Om anonymitet og sikkerhed for Apple-produkter til uddannelse

Hos Apple mener vi, at anonymitet er en grundlæggende menneskeret, så alle Apple-produkter er udviklet helt fra bunden, så de personlige oplysninger beskyttes, og alle kunder selv kan vælge, hvad de vil dele og med hvem. Det er grunden til, at alle vores produkter, inklusive dem, der er udviklet til uddannelsesbrug, har indbyggede anonymitets- og kontrolfunktioner. Vi designer vores produkter til at begrænse indsamlingen og brugen af data, bruger behandling af data på enheder, når det er muligt, og sikrer gennemsigtighed og kontrol over, hvordan oplysninger deles.

Læs videre, og brug nedenstående links for at få mere at vide om vores apps og tjenester til skoler, og om hvordan vi beskytter elevernes data. Find desuden yderligere oplysninger og ressourcer til skoler og forældre.

Apps og tjenester til skoler

Apple har udviklet effektive værktøjer specifikt til brug på skoler for at understøtte it-administratorerne i deres implementering og underviserne i deres undervisning i klassen samt for at give alle elever mulighed for en personlig læringsoplevelse.

 • Apple School Manager er en gratis, webbaseret tjeneste, der hjælper it-administratorer med at anvende iPad og Mac i skolerne, at oprette administrerede Apple-id-konti til elever og personale, at lave skemaer for de to apps Skolearbejde og Klasseværelse, at aktivere funktionen Elevstatus og at administrere apps og bøger til undervisning og indlæring. Apple School Manager danner grundlaget for Apple Education-tjenester og -apps. 
 • Administrerede Apple-id-konti oprettes, ejes og styres af skolerne og giver eleverne adgang til iCloud Drive, Fotobibliotek, Sikkerhedskopiering, Skolearbejde og Dele-iPad. Eleverne kan få adgang til deres undervisningsmateriale og det arbejde, de har lavet, på en hvilken som helst enhed.
 • Dele-iPad er en funktion, der gør det muligt for flere elever at bruge den samme iPad, samtidig med at det sikres, at de hver især får en personlig læreoplevelse, og hver enkelt elevs data holdes separate og sikre. 
 • Skolearbejde giver underviserne og eleverne mulighed for at dele og modtage undervisningsmateriale, gennemgå elevernes status og levere øjeblikkelig feedback, så underviserne kan give skræddersyet vejledning. Skolearbejde giver et klart overblik over status for elevernes opgaver, så underviseren altid kan være opmærksom på, om en elev har brug for en ekstra udfordring eller ekstra hjælp. Og eleverne har ét samlet sted, hvor de kan se deres opgaver, indsende deres arbejde og holde øje med deres egen status. 
 • Klasseværelse gør det muligt for underviserne at administrere elevernes iPad-enheder og Mac-computere i klasseværelset, så de bedre kan hjælpe eleverne i timerne ved at åbne apps og links for dem. Underviserne kan let sende og modtage dokumenter til og fra alle i klassen og holde øje med elevernes arbejde ved at kigge på deres skærm.

De effektive produktivitets- og kreativitetsapps på iPad og Mac hjælper eleverne med at udtrykke sig på unikke måder.

 • Pages, Numbers og Keynote er ideelle til, at elever og undervisere kan skabe flotte opgaver og bøger, lærerige regneark og spektakulære præsentationer. Eleverne kan arbejde individuelt eller samarbejde i realtid på et projekt.
 • GarageBand, iMovie og Clips giver elever og undervisere mulighed for at komponere musik, redigere dokumentarfilm eller optage korte videoklip.
 • Swift Playgrounds på iPad giver en sjov og interaktiv start på Swift – vores effektive programmeringssprog. Det omfattende materiale til Alle kan kode omfatter lektioner på iPad og Mac, lærervejledninger og apps, der gør det nemt at undervise i kodning, fordi vi mener, at kodning er en væsentlig færdighed. Ved at lære at kode forstår eleverne, hvordan de løser problemer, arbejder sammen på kreative måder og skaber apps, der gør deres idéer til virkelighed. 

Læs mere om Apple-produkter til læring.

Sådan beskytter vi elevernes data

Vi mener, at anonymitet er en grundlæggende menneskeret. Vi beskytter anonymiteten for alle de kunder, der bruger vores produkter. Hvor de medbringer deres iPad, hvilke websites de besøger, og hvilke apps de bruger – det er personlige oplysninger, vi hverken ønsker eller har brug for til at levere gode oplevelser. Det er grunden til, at alle vores produkter, inklusive dem, der er udviklet til uddannelse som f.eks. Apple School Manager, Skolearbejde og administrerede Apple-id'er, har indbyggede funktioner og kontrolelementer, der understøtter anonymiteten. Vi sælger ikke elevernes oplysninger, og vi deler dem aldrig med tredjeparter til brug for markedsføring eller reklamer. Og vi opbygger aldrig profiler baseret på elevernes e-mail eller internetbrowsing.

Læs Privacy Overview for Parents (Oversigt for forældre om anonymitet)

Elevdata, der er tilknyttet Apple-apps og -tjenester til uddannelse

Når skolerne bruger Apple School Manager til at give eleverne mulighed for adgang til tjenester, fungerer Apple som databehandler på vegne af skolen. Ejerskabet og kontrollen af elevernes data ligger stadig hos skolen.

Apple modtager og behandler kun elevdata på vegne af skolen efter skolens anvisning. Og når skolerne overlader elevernes personlige oplysninger til os, kan de være sikre på, at de udelukkende bliver brugt til uddannelsesmæssige formål. Vi opbygger ikke profiler af eleverne baseret på deres adfærd på internettet, og vi vil aldrig sælge elevernes oplysninger til noget formål.

Apple School Manager er Apples administrative portal for it-administratorer, og den er udviklet med elevernes anonymitet for øje. IT-administratorerne kan f.eks. indstille administrerede Apple-id-konti og skemaer i Apple School Manager ved blot at importere et minimum af data som f.eks. elevens navn og tilmeldte hold. Andre elevoplysninger, som skolen måske har i deres Student Information System (SIS), importeres ikke, medmindre skolen specifikt vælger at gøre dette.

Alle administrerede Apple-id'er, der oprettes i Apple School Manager, kan have følgende oplysninger tilknyttet, og de kan ses af skolen på kontolisten, eller når en konto vælges i Apple School Manager:

 • Et alfanumerisk id, der er entydigt for denne konto, for-, mellem- og efternavn, tilknyttet skole, tilmeldte hold, rolle (f.eks. elev, underviser, administrator osv.), datakilde (SIS-import, manuel oprettelse osv.), oprettelsesdato, ændringsdato, klassetrin (hvis oplyst) og e-mailadresse (hvis oplyst).
 • Læs mere om administrerede Apple-id'er.

Skolearbejde hjælper underviserne med at dele undervisningsmaterialer og få et bedre overblik over elevernes status i de apps og bøger, de bruger til eleverne. Skolearbejde bruger de elev- og skemaoplysninger, som it-administratorerne indstiller i Apple School Manager. En skole kan eventuelt vælge at aktivere funktionen Elevstatus i Apple School Manager, så appudviklerne privat og sikkert kan dele data for elevernes status med underviserne vedrørende aktiviteter som f.eks. læsning af et kapitel i en bog, færdiggørelse af ligninger i matematik eller en prøve, der er tildelt inden for skolens regi. Disse data gør det lettere for både undervisere og elever at få en bedre forståelse af status i forbindelse med de tildelte aktiviteter og giver underviserne mulighed for at give ekstraopgaver eller ekstra hjælp alt efter elevernes behov.

Data for status, som deles med lærere, afhænger af typen af data, der genereres af den statusregistrerende app, som er defineret af appudvikleren og kan omfatte tid brugt på aktiviteten baseret på start- og sluttidspunkter, fuldførelsesprocent, prøveresultater, antal anvendte tips, numeriske værdier som ordantal og optjente point eller binære værdier som Ja/Nej og Sand/Falsk. Som minimum sender hver aktivitet, der understøtter statusregistrering, data for tidsforbruget.

Ud over funktionen Elevstatus kan din skoles it-administrator aktivere funktionen Forbedring af Skolearbejde i Apple School Manager. Hvis den er aktiveret, kan Apple behandle ikke-personhenførbare data fra Skolearbejde ved hjælp af teknikker såsom maskinlæring for at forbedre appen. Apple kan f.eks. behandle data fra Skolearbejde mhp. at forstå brugstendenser, tilpasse brugeroplevelsen og udvikle nye uddannelsesfunktioner til appen. Af hensyn til gennemsigtigheden vil elever og lærere se en meddelelse på skærmen, første gang de åbner Skolearbejde ved hjælp af deres administrerede Apple-id, efter at funktionen Forbedring af Skolearbejde er aktiveret. 

Data and Privacy Overview for Schools (Oversigt over data og anonymitet for skoler) indeholder yderligere oplysninger om, hvordan Apple behandler elevdata og anonymitet for administrerede Apple-id'er og relaterede uddannelsesfunktioner.

Beskyttelse af elevdata

Apple-produkter og -tjenester til uddannelse er udviklet med den integrerede tilgang til anonymitet, som er grundlæggende for designet af al hardware, software og alle tjenester fra Apple. Vi opbygger ikke profiler af eleverne baseret på deres adfærd på internettet, og vi vil aldrig sælge elevernes oplysninger til noget formål. Vi bruger lokal behandling, når det er muligt, og vi bruger den minimale mængde data, der er nødvendig for at aktivere vores funktioner og tjenester. Vi giver gennemsigtighed og kontrol over, hvordan information deles.

Når eleverne f.eks. får vist QuickType-forslag, når de indtaster en besked til underviseren, sker dette gennem enhedens egen intelligens, og det er ikke nødvendigt at sende data til vores servere. Når en underviser ser på en elevs skærm i appen Klasseværelse, eller når en elev laver en opgave med statusregistrering i Skolearbejde, får eleven vist en notifikation øverst på skærmen for at sikre gennemsigtighed. Og når eleverne bruger deres administrerede Apple-id'er til at samarbejde i dokumenter i Pages, Numbers eller Keynote, kan de kun samarbejde med andre brugere på deres skole. 

De administrerede Apple-id'er, som eleverne bruger på skolen til at logge ind på deres enheder, få adgang til undervisningsmateriale og bruge iCloud-tjenester, er specifikt designet til at beskytte elevernes anonymitet, bl.a. med begrænsninger for køb og kommunikation. Muligheden for individuelle køb i App Store, Apple Books, Apple TV, Apple Podcasts og Apple Music er deaktiveret, og undervisningsmaterialer og apps distribueres af skolen. Skolen ejer og kontrollerer elevernes oplysninger og kan vælge at aktivere eller deaktivere tjenester som f.eks. Beskeder, FaceTime eller funktionen Elevstatus med Skolearbejde.

Skolearbejde er designet til at beskytte elevernes anonymitet. Når en skole aktiverer funktionen Elevstatus i Apple School Manager, deles dataene for elevernes status kun for aktiviteter, som en underviser specifikt tildeler som en del af en opgave ved hjælp af Skolearbejde, og kun, når eleverne bruger deres administrerede Apple-id, som skolen har oprettet til dem, på deres enhed. Elevernes status for aktiviteter, der ikke er tildelt, bliver ikke delt eller vist. Hvis en underviser f.eks. tildeler eleverne den opgave at læse prologen til Romeo og Julie i Apple Books, og en elev også læser Den store Gatsby, vil elev og underviser kun se status for prologen, da dette er den tildelte læseopgave. Af hensyn til gennemsigtigheden får eleverne vist en notifikation, der angiver, at deres status registreres, når statusregistrering er aktiveret.

I App Store kræver Apple, at appudviklerne accepterer specifikke retningslinjer, der har til formål at beskytte brugernes anonymitet og sikkerhed. Vi har opsat yderligere krav til alle udviklere, der bruger vores framework til registrering af elevers status med Skolearbejde, kaldet ClassKit. I tillæg til vores standardkrav til udgivelse af en app i App Store kræver vi, at udviklerne kun anvender ClassKit, hvis deres brug af ClassKit har til formål at yde uddannelsesrelaterede tjenester. De må ikke vise reklamer baseret på brugerens adfærd, og de skal også have en egnet anonymitetspolitik, der dækker enhver brug af personlige oplysninger. 

Læs mere om Apples forpligtelse til beskyttelse af din anonymitet.

Data and Privacy Overview for Schools (Oversigt over data og anonymitet for skoler) indeholder yderligere oplysninger om, hvordan Apple behandler elevdata og anonymitet for administrerede Apple-id'er og relaterede uddannelsesfunktioner.

 Parent Guide to Privacy (Vejledning til forældre om anonymitet) kan hjælpe forældre og værger med at forstå, hvordan Apple hjælper med at beskytte elevernes personlige oplysninger.

Aftalen for Apple School Manager fastlægger vilkårene og betingelserne vedrørende behandling af elevoplysninger, herunder bestemmelser for datafortrolighed, der er specifikke for kunder inden for uddannelse. 

Beskyttelse af sikkerheden for elevdata

Alle elevdata, der sendes af skolen til Apple, er krypteret i hvile og under overførsel.

Arkiver, der gemmes på iPad eller Mac, f.eks. noter, dokumenter eller kreative projekter, er sikret med kryptering. Kryptering aktiveres automatisk på iPad, hvor der genereres en entydig krypteringsnøgle ud fra brugerens kode, for at beskytte data på arkivniveau med AES 256-bit kryptering. På Mac kan kryptering aktiveres med FileVault.

iCloud, der er Apples netskytjeneste, sikrer brugerens oplysninger ved at kryptere dem under overførsel, opbevare dem i et krypteret format og sikre deres krypteringsnøgler i Apples datacentre. Ved behandling af data, som er opbevaret i et tredjepartsdatacenter, såsom Amazon Web Services, tilgås krypteringsnøgler kun af Apple-software, der kører på sikre servere, og kun under udførelse af nødvendig behandling. For yderligere fortrolighed og sikkerhed bruger mange Apple-tjenester kryptering fra start til slut, hvilket betyder, at kun brugeren kan få adgang til sine oplysninger, og kun på godkendte enheder, hvor brugeren er logget ind med sit Apple-id.

Læs mere om sikkerhed og anonymitet i iCloud.

Lagring og opbevaring af elevdata

Apple gemmer data fra Apple School Manager, administrerede Apple-id'er, Skolearbejde og iCloud i sikre datacentre, der er underlagt strenge standarder og krav til lagring. Vi opretholder certificeringer i overensstemmelse med den bredt anerkendte og internationalt accepterede ISO 27001-standard for infrastruktur og systemer i netskyen samt ISO 27018-standarden til beskyttelse af personhenførbare oplysninger (PII) i offentlige netskytjenester. Læs mere om Sikkerhedscertificeringer til Apples internettjenester.

Godkendt skolepersonale kan oprette og slette administrerede Apple-id'er i Apple School Manager efter behov, og alle oplysninger, der er tilknyttet slettede konti, slettes fra Apples servere inden for 30 dage.

Data for elevstatus, der modtages af Skolearbejde, gemmes, indtil en elev forlader et hold ifølge skemaet i Apple School Manager. Når en elev forlader et hold, bliver dataene fra dette hold slettet. Forældre kan også bede skolen om at deaktivere registreringen af status for deres barn i Skolearbejde, hvilket vil betyde, at alle tidligere registrerede data for alle hold slettes. Data, der slettes af skolen på en sådan måde, slettes fra Apples servere inden for 30 dage.

Og hvis en skole ønsker at holde op med at bruge Apple School Manager, bliver alle relevante elevdata slettet inden for maks. 180 dage.

Kontrolelementer for lokalitetsdata

Apple giver brugerne en detaljeret kontrol over, hvordan lokalitetsdata administreres og deles med apps og netskytjenester. Lokalitetstjenester er som standard slået fra, men kan slås til af eleven, hvis dette tillades af skolen. 

Apples indbyggede apps, f.eks. Kort, Vejr eller Kamera, skal også bede om tilladelse til at indsamle og bruge data, der angiver lokaliteten. Lokalitetsdataene, der indsamles af Apple, indsamles på en måde, der ikke personligt identificerer eleven. Andre apps, som skolen har gjort tilgængelige, skal også anmode om tilladelse til at få adgang til lokalitetsdataene. Eleverne kan ligesom alle vores andre kunder godkende og tilbagekalde godkendelsen til hver enkelt app, der anmoder om at bruge tjenesten.

Hver gang en app på iPad bruger lokalitetstjenesten, vises der et pilesymbol på menubjælken for at informere brugeren om, at dennes lokalitet deles. 

En brugers lokalitet er ikke som standard tilgængelig for skolen gennem Apples funktioner og tjenester. Lokalitetstjenesterne kan dog bruges af skolen til at finde en mistet eller stjålet enhed. En MDM-administrator kan eksternt aktivere tilstanden Mistet på skolens enheder. Når tilstanden Mistet er aktiveret, logges den aktuelle bruger ud, og enheden kan ikke låses op. På skærmen vises der en besked, som administratoren kan tilpasse. Det kan f.eks. være et telefonnummer, der kan ringes til, hvis enheden bliver fundet. Når enheden sættes i tilstanden Mistet, kan administratoren anmode enheden om at sende dens aktuelle lokalitet til MDM-serveren. Når en administrator slår tilstanden Mistet fra for en enhed, sendes enhedens lokalitet, og brugeren bliver informeret om denne handling. 

Adgang til elevdata fra Apple-apps og -tjenester

Apple School Manager giver mulighed for en meget præcis adgangsstyring, hvor de forskellige personer kan gives forskellige rettigheder på basis af deres rolle (såsom elev, underviser, leder og it-administrator). Skolens autoriserede it-administratorer og ledere kan oprette nye konti, definere roller og tilladelser og se oplysninger såsom navn og tilmeldte hold for eksisterende konti. Om nødvendigt kan de også nulstille adgangskoder og overvåge konti.

Administrerede Apple-id'er understøtter muligheden for, at bemyndiget personale på skolen kan udføre en overvågning af en elevkonto efter skolens eget skøn. Denne funktion opretholder en streng protokol, der logfører alle overvågninger. Den fungerer ved at give en it-administrator, en leder eller en underviser overvågningsrettigheder i Apple School Manager – Apples it-portal. Overvågningstilladelser udløber efter otte timer. I overvågningsperioden kan auditoren få adgang til brugerens indhold, der er gemt i iCloud eller i apps, der gemmer data i iCloud. Auditoren kan også se statusdata, der modtages af Skolearbejde. Når en konto overvåges af skolen, bliver handlingen registreret og tidsstemplet med auditorens loginoplysninger og er synlig for it-administratorer og ledere i Apple School Manager. Forældrene kan om nødvendigt koordinere overvågningen af elevens konto med skolens administration.

I Skolearbejde er det kun eleven og de undervisere, der er angivet som undervisere på et hold, som eleven ifølge skemaet i Apple School Manager deltager på, der har adgang til elevens statusdata, og kun hvis skolen har aktiveret funktionen Elevstatus i Apple School Manager. Hver enkelt elev har kun adgang til sine egne data, og hver underviser har kun adgang til elevernes statusdata for aktiviteter, der er relevante for det specifikke hold, denne underviser på. 

Med Klasseværelse kan elevernes iPad-enheder og Mac-computere kun administreres i klasseværelset, og der gemmes ikke nogen data efter afslutningen af en lektion. Underviseren kan ikke administrere eller se elevernes enheder uden for klasseværelset. Af hensyn til gennemsigtigheden vises der en notifikation øverst på skærmen, der angiver, at skærmen ses af en anden, når skærmvisning er aktiveret for en elevs skærm i klassen. I Indstillinger på deres iPad eller Mac kan elever få adgang til oplysninger om den specifikke underviser, som får vist deres skærm. Skolerne kan også vælge at deaktivere skærmvisning, hvis de foretrækker, at underviserne ikke skal kunne se elevernes skærm.

Forældres mulighed for at fravælge registrering af elevstatus for deres barn

Forældre kan bede skolen om at deaktivere funktionen Elevstatus for deres barn på alle de hold, barnet er tilmeldt. Alle tidligere indsamlede data for denne elev slettes. Eleven kan stadig deltage i de aktiviteter, der tildeles via Skolearbejde, hvis dette ønskes, men elevens status registreres ikke.

Begrænsninger for reklamer

Apples uddannelsesapps, såsom Klasseværelse og Skolearbejde, indeholder ikke reklamer. Det samme gælder for vores kreativitets- og produktivitetsapps, f.eks. Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie og GarageBand.

Apples kontrolelement "Begræns reklamesporing" er aktiveret for alle administrerede Apple-id'er. Det sikrer, at selvom de elever, der bruger administrerede Apple-id'er, muligvis får vist kontekstuelle reklamer, når de er inde i Apple News eller App Store, så er reklamerne aldrig målrettet efter deres oplysninger.

Apps i børnekategorien i App Store og apps, der bruger ClassKit til at registrere elevstatus i Skolearbejde, må ikke vise reklamer baseret på adfærd til elever.

Juridiske aftaler mellem skolen, Apple og appudviklerne vedrørende indsamling og lagring af elevoplysninger

Aftalen for Apple School Manager fastlægger vilkårene vedrørende Apples indsamling og lagring af elevoplysninger, herunder bestemmelser for datafortrolighed, der er specifikke for kunder inden for uddannelse. I henhold til denne aftale fungerer Apple som databehandler med hensyn til de data, der oprettes i Apple School Manager og Skolearbejde. 

Selvom Apple har strenge retningslinjer for appudviklere, bør skolerne evaluere alle apps, der overvejes til brug i undervisningen, i forhold til disses anonymitetspolitik for at sikre overholdelse af skolens politikker og juridiske forpligtelser.

I App Store kræver Apple, at appudviklerne accepterer specifikke retningslinjer, der har til formål at beskytte brugernes anonymitet og sikkerhed. Vi har opsat yderligere krav til alle udviklere, der anvender vores ClassKit-framework til registrering af elevstatus. I tillæg til vores standardkrav til udgivelse af en app i App Store kræver vi, at udviklerne kun anvender ClassKit, hvis deres brug af ClassKit har til formål at yde uddannelsesrelaterede tjenester. De må ikke vise reklamer baseret på brugerens adfærd i appen, og de skal også levere en egnet anonymitetspolitik, der dækker enhver brug af personlige oplysninger.

Selvom enhver app, der bruges af skolen, kan generere data for elevstatus som f.eks. testresultater eller læsestatus, deles disse data kun med Apple af de apps, der bruger ClassKit, og kun for skoler, som udtrykkeligt har aktiveret funktionen Elevstatus. 

Videregivelse af elevdata til tredjeparter

Apple sælger ikke elevernes oplysninger, og vi deler dem aldrig med tredjeparter til brug for markedsføring eller reklamer. Vi opbygger aldrig profiler af eleverne baseret på deres adfærd på nettet, og vi indsamler, bruger eller videregiver ikke elevoplysninger ud over det, der er nødvendigt for at kunne levere relevante uddannelsesmæssige tjenester. 

Apps, der registrerer elevstatus med Skolearbejde, får ikke adgang til elevernes personlige oplysninger fra Apple. Statusdata, der genereres af den statusregistrerende app, f.eks. svar på spørgsmål i en test eller status for læsning af et kapitel i en bog, kan kun deles med Skolearbejde for tildelte aktiviteter, der bruger vores ClassKit-framework, og kun hvis funktionen Elevstatus er aktiveret af skolen. Uafhængigt af registreringen af elevstatus i Skolearbejde kan skolerne dog vælge at videregive elevoplysninger til en udvikler med det formål at oprette elevkonti med adgang til bestemte apps. 

Overholdelse af loven om beskyttelse af elevers anonymitet

Skolerne kan bruge Apples funktioner og tjenester til uddannelse i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til COPPA og FERPA i USA og andre gældende databeskyttelseslove i jurisdiktioner, hvor Apple School Manager er tilgængelig. 

Konti med administrerede Apple-id'er kan anmode om en kopi af deres data, hvis deres organisation har slået funktionen til for dem i Apple School Manager. Læs mere.

Apple gemmer data fra Apple School Manager, administrerede Apple-id'er, Skolearbejde og iCloud i sikre datacentre, der er underlagt strenge standarder og krav til lagring. Vi opretholder certificeringer i overensstemmelse med ISO 27001- og ISO 27018-standarderne for alle de centrale systemer, der understøtter Apples uddannelsestilbud.

Apple understreger yderligere sin forpligtelse til at sikre anonymiteten ved at have underskrevet Student Privacy Pledge (forpligtelse over for elevers privatliv), der blev lanceret af FPF (Future of Privacy Forum) og SIIA (Software & Information Industry Association).

Yderligere oplysninger til skoler og forældre

Læs mere om yderligere ressourcer fra Apple og andre organisationer.

Administration af elevenheder for skoler

Som en understøttelse af undervisningsmiljøet og med det formål at bevare elevernes fokus på indlæringen kan skolerne bruge MDM-software både til enheder ejet af skolen og enheder ejet af elever, der har disse med i skolen. MDM gør det let for skolens administratorer at konfigurere enhedsindstillingerne og politikkerne for netværksadgang, sikkert netindhold, softwareopdateringer og meget mere samt at distribuere de apps og bøger, som eleverne bruger i undervisningen.

På den måde kan skolen sikre, at enhederne er konfigureret, så de giver den bedste læreoplevelse og er sikre at bruge og uden distraktioner fra apps og websider, som skolen ikke har godkendt. 

Hvis skolen ejer elevernes enheder, kan indstillinger, begrænsninger og apps til iPad og Mac konfigureres med MDM-software eller med Apple Configurator, og enhederne kan overvåges, så indstillingerne ikke kan fjernes. Hvis en elev tager sin egen enhed med i skole, skal eleven tilvælge skolens administrationssoftware, før enheden kan administreres. I sådanne tilfælde kan MDM-enhedsindstillinger til enhver tid fjernes af eleven eller en forælder, eftersom skolen ikke ejer enheden.

Vurdering af anonymiteten og sikkerheden af apps til undervisningen

Ved valg af apps til brug i skolen er det vigtigt, at skolen ud over at vurdere den uddannelsesmæssige værdi også vurderer, hvordan en app, der overvejes at tages i brug til undervisningen, håndterer elevernes data.

Enhver app, der tages i betragtning, skal have en anonymitetspolitik, der på gennemsigtig vis klart og tydeligt beskriver, hvordan udvikleren håndterer følgende aspekter:

 • En beskrivelse af de typer af data, der indsamles, og ideelt set alle tiltag, der bruges til at minimere indsamlingen af data. En app til whiteboards har f.eks. muligvis ikke brug for adgang til brugerens lokalitet, mens en kortapp skal bruge dette.
 • Bliver nogen data lagret uden for det oprindelige land eller område? Hvordan sikrer udvikleren, at datacentrene er sikre og forhindrer brud på datasikkerheden? 
 • Er nogle eller alle data krypteret under lagring? Overføres data ved hjælp af krypteringsmetoder som f.eks. HTTPS, sådan som det er påkrævet i Apples App Transport Security?
 • Bruger udvikleren udelukkende data til udtrykkeligt uddannelsesmæssige formål (dvs. ikke til reklamer eller til at opbygge profiler)?
 • Deler udvikleren data med tredjeparter? Til hvilket formål?
 • Har udvikleren underskrevet Student Privacy Pledge (forpligtelse over for elevers privatliv)?

Skolens ressourcer til at kommunikere med forældrene om praksis for anonymitet og sikkerhed

Apple har udviklet et kommunikationssæt, der fungerer som en hjælp til skolelederne til at kommunikere med hele undervisningsmiljøet om deres undervisningsinitiativ med Apple. Sættet indeholder skabeloner til en Keynote-præsentation, der kan tilpasses, og som skolelederne kan bruge i forbindelse med møder med forældrene eller skolebestyrelsen, når de skal fortælle om dette initiativ, lige fra deres vision for undervisning med integreret teknologi til planlægningen og udførelsen og deres strategier for at beskytte eleverne, når de bruger denne teknologi. 

Skolerne kan også distribuere Parent Guide to Privacy (Vejledning til forældre om anonymitet) for at hjælpe forældre og værger med at forstå, hvordan Apple hjælper med at beskytte elevernes personlige oplysninger.

Muligheder for forældre for at konfigurere iPad og Mac for deres barn

Forældrene kan bruge begrænsninger – også kaldet børnesikring – til at blokere for eller begrænse specifikke apps og funktioner på børnenes enheder. Forældrene kan f.eks. begrænse indhold som film eller musik i forhold til aldersklassificeringer, blokere visse apps eller websider og begrænse delingen af personlige data som f.eks. barnets lokalitet. 

Skolerne bruger ofte konfigurationsprofiler, der kan aktivere lignende begrænsninger i forhold til skolens teknologipolitik. Hvis du vil se, om din enhed har en profil, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Profiler. Kontakt din administrator eller den person, der har indstillet profilen, for at få mere at vide.

Læs mere om de værktøjer, vi tilbyder, der giver forældrene mulighed for at vælge, hvad deres børn kan foretage sig på deres enheder, på siden Familier.

Ressourcer til at hjælpe børnene med at blive gode digitale borgere

Der findes mange ressourcer, der kan hjælpe eleverne med at blive gode digitale borgere og vejlede skolerne og forældrene. Common Sense Media har f.eks. materiale til både forældre og skoler. Forældrene og deres børn bør også gennemgå skolens politik for teknologi vedrørende acceptabel brug, e-mail, opbevaring og opladning af enheder, adgang til indhold og apps og meget mere.

Du kan deltage i gratis sessioner for børn og voksne i Apple Store som en del af Today at Apple-programmet.

Common Sense Media tilbyder et program for digitale borgere til skoler.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: