Brug din Siri Remote eller Apple TV Remote til Apple TV

Læs om, hvordan du bruger din fjernbetjening til at finde menuer, afspille indhold, navigere på skærmen og meget mere.

Siri Remote (2. generation eller nyere) eller Apple TV Remote (2. generation eller nyere)

Siri Remote (2. generation) eller Apple TV Remote (2. generation) har en afbryderknap og et klikfelt. 

Afbryderknappen er den lille runde knap, der er placeret i øverste højre hjørne af fjernbetjeningen.
Afbryderknap

Tryk og hold nede på afbryderknappen for at tænde dit tv og afbryde vågeblus på dit Apple TV. Tryk og hold nede på knappen igen for at slukke dit tv og sætte dit Apple TV på vågeblus. 

Klikfeltet er en stor rund knap, der er placeret i midten foroven på fjernbetjeningen.

Klikfelt

Hvis du vil flytte rundt på skærmen, kan du trykke op, ned, til venstre eller til højre på ringen omkring klikfeltet. Du kan også skubbe op, ned, til venstre eller til højre på klikfeltet. Du kan rulle gennem lister ved hurtigt at skubbe opad eller nedad på klikfeltet flere gange.

Hvis du vil vælge et emne, skal du markere det og derefter trykke på midten af klikfeltet.

Under afspilning kan du springe tilbage eller frem ved at trykke til venstre eller højre på ringen omkring klikfeltet. Hvis du vil spole kontinuerligt tilbage eller frem, kan du trykke og holde til venstre eller højre på ringen omkring klikfeltet. Tryk gentagne gange til venstre eller til højre for at skifte mellem hastighedsindstillingerne (2x, 3x eller 4x). 

Hvis du vil bevæge dig gennem tidslinjen, kan du trykke på Afspil/pause-knappen eller på midten af klikfeltet og derefter skubbe til venstre eller til højre på klikfeltet for at flytte tilbage eller frem i tiden. Du kan også bevæge din finger i en cirkel mod uret eller med uret rundt på ringen omkring klikfeltet.

Siri-knappen er en lang smal knap, der er placeret på den øverste del af fjernbetjeningens højre kant.
Siri-knap

Hvis Siri understøttes i dit land eller område, kan du bede Siri om at afspille bestemte film, tv-serier, genrer og meget mere. Du skal bare holde Siri-knappen nede, sige det, du vil bede Siri om, og derefter slippe Siri-knappen. 

Du kan også bruge Siri-knappen til diktering. Når du befinder dig i et tekstindtastningsfelt, skal du trykke på Siri-knappen og holde den nede, sige den tekst, du vil indtaste, og derefter slippe Siri-knappen. 

Diktering er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og områder.

 

Tilbageknappen er en rund knap, der er placeret i venstre side af fjernbetjeningen direkte under klikfeltet.
Tilbageknap

Når du gennemser indhold, kan du trykke på tilbageknappen én gang for at vende tilbage til den forrige skærm. Du kan også trykke og holde nede på tilbageknappen for at gå til Hjemmeskærmen.

Tv/Kontrolcenter-knappen er en rund knap, der er placeret i højre side af fjernbetjeningen direkte under klikfeltet.

Tv/Kontrolcenter-knap

Hvis dit land eller område understøtter Apple TV-appen, kan du trykke én gang på Tv/Kontrolcenter-knappen for at åbne Apple TV-appen. Hvis appen ikke understøttes, kan du trykke én gang for at gå tilbage til Hjemmeskærmen.

Tryk på knappen to gange for at åbne Appskifter. Brug klikfeltet til at skubbe gennem dine åbne apps, og tryk derefter på midten af klikfeltet for at åbne en app. Skub opad for at lukke en app. Du kan også trykke på Tv/Kontrolcenter-knappen for at vende tilbage til Apple TV-appen. 

Tryk på Tv/Kontrolcenter-knappen og hold den nede for at åbne Kontrolcenter. Tryk på knappen igen for at skjule Kontrolcenter. 

Afspil/pause-knappen er en rund knap. Den er placeret i venstre side af fjernbetjeningen mellem de to andre runde knapper.
Afspil/pause-knap

Tryk på Afspil/pause-knappen én gang for enten at afspille indhold eller sætte det på pause.

Du kan bevæge dig gennem tidslinjen ved at trykke på Afspil/pause-knappen og derefter skubbe til venstre eller til højre på klikfeltet for at flytte tilbage eller frem i tiden. Du kan også bevæge din finger i en cirkel mod uret eller med uret rundt på ringen omkring klikfeltet.

Tryk på Afspil/pause-knappen for at genoptage afspilningen af indholdet.

Lydløs-knappen er en rund knap, der er placeret tættest på bunden af fjernbetjeningen i venstre side.
Lydløs-knap

Tryk på Lydløs-knappen én gang for at slå lyden fra. Tryk på den igen for at slå lyden til igen. 

Ikke alle lydopsætninger understøtter denne knap. Du skal muligvis bruge lydstyrkeknapperne på den fjernbetjening, der fulgte med dit tv.

Lydstyrkeknappen er en aflang knap, der er placeret halvvejs nede i højre side af fjernbetjeningen. Den øverste halvdel af knappen er Lydstyrke op, og den nederste halvdel er Lydstyrke ned.
Lydstyrke op eller ned

Tryk på Lydstyrke op eller Lydstyrke ned for at hæve eller sænke lydstyrken på Apple TV. 

Ikke alle lydopsætninger understøtter disse knapper. Du skal muligvis bruge lydstyrkeknapperne på den fjernbetjening, der fulgte med dit tv.

Siri Remote (1. generation) eller Apple TV Remote (1. generation)

Siri Remote (1. generation) eller Apple TV Remote (1. generation) har en berøringsoverflade på den øverste tredjedel af fjernbetjeningen.  

Berøringsoverfladen er hele den glatte overflade på den øverste tredjedel af fjernbetjeningen.
Berøringsoverflade

Hvis du vil flytte rundt på skærmen, kan du trykke eller skubbe op, ned, til venstre eller til højre. Du kan rulle gennem lister ved hurtigt at skubbe opad eller nedad flere gange.

Hvis du vil vælge et emne, skal du markere det og derefter klikke med berøringsoverfladen.

Under afspilning kan du hvile din finger på berøringsoverfladen og derefter trykke på venstre eller højre side af berøringsoverfladen for at springe tilbage eller frem i tiden. Hvis du vil spole kontinuerligt tilbage eller frem, kan du trykke og holde i venstre eller højre side af berøringsoverfladen. Tryk gentagne gange til venstre eller til højre for at skifte mellem hastighedsindstillingerne (2x, 3x eller 4x). 

Du kan bevæge dig gennem tidslinjen ved at trykke på Afspil/pause-knappen eller berøringsoverfladen og derefter skubbe til venstre eller til højre for at flytte tilbage eller frem i tiden.

Menuknappen er en rund knap, der er placeret i venstre side af fjernbetjeningen direkte under berøringsoverfladen.

Menuknap

Hvis dit Apple TV er på vågeblus, skal du trykke på menuknappen én gang for at afbryde vågeblus på dit Apple TV. Når du gennemser indhold, kan du trykke på menuknappen én gang for at vende tilbage til den forrige skærm. Tryk og hold nede på menuknappen for at gå til Hjemmeskærmen.

Tv/Kontrolcenter-knappen er en rund knap, der er placeret i højre side af fjernbetjeningen direkte under berøringsoverfladen.
Tv/Kontrolcenter-knap

Hvis dit land eller område understøtter Apple TV-appen, kan du trykke én gang på Tv/Kontrolcenter-knappen for at åbne Apple TV-appen. Hvis appen ikke understøttes, kan du trykke én gang for at gå tilbage til Hjemmeskærmen.

Tryk på knappen to gange for at åbne Appskifter. Brug berøringsoverfladen til at skubbe gennem dine åbne apps, og tryk derefter på berøringsoverfladen for at åbne en app. Skub opad for at lukke en app. Du kan også trykke på Tv/Kontrolcenter-knappen for at vende tilbage til Apple TV-appen. 

Tryk på Tv/Kontrolcenter-knappen og hold den nede for at åbne Kontrolcenter. Tryk på knappen igen for at skjule Kontrolcenter. 

Siri-knappen er en rund knap, der er placeret i venstre side af fjernbetjeningen mellem de to andre runde knapper.
Siri-knap

Hvis Siri understøttes i dit land eller område, kan du bede Siri om at afspille bestemte film, tv-serier, genrer og meget mere. Du skal bare holde Siri-knappen nede, sige det, du vil bede Siri om, og derefter slippe Siri-knappen. 

Du kan også bruge Siri-knappen til diktering. Når du befinder dig i et tekstindtastningsfelt, skal du trykke på Siri-knappen og holde den nede, sige den tekst, du vil indtaste, og derefter slippe Siri-knappen. 

Diktering er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Afspil/pause-knappen er en rund knap, der er placeret tættest på bunden af fjernbetjeningen i venstre side.
Afspil/pause-knap

Tryk på Afspil/pause-knappen én gang for enten at afspille indhold eller sætte det på pause.

Du kan bevæge dig gennem tidslinjen ved at trykke på Afspil/pause-knappen og derefter skubbe til venstre eller til højre på berøringsoverfladen for at flytte tilbage eller frem i tiden.

Tryk på Afspil/pause-knappen for at genoptage afspilningen af indholdet. 

Lydstyrkeknappen er en aflang knap, der er placeret halvvejs nede i højre side af fjernbetjeningen. Den øverste halvdel af knappen er Lydstyrke op, og den nederste halvdel er Lydstyrke ned.
Lydstyrke op eller ned

Tryk på Lydstyrke op eller Lydstyrke ned for at hæve eller sænke lydstyrken på Apple TV. 

Ikke alle lydopsætninger understøtter disse knapper. Du skal muligvis bruge lydstyrkeknapperne på den fjernbetjening, der fulgte med dit tv.

Udgivelsesdato: