Åbning af ældre iWork-arkiver i nyere versioner af Pages, Numbers og Keynote

Læs mere om, hvad der sker, når du bruger iWork til Mac til at åbne dokumenter, der er oprettet i ældre versioner af iWork, eller når du eksporterer dokumenter til iWork '09-format.

iWork '09 er ikke kompatibelt med macOS Catalina 10.15 eller nyere. Hvis du vil fortsætte med at bruge dine iWork-programmer med det seneste operativsystem, skal du opdatere til de seneste versioner af Pages, Numbers og Keynote.

Sådan åbnes et ældre iWork-dokument

Aktuelle versioner af iWork til Mac-programmer kan åbne dokumenter, der er oprettet i enhver anden version af iWork. Hvis du vil åbne et ældre iWork-dokument i Pages, Numbers eller Keynote, skal du dobbeltklikke på dokumentet eller åbne det fra programmet:

 1. Vælg Arkiv > Åbn. 
 2. Vælg dokumentet.
 3. Klik på Åbn.

Hvis et advarselsvindue vises

Når du åbner et ældre iWork-dokument, får du muligvis vist et advarselsvindue. Vinduet viser en liste over funktioner i dokumentet, der understøttes af den ældre version af programmet, men ikke af de nyere versioner af iWork til Mac.

Advarsler om opgraderinger

Læs mere om ændringer, der sker, når du opgraderer et iWork-dokument.


Sådan arkiveres et ældre iWork-dokument

Første gang du arkiverer eller redigerer et ældre iWork-dokument, skal du bekræfte, hvordan iWork skal behandle det opdaterede dokument:

 • Klik på Opgrader for at konvertere det eksisterende dokument til et nyt format.
 • Klik på Annuller for at annullere arkiveringen eller redigeringen og lade det oprindelige dokument forblive uændret.
 • Klik på "Rediger en kopi" for at konvertere en kopi af dokumentet til det nye format, mens det oprindelige arkiv bevares i det ældre iWork-format.


Sådan skiftes tilbage fra et opgraderet dokument

Brug en af følgende muligheder, hvis du allerede har opgraderet dokumentet til det nye iWork-arkivformat og vil skifte til en dokumentversion, der er kompatibel med tidligere iWork-programmer:

Vend tilbage til en tidligere version

 • Vælg Arkiv > Tilbage til. Dette fjerner alle dine ændringer og gendanner den dokumentversion, der blev arkiveret i en tidligere version af iWork.

Arkiver en kopi i iWork '09-format

 • Hvis du har redigeret et dokument og vil beholde ændringerne, kan du arkivere arkivet som et iWork '09-dokument. Vælg Arkiv > Eksporter til. Vælg derefter Pages '09, Numbers '09 eller Keynote '09 som arkivformat. Læs artiklen Ændringer ved eksport til iWork '09 for at få oplysninger om mulige ændringer af dokumentet.

Ændringer ved opgradering af et iWork-dokument

Alle programmer:

 • Rotation fjernes fra tabeller og diagrammer.
 • Udfyldning af tabeller fjernes.
 • Gruppering af stykker i lagkagediagrammer fjernes.
 • Spotlight-metadata fjernes.

Pages:

 • Registrering af ændringer understøttes ikke i tabeller, sidehoveder, sidefødder og masterobjekter. Registrerede ændringer på disse placeringer regnes for endelige.
 • Links til andre Pages-arkiver fjernes.

Numbers:

 • Tabelkategorier
  • Samlinger af rækker i en tabel med kategorier omtales nu som "grupper".
  • En ny kolonne med gruppenavne føjes til tabellen. Kolonnen vises kun, hvis kategorier er slået til. Det påvirker ikke kolonneadresserne i formularer eller diagrammer.
  • Funktionsnavne i beregninger for hver gruppe vises nu i rækker med separat mærke.

Keynote:

 • Indstillingen "Bed om adgangskode for at afslutte show" er fjernet. Du kan angive en ny adgangskode ved at vælge Keynote > Indstillinger > Lysbilledshow og derefter vælge "Bed om adgangskode for at afslutte lysbilledshow". Indtast en adgangskode, når du bliver bedt om det, og klik på Indstil adgangskode. Adgangskoden gælder for alle præsentationer, der afspilles på denne computer.
 • Lysbilleder, der er rykket mere end seks niveauer ind, flyttes til sjette niveau.
 • Henvisninger til andre Keynote-arkiver fjernes.
 • Rotation fjernes fra objekteksempler.
 • Overgange, der ikke er tilgængelige i Keynote til Mac, konverteres til Opløs. 
 • Overgangen Dreje omdøbes til Spejlvend objekt.
 • Konvergensbyg konverteres til Opløs.
 • Byg fjernes fra masterlysbilleder og signaturforklaringer til diagrammer.
 • Smart byg konverteres til billedgallerier.

Ændringer ved eksport til iWork '09

Alle programmer:

 • Uncialer fjernes. 
 • Automatisk tilpasning af serieværdimærker i diagrammer bliver slået fra. Etiketter kan overlappe. 
 • Automatisk tilpasning af fejlbjælker i diagrammer bliver slået fra. Fejlbjælker kan overlappe. 
 • Diagrammer, der viser eksempeldata, viser i stedet alle datapunkter.
 • Buede skygger og kontaktskygger konverteres til skygger.
 • Kommentarer fjernes fra objekter.
 • Forankrede objekter konverteres til objekter over tekst eller indbyggede objekter.
 • Formler, der ikke er tilgængelige i iWork '09, fjernes. De senest beregnede værdier eksporteres.
 • Interaktive diagrammer konverteres til almindelige diagrammer.
 • Boblediagrammer konverteres til punktdiagrammer.
 • Cirkeldiagrammer konverteres til lagkagediagrammer.
 • Tegninger konverteres til grupper af streger og figurer.
 • Billedgallerier fjernes. Ét billed fra hvert galleri eksporteres.
 • Tabeller med læseretning fra højre mod venstre (f.eks. arabisk og hebraisk) understøttes ikke.
 • Lodret tekst (f.eks. kinesisk, japansk og koreansk) understøttes ikke fuldt ud i iWork '09.
 • Svar fjernes fra kommentartråde.
 • Afrundede hjørner i diagrammer konverteres til firkantede hjørner. 
 • Ligninger, der oprettes i Pages, Numbers og Keynote, konverteres til billeder, når du eksporterer til iWork '09.
 • Tekst med farveforløbsudfyldning konverteres til dækkende farver.
 • Tekst med billedudfyldning konverteres til dækkende farver.
 • Brudte tekstkonturer konverteres til dækkende farver.

Pages:

 • Indholdsfortegnelser konverteres til almindelig tekst. De opdateres ikke automatisk i Pages '09.
 • Tekst med læseretning fra højre mod venstre (f.eks. arabisk og hebraisk) understøttes ikke fuldt ud i Pages '09.
 • Noter fjernes.
 • Sidebaggrunde fjernes.
 • Henvisninger til sider fjernes.

Numbers:

 • Hvis et dokument indeholder "OR"-filtre i en kolonne og "AND"-filtre på tværs af kolonner, eksporteres alle filterregler, og "AND"-filtre konverteres til "OR"-filtre.
 • Varighedsbaserede filtre og betingede markeringer fjernes.
 • Regneark med læseretning fra højre mod venstre (f.eks. arabisk og hebraisk) understøttes ikke.
 • Tabelkategorier
  • Kategorier, der grupperes ud fra ugedag, ændres til gruppe ud fra unikke værdier.
  • Diagramhenvisninger til opsummeringer erstattes med de sidst beregnede værdier.
  • Diagrammer, der henviser til et områder med celler i flere grupper, bruger de sidst beregnede værdier i stedet for henvisningerne.
  • Formularer, der henviser til et område med celler i flere grupper, erstattes med de sidst beregnede værdier.
  • Formularer, der henviser til opsummeringer, erstattes med de sidst beregnede værdier.
 • Indbyggede objekter flyttes til ark.
 • Henvisninger til ark fjernes.

Keynote:

 • Overgange, byg ind-effekter og byg ud-effekter, der ikke er tilgængelige i Keynote '09, konverteres til Opløs. 
 • Overgangen Spejlvend objekt har ændret navn til Dreje.
 • Fremhævningsbyg fjernes.
 • Kommentarer i tabelceller fjernes.
 • Indbyggede objekter understøttes ikke og fjernes.
Udgivelsesdato: