Ændring af funktionstasternes funktion på din Mac-computer

Du kan bruge den øverste række taster på Apple-tastaturet som standardfunktionstaster, eller du kan bruge dem til at betjene indbyggede Mac-funktioner.

Hvis nogle af de øverste taster på dit Apple-tastatur har symboler, kan du bruge disse taster til at udføre de særlige funktioner, som symbolerne viser. Du kan også bruge tasterne som standardfunktionstaster (F1-F12). 

Den handling, som standardfunktionstasterne udfører, varierer afhængigt af det program, du bruger, eller af de tastaturgenveje, der er angivet i vinduet Tastatur og mus under Systemindstillinger:

  • Ved tryk på en af disse taster udføres som standard den særlige funktion, som symbolet angiver. Hvis du f.eks. trykker på tasterne med højttalersymboler, justeres lydstyrken.
  • Hvis du vil bruge en af disse taster som en standardfunktionstast, skal du holde Fn-tasten nede (findes som regel nederst til venstre på tastaturet), mens du trykker på funktionstasten. Hvis du f.eks. trykker på Fn-F10 (højttalersymbol), udføres den funktion, der er tildelt F10-tasten, i stedet for at slå lyden til og fra.

Hvis den øverste række med taster altid skal fungere som standardfunktionstaster, uden at det er nødvendigt at holde Fn-tasten nede, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Gå til Apple-menuen, og vælg Systemindstillinger.
  2. Klik på Tastatur.
  3. Klik på fanen Tastatur, hvis den ikke allerede er fremhævet.
  4. Vælg "Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster".

Når denne mulighed er valgt, kan du bruge tasterne i den øverste række som standardfunktionstaster (F1-F12). Hvis du vil bruge den funktion, som symbolet på en tast angiver, skal du holde Fn-tasten nede, mens du trykker på tasten.

Udgivelsesdato: