Registrer din søvn med Apple Watch, og brug Søvn på iPhone

Opret personlige søvnplaner, så du kan nå dine søvnmål og forbedre dit generelle helbred.

Indstil Søvn

Det er vigtigt for dit generelle helbred, at du får nok søvn. Appen Sundhed på iPhone kan hjælpe dig med at indstille et søvnmål og registrere dine fremskridt, så du kan se, om du når dit mål.

Indstil Søvn på iPhone

 1. Åbn appen Sundhed på din iPhone.
 2. Tryk på Kom i gang under Indstil søvn, og tryk derefter på Næste.
 3. Følg vejledningen på skærmen for at angive følgende:
  • Søvnmål: Indstil det antal timer, du gerne vil sove.
  • Tidspunkter for sengetid og vækning: Indstil, hvornår du vil gå i seng og vågne op.
  • Søvnfunktion: Ved sengetid kan iPhone slå Forstyr ikke til og dæmpe lysstyrken på den låste skærm, så du ikke bliver forstyrret, mens du sover.
  • Genveje for afslapning: Tilføj genveje, der hjælper dig med at slappe af, inden du skal i seng. Det kan f.eks. være at aktivere en scene i Hjem, lytte til beroligende playlister eller bruge din foretrukne meditationsapp.
  • Registrer søvn med Apple Watch: Sov med dit ur på, så du kan registrere din søvn. Du kan angive denne indstilling, når du indstiller appen, hvis du har parret dit Apple Watch med din iPhone på forhånd. Hvis du først parrer dit Apple Watch, efter at du har indstillet appen, kan du stadig slå Registrer søvn med Apple Watch til på et senere tidspunkt.

Søvn er ikke tilgængelig med Indstil familie.

Juster dit søvnmål

Du kan justere dit søvnmål efter behov på din iPhone eller Apple Watch.

Juster søvnmål på iPhone

På din iPhone

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på Søvn.
 2. Tryk på Komplet søvnplan og valg.
 3. Tryk på Søvnmål under Yderligere oplysninger.
 4. Juster dit søvnmål, og tryk derefter på det tidspunkt, du har valgt, for at gemme dine ændringer.

På dit Apple Watch

 1. Åbn appen Søvn, og tryk på Komplet tidsplan.
 2. Tryk på Søvnmål under Indstillinger.
 3. Tryk på plus- og minusknapperne for at justere dit mål.
 4. Tryk på Søvnmål øverst til venstre for at gå tilbage og gemme dine ændringer.

Rediger søvnplanen på din iPhone

Hvis du har brug for at opdatere din søvnplan, kan du vælge at ændre oplysningerne for den komplette søvnplan eller kun for den næste vækning. Hvis du vælger Kun ved næste vækning, gælder ændringerne kun for den følgende dag. Ændringer af den komplette søvnplan gælder for alle fremtidige dage.

Rediger Kun ved næste vækning på iPhone

Opdater Kun ved næste vækning

 1. Åbn appen Sundhed, tryk på Browse nederst på skærmen, og tryk derefter på Søvn. Hvis du har indstillet Søvn som favorit, kan du få adgang til appen fra oversigtssiden i appen Sundhed.
 2. Tryk på Rediger under søvnplanen i Næste.
 3. Træk i den buede skyder for at indstille tider for sengetid og vækning. Skyderen bliver orange, hvis søvnplanen ikke opfylder dit søvnmål.
 4. Tryk på Vækningsalarm for at slå alarmen til og justere alarmlyden, lydstyrken og den haptiske feedback.
 5. Klik på OK for at arkivere dine ændringer.

Du kan også justere din søvnplan for den næste dag fra appen Ur.

Rediger den komplette søvnplan på iPhone

Opdater din komplette søvnplan

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på Søvn.
 2. Tryk på en søvnplan i Komplet søvnplan og valg.
 3. Tryk på Rediger under den søvnplan, du vil opdatere.
 4. Tryk på Aktive dage, og træk i den buede skyder for at indstille tidspunkter for sengetid og vækning. Skyderen bliver orange, hvis søvnplanen ikke opfylder dit søvnmål.
 5. Tryk på Vækningsalarm for at slå en alarm til og justere alarmlyden, lydstyrken og den haptiske feedback.
 6. Klik på OK for at arkivere dine ændringer.

Du kan også slå søvnplanen fra efter behov. Gå til appen Sundhed, og tryk på Browse > Søvn > Komplet søvnplan og valg. Tryk derefter på Søvnplan øverst på skærmen for at slå søvnplanen til eller fra.

Rediger søvnplanen på dit Apple Watch

Hvis du har brug for at opdatere din søvnplan, kan du vælge at ændre oplysningerne for den komplette søvnplan eller kun for den næste vækning. Hvis du vælger Kun ved næste vækning, gælder ændringerne kun for den følgende dag. Ændringer af den komplette søvnplan gælder for alle fremtidige dage.


Rediger Kun ved næste vækning på Apple Watch

Opdater Kun ved næste vækning

 1. Åbn appen Søvn.
 2. Tryk på søvnplanen under Næste.
 3. Tryk på Vågn op eller Sengetid.
 4. Tryk på den time eller det minut, du ønsker, og drej Digital Crown for at justere tiden. Tryk derefter på Indstil for at gemme.
 5. Tryk på Alarm for at slå en alarm til og justere lyden og den haptiske feedback.
 6. Tryk på Rediger tidsplan øverst til venstre for at gemme dine ændringer for den følgende dag.

 

Rediger den komplette søvnplan på Apple Watch

Opdater din komplette søvnplan

 1. Åbn appen Søvn, og tryk på Komplet tidsplan.
 2. Tryk på den søvnplan, du vil redigere.
 3. Tryk på dagene under Aktiv, og tryk derefter på de dage, du vil indstille søvnplanen for.
 4. Klik på OK for at arkivere dine ændringer. 
 5. Tryk på Vågn op eller Sengetid.
 6. Tryk på den time eller det minut, du ønsker, og drej Digital Crown for at justere tiden. Tryk derefter på Indstil for at gemme.
 7. Tryk på Alarm for at slå en alarm til og justere lyden og den haptiske feedback for alarmen.
 8. Tryk på Rediger tidsplan øverst til venstre for at gemme dine ændringer af den komplette søvnplan.

Du kan også slå den komplette søvnplan fra efter behov. Tryk på Komplet tidsplan i appen Søvn, og tryk derefter på Søvnplan for at slå din søvnplan til eller fra.

Administrer dine genveje for afslapning

På din iPhone kan du tilføje genveje til apps, der kan hjælpe dig med at slappe af og blive klar til at sove. 

Genveje for afslapning

Tilføj en genvej

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på Søvn.
 2. Tryk på en søvnplan i Komplet søvnplan og valg.
 3. Tryk på Genveje for Afslapning.
 4. Tryk på Tilføj en genvej eller Tilføj en genvej mere, hvis du allerede har tilføjet en genvej.
 5. Tryk på en app, og tryk derefter på knappen Tilføjknappen Tilføj for at tilføje genvejen. Du kan også trykke på Vis apps fra App Store for at finde og tilføje nye apps.

Fjern en genvej

 1. Åbn appen Sundhed, og tryk på Søvn.
 2. Tryk på en søvnplan i Komplet søvnplan og valg.
 3. Tryk på Genveje for Afslapning.
 4. Tryk på knappen Fjern knappen Fjern.

Søvndata på iPhone

Se din søvnhistorik

Hvis du vil se din søvnhistorik, skal du åbne appen Sundhed på din iPhone, trykke på Browse nederst på skærmen og derefter trykke på Søvn. Hvis du har indstillet Søvn som favorit, kan du få adgang til appen fra oversigtssiden i appen Sundhed.

Baseret på din iPhone-brug om natten registrerer og kortlægger Søvn på iPhone din tid tilbragt i sengen. Søjlediagrammet er som standard indstillet til U for ugentlig. Tryk på M øverst i diagrammet for at se din søvnhistorik for den sidste måned. Tryk på Vis flere søvndata for at gennemgå oplysninger om varigheden af din søvn, f.eks. Gennemsnitlig tid tilbragt i sengen og Søvnlængde i gennemsnit. Du kan trykke på hver enkelt oplysning for at se dataene visuelt i diagrammet ovenfor.

Få mere nøjagtige resultater med dit Apple Watch

Hvis du først har parret dit Apple Watch, efter at du har indstillet appen Søvn, kan du stadig aktivere Registrer søvn med Apple Watch. I appen Mit ur på din iPhone skal du trykke på Søvn og derefter trykke på Registrer søvn med Apple Watch for at slå denne indstilling til. Sådan får du de mest nøjagtige resultater, når du sover med dit ur på:

 • Slå Påmindelser om opladning til. Åbn appen Mit ur på din iPhone, og tryk på Søvn. Tryk på Påmindelser om opladning for at aktivere en påmindelse på dit Apple Watch om, at du skal oplade det, inden det er tid til afslapning. Hvis dit Apple Watch-batteri løber tør for strøm, registrerer det ikke dine søvndata.
 • Sørg for, at dit Apple Watch sidder behageligt på dit håndled. Hvis det er for løst, er det muligt, at accelerometeret registrerer for meget bevægelse, når du sover. 
Udgivelsesdato: