Almindelige punktskriftkommandoer til VoiceOver-navigation på din iPhone, iPad og iPod touch

Når du bruger en brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan det være, at brailleskærmen understøtter følgende kommandoer som hjælp til navigering.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS eller iPadOS. Hvis du vil tilpasse dine punktskriftkommandoer på din iPhone, iPad eller iPod touch, skal du følge disse trin:

Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > VoiceOver > Punktskrift > [vist navn på tilsluttet punktdisplay] > Flere oplysninger > Punktskriftkommandoer.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Punkt 1 + mellemrumstast
Flyt til næste emne Punkt 4 + mellemrumstast
Gå til første emne Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + mellemrumstast
Gå til sidste emne Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Emnevælger Punkt 2 + punkt 4 + mellemrumstast
Gå til statuslinjen Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast
Gå til Meddelelsescenter Punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast
Gå til Kontrolcenter Punkt 2 + punkt 5 + mellemrumstast
Escape nuværende kontekst Punkt 1 + punkt 2 + mellemrumstast
Flyt til appen til venstre i Split View (kun iPad) Punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast 
Flyt til appen til højre i Split View (kun iPad) Punkt 2 + punkt 6 + mellemrumstast
Flyt til forrige beholder (kun iPad) Punkt 1 + punkt 7 + mellemrumstast
Flyt til næste beholder (kun iPad) Punkt 4 + punkt 7 + mellemrumstast

Rullefunktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Rul en side til venstre Punkt 2 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast
Rul en side til højre Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast
Rul en side op Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Rul en side ned Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Læs sidetal op, eller læs de viste rækker op Punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Punkt 3 + mellemrumstast
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Punkt 6 + mellemrumstast
Vælg den forrige rotorindstilling Punkt 2 + punkt 3 + mellemrumstast
Vælg den næste rotorindstilling Punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Udfør simpelt tryk Punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast
Aktiverer knappen Hjem Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellemrumstast
Aktiverer knappen Lydstyrke op Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast
Aktiverer knappen Lydstyrke ned Punkt 1 + punkt 2 + punkt 6 + mellemrumstast
Vis/skjul tastaturet Punkt 1 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast
3D Touch på valgt emne Punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Læsning

VoiceOver-handling Skærmtast
Læs siden op, start ved det valgte emne Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast
Læs siden op, start øverst Punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Redigering

VoiceOver-handling Skærmtast
Vælg alle Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Vælg venstre Punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + mellemrumstast
Vælg højre Punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Tabulator Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast
Skift-tabulator Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Klip Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast
Kopier Punkt 1 + punkt 4 + mellemrumstast
Sæt ind Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast
Aktiverer Slettetasten Mellemrumstast eller punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast
Aktiverer Returtasten Mellemrumstast eller punkt 1 + punkt 5 + mellemrumstast
Fortryd indtastning Punkt 1 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Gentag indtastning Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast
Tekstsøgning Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + mellemrumstast
Tekstformat for output Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Start diktering, når i tekstfelt Punkt 1 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Betjening

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå Skærmtæppe til og fra Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast
Sæt tale på pause eller fortsæt tale Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast
Slå tale til eller fra Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + mellemrumstast
Programskifter Punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + mellemrumstast (to gange)
Hjælp Punkt 1 + punkt 3 + mellemrumstast
Skift mærke for et emne Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6 + mellemrumstast
Slå Hurtigstyring til eller fra Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast
Afspil/sæt musik på pause Punkt 1 + punkt 5 + punkt 6 + mellemrumstast

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Panorer braille til venstre Punkt 2 + mellemrumstast
Panorer braille til højre Punkt 5 + mellemrumstast
Vis eller skjul meddelelseshistorie Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast
Oversættelse Punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast
Tilstand for næste output Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast
Tilstand for næste input Punkt 2 + punkt 3 + punkt 6 + mellemrumstast
Skift mellem forkortet og uforkortet braille Punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + mellemrumstast

Tilstand for input og output svarer til braillemodeller med 6-punkt, forkortet 6-punkt og 8-punkt.

8-punkt

VoiceOver-handling Skærmtast
Forrige beholder Punkt 1 + punkt 7 + mellemrumstast
Næste beholder Punkt 4 + punkt 7 + mellemrumstast
Slet Punkt 7 + mellemrumstast
Retur Punkt 8 + mellemrumstast
Slå lydløs til eller fra Punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 7 + mellemrumstast
Start hjælp Punkt 1 + punkt 3 + punkt 7 + mellemrumstast
Rul op på side Punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + mellemrumstast
Rul ned på side Punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + punkt 8 + mellemrumstast
Simuleret langt tryk Punkt 3 + punkt 6 + punkt 7 + punkt 8 + mellemrumstast
Hurtigstyring af enkelt bogstav Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7 + mellemrumstast

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: