Brug af en Baum VarioUltra-skærm med VoiceOver

Når du bruger en brailleskærm af typen Baum VarioUltra med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende taster.

De enhedsspecifikke tastekommandoer understøttes af følgende skærme:

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Skub joysticket til venstre, eller tryk D1 
Flyt til næste emne Skub joysticket til højre, eller tryk D4 
Flyt til første emne D1 + D2 + D3 
Flyt til sidste emne D4 + D5 + D6 
Gå til statuslinjen D2 + D3 + D4 
Gå til Meddelelsescenter D4 + D6 
Gå til Kontrolcenter D2 + D5
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes D1 + D2 

Rullefunktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Rul en side til venstre D2 + D4 + D6 
Rul en side til højre D1 + D3 + D5
Rul en side op D3 + D4 + D5 + D6
Rul en side ned D1 + D4 + D5 + D6

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Skub joysticket op, eller tryk D3
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Skub joysticket ned, eller tryk D6 
Vælg den forrige rotorindstilling D2 + D3 
Vælg den næste rotorindstilling D5 + D6 

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Router
Vælg emne under din finger Tryk med joysticket eller D3 + D6 
Aktiverer knappen Hjem D1 + D2 + D5
Aktiverer Slettetasten D1 + D4 + D5 
Aktiverer Returtasten D1 + D5 
Aktiverer tasten lydstyrke op D3 + D4 + D5
Aktiverer tasten lydstyrke ned D1 + D2 + D6
Aktiverer tasten Skub ud D1 + D4 + D6 

Læsning

VoiceOver-handling Skærmtast
Læs siden op, start ved det valgte emne D1 + D2 + D3 + D5 
Læs siden op, start øverst D2 + D4 + D5 + D6 
Læs sidetal op, eller læs de viste rækker op D3 + D4

Redigering

VoiceOver-handling Skærmtast
Vælg alle  D2 + D3 + D5 + D6
Vælg tekst D2 + D5 + D6 
Fravælg tekst D2 + D3 + D5
Tabulator D2 + D3 + D4 + D5 
Skift-tabulator D1 + D2 + D5 + D6 
Klip D1 + D3 + D4 + D6 
Kopier D1 + D4 
Sæt ind D1 + D2 + D3 + D6
Fortryd D1 + D3 + D5 + D6 
Gentag D2 + D3 + D4 + D6
Skift mærke for et emne D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Betjening

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå Skærmtæppe til eller fra D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Sæt tale på pause eller fortsæt tale D1 + D2 + D3 + D4
Slå tale til eller fra D1 + D3 + D4 
Start Hjælp til VoiceOver D1 + D3

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør 
Panorer braille til venstre D2
Panorer braille til højre D5
Vis eller skjul meddelelseshistorie D1 + D3 + D4 + D5 
Næste outputmetode D1 + D2 + D4 + D5 
Næste inputmetode D2 + D3 + D6

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: