appen Sundhed på iPhone kan hjælpe dig med at indstille et søvnmål og registrere dine fremskridt, så du kan se, om du når dit mål.

En iPhone-skærm, hvor indstillingen Indstil Søvn vises  

 1. Åbn appen Sundhed på din iPhone.
 2. Tryk på Kom i gang under Indstil søvn1, og tryk derefter på Næste.
 3. Følg vejledningen på skærmen for at angive følgende:
  • Søvnmål: Indstil det antal timer, du gerne vil sove.
  • Tidspunkter for sengetid og vækning: Indstil, hvornår du vil gå i seng og vågne op.
  • Fokusfunktionen Søvn: Du kan reducere forstyrrelser ved at lade din iPhone gøre den låste skærm mere enkel og slå Fokusfunktionen Søvn til for din søvnplan. Du kan også give visse personer eller apps tilladelse til at måtte sende notifikationer. Se, hvordan du tilpasser fokusfunktionen.
  • Registrer søvn med Apple Watch: Sov med dit ur på, så du kan registrere din søvn. Du kan angive denne indstilling, når du indstiller appen, hvis du har parret dit Apple Watch med din iPhone på forhånd. Hvis du først parrer dit Apple Watch, efter at du har indstillet appen, kan du stadig slå Registrer søvn med Apple Watch til på et senere tidspunkt.

Juster din afslapning og dit søvnmål

Du kan justere din afslapning og dit søvnmål efter behov på din iPhone eller dit Apple Watch. Hvis du tidligere har oprettet genveje til afslapning, vises de nu under fokusfunktionen Søvn.

En iPhone-skærm, hvor indstillinger til justering af søvnmål vises 

På din iPhone

 1. Åbn appen Sundhed, tryk på Browse nederst på skærmen, og tryk derefter på Søvn. Hvis du har gemt Søvn under Favoritter, kan du få adgang til den fra siden Oversigt i appen Sundhed.
 2. Tryk på Komplet søvnplan og valg.
 3. Tryk på Afslapning eller Søvnmål under Yderligere oplysninger.
 4. Juster din tid, og tryk derefter på Afslapning eller Søvnmål for at gemme dine ændringer.

På dit Apple Watch

 1. Åbn appen Søvn, og tryk på Komplet tidsplan.
 2. Tryk på Afslapning eller Søvnmål under Indstillinger.
 3. Tryk på plus- og minusknapperne for at justere din tid.
 4. Tryk på venstre pil øverst til venstre for at gå tilbage og gemme dine ændringer.

Rediger søvnplanen på din iPhone

Hvis du har brug for at opdatere din søvnplan, kan du vælge at ændre oplysningerne for den komplette søvnplan eller kun for den næste vækning. Hvis du vælger Kun ved næste vækning, gælder ændringerne kun for den følgende dag. Ændringer af den komplette søvnplan gælder for alle fremtidige dage.

En iPhone-skærm, der viser indstillinger til redigering af Kun næste vækning 

Opdater Kun ved næste vækning

 1. Åbn appen Sundhed, tryk på Browse nederst på skærmen, og tryk derefter på Søvn. Hvis du har gemt Søvn under Favoritter, kan du få adgang til den fra siden Oversigt i appen Sundhed.
 2. Tryk på Rediger under søvnplanen i Næste.
 3. Træk i den buede skyder for at indstille tider for sengetid og vækning. Skyderen bliver orange, hvis søvnplanen ikke opfylder dit søvnmål.
 4. Tryk på Alarm for at slå alarmen til og justere alarmlyden, lydstyrken og den haptiske feedback.
 5. Tryk på Udfør for at gemme dine ændringer.

Du kan også ændre din næste Vækningsalarm fra appen Ur.

En iPhone-skærm, hvor indstillinger til justering af komplet tidsplan vises 

Opdater din komplette søvnplan

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på Søvn.
 2. Tryk på en søvnplan i Komplet søvnplan og valg.
 3. Tryk på Rediger under den søvnplan, du vil opdatere.
 4. Tryk på Aktive dage, og træk i den buede skyder for at indstille tidspunkter for sengetid og vækning. Skyderen bliver orange, hvis søvnplanen ikke opfylder dit søvnmål.
 5. Tryk på Alarm for at slå en alarm til og justere alarmlyden, lydstyrken og den haptiske feedback.
 6. Tryk på Udfør for at gemme dine ændringer.

Du kan også slå søvnplanen fra efter behov. Gå til appen Sundhed, og tryk på Browse > Søvn > Komplet søvnplan og valg. Tryk derefter på Søvnplan øverst på skærmen for at slå søvnplanen til eller fra.

Rediger søvnplanen på dit Apple Watch

Hvis du har brug for at opdatere din søvnplan, kan du vælge at ændre oplysningerne for den komplette søvnplan eller kun for den næste vækning. Hvis du vælger Kun ved næste vækning, gælder ændringerne kun for den følgende dag. Ændringer af den komplette søvnplan gælder for alle fremtidige dage.

Hvis du er oppe før din planlagte vækning, kan du afslutte fokusfunktionen Søvn. Drej på Digital Crown for at låse Apple Watch op. Skub derefter opad for at åbne Kontrolcenter, og tryk på symbolet for appen Søvn.

Opdater Kun ved næste vækning

 1. Åbn appen Søvn.
 2. Tryk på søvnplanen under Næste.
 3. Tryk på Vågn op eller Sengetid.
  En Apple Watch-skærm, hvor indstillinger til redigering af Kun næste vækning vises
 4. Tryk på den time eller det minut, du ønsker, og drej Digital Crown for at justere tiden. Tryk derefter på afkrydsningsfeltet for at gemme.
 5. Tryk på Alarm for at slå en alarm til og justere lyden og den haptiske feedback.
 6. Tryk på Rediger tidsplan øverst til venstre for at gemme dine ændringer for den følgende dag.

Opdater din komplette søvnplan

 1. Åbn appen Søvn, og tryk på Komplet tidsplan.
 2. Tryk på den søvnplan, du vil redigere.
  En Apple Watch-skærm, hvor indstillinger til redigering af komplet tidsplan vises
 3. Tryk på dagene under Aktiv, og tryk derefter på de dage, du vil indstille søvnplanen for.
 4. Tryk på Udfør for at gemme dine ændringer. 
 5. Tryk på Vågn op eller Sengetid.
 6. Tryk på den time eller det minut, du ønsker, og drej Digital Crown for at justere tiden. Tryk derefter på afkrydsningsfeltet for at gemme.
 7. Tryk på Alarm for at slå en alarm til og justere lyden og den haptiske feedback for alarmen.
 8. Tryk på Rediger tidsplan øverst til venstre for at gemme dine ændringer af den komplette søvnplan.

Du kan også slå den komplette søvnplan fra efter behov. Tryk på Komplet tidsplan i appen Søvn, og tryk derefter på Søvnplan for at slå din søvnplan til eller fra.

En iPhone-skærm, hvor datagrafen for Søvn vises 

Se din søvnhistorik

Baseret på din iPhone-brug om natten registrerer og kortlægger Søvn på iPhone din tid tilbragt i sengen. Hvis du vil modtage søvndata fra Apple Watch, skal søvnregistrering være aktiveret i mindst 4 timer hver nat. 

Hvis du vil se din søvnhistorik, skal du åbne appen Sundhed på din iPhone, trykke på Browse nederst på skærmen og derefter trykke på Søvn. Hvis du har gemt Søvn som favorit, kan du få adgang til appen fra oversigtssiden i appen Sundhed.

Søjlediagrammet er som standard indstillet til D for dagligt. Tryk på W øverst i diagrammet for at se din søvnhistorik for den seneste uge, M for den seneste måned eller 6M for de seneste 6 måneder. Tryk på Vis flere søvndata, og vælg en kategori for at gennemgå yderligere søvnoplysninger.

 • Faser: Se den tid og procentdel, du har brugt vågen eller i REM-søvn, kernesøvn eller dyb søvn.
 • Mængder: Se oplysninger om varigheden af din søvn, f.eks. gennemsnitlig tid i sengen og gennemsnitlig søvntid.
 • Sammenligninger: Se din puls og åndedrætsfrekvens i forhold til din søvntid. Hvis du har Apple Watch Series 8 eller Apple Watch Ultra, kan du også sammenligne ændringer i temperaturdata for dine håndled om natten.

En iPhone-skærm, hvor grafen for åndedrætsfrekvens vises 

Se din åndedrætsfrekvens

Med Apple Watch Series 3 eller en nyere model med watchOS 8 kan du måle og spore din åndedrætsfrekvens.2 Hvis du sover med dit Apple Watch, kan du slå Registrer søvn til for dit Apple Watch – så måler og registrerer det automatisk antal vejrtrækninger i minuttet.

Åbn appen Sundhed på din iPhone, og tryk på Browse nederst på skærmen for at få vist Åndedrætsfrekvens. Tryk på Åndedræt, og tryk derefter på Åndedrætsfrekvens.

Få mere nøjagtige resultater med dit Apple Watch

Selvom du først har parret dit Apple Watch, efter at du har indstillet appen Søvn, kan du stadig aktivere Registrer søvn med Apple Watch. Tryk på fanen Mit ur i appen Watch på din iPhone, og tryk derefter på Søvn. Tryk derefter på Registrer søvn med Apple Watch for at slå indstillingen til. Sådan får du de mest nøjagtige resultater, når du sover med dit ur på:

 • Slå Påmindelser om opladning til. På din iPhone skal du åbne appen Watch, trykke på fanen Mit ur og derefter trykke på Søvn. Tryk på Påmindelser om opladning for at aktivere en påmindelse på dit Apple Watch om, at du skal oplade det, inden det er tid til afslapning. Hvis dit Apple Watch-batteri løber tør for strøm, registrerer det ikke dine søvndata.
 • Sørg for, at dit Apple Watch sidder behageligt på dit håndled. Hvis det er for løst, er det muligt, at accelerometeret registrerer for meget bevægelse, når du sover.

1. Søvn er ikke tilgængelig med Indstil familie.

2. Åndedrætsfrekvens er ikke tilgængelig for personer under 18 år.

Udgivelsesdato: